Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Jesteś osobą odpowiedzialną za obsługę ZFŚS w swoim miejscu pracy i jednocześnie chcesz

 • zapoznać się z aktualnymi informacjami z zakresu funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pozyskać praktyczne umiejętności pracy na aktach prawnych,
 • zdobyć narzędzia ułatwiające obsługę ZFŚS w jednostce,
 • prawidłowo obsługiwać fundusz?

Jeżeli Twoja odpowiedź na którykolwiek z podpunktów jest twierdząca, koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia.

Podczas 6-godzinnego szkolenia online, ekspert przekaże Ci wiedzę z zakresu rozliczania środków w ramach ZFŚS oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji. Pozyskasz umiejętności, które ułatwią Ci tworzenie zapisów regulaminowych i poprawnych wzorów wniosków. Trener wskaże Ci przykłady praktycznych aspektów wydatkowania środków z funduszu. Poparte praktyką informacje, z jakimi zapoznasz się podczas szkolenia są zgodne z obecnymi normami. Opanujesz wiedzę w zakresie właściwego stosowania kryteriów wydatkowania środków.

Szkolenie ONLINE- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

(program szkolenia)

 1. Analiza podstawy prawnej funkcjonowania ZFŚS + zmiany od 2020r.

 • ZFŚS –aktualne wyższe zwolnienia,
 • Wartość świadczeń zwolnionych z podatku,
 • 1000 czy 2000 zł – kiedy i na jakich warunkach,
 • zapomogi a zwolnienia- nowe progi z ZFŚS- kiedy i w jakiej wysokości.

– Omówienie podstaw prawnych i zmian w przepisach w zakresie tworzenia ZFŚS w 2020r,

– Omówienie zmian i wynikających w tym zakresie  konsekwencji prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych,

                                 

2. Zasady tworzenia Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych w 2020r.

 • Tworzenie ZFŚS w JST(szkoły, przedszkola, żłobki),
 • Tworzenie ZFŚS w  podmiotach JST,
 • Tworzenie ZFŚS w podmiotach gospodarczych,
 • Tworzenie ZFŚŚ w sądach i innych podmiotach.

Praktyczne zapisy w regulaminach w tym       

a) Nowe wnioski- forma elektroniczna kiedy jest dopuszczalna,

b) Zasady wypłaty środków

Określone normy prawne w zakresie minimalnych progów zatrudnienia niezbędnych do utworzenia ZFŚS,

Zatrudnienie pracowników (poniżej 50) a ZFŚS,

Zatrudnienie pracowników (powyżej 50) a obowiązkowy ZFŚS,

Zatrudnienie pracowników (pomiędzy 20 – 50)  – kiedy ZFŚS,

ZFŚS  – czy jest dobrowolny,

 

 3. Na co mogą być wykorzystywane środki z ZFŚS – czy zawsze ? – omówienie

 – Dofinansowanie urlopów pracowniczych,

– Paczki żywnościowe,

– Tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli,

– Zapomogi,

 

4. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2020r.

 – Regulacje prawne i wskaźniki wynikające z przepisów,

– Omówienie aktualnie obowiązujących wskaźników,

 

 5. Na co środki z ZFŚS nie mogą być przeznaczane – czy zawsze ? –  omówienie

 – Zakupy środków trwałych,

– Premie i wynagrodzenia,

– Stołówki zakładowe,

– Imprezy okolicznościowe,

– Prywatna opieka medyczna,

– Edukacja pracowników,

 

 6. Procedury korzystania i funkcjonowania Funduszu – omówienie aspektów praktycznych

 – Wnioski Zakładowych Organizacji Związkowych a ZFŚS,

– Procedury ustalania stanu zatrudnienia w zakładzie  – regulacje prawne,

– Omówienie katalogu osób mogących korzystać z ZFŚS,

– Sposoby i możliwości korzystania z Funduszu,

 

 7. Zmiany prawne w funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020.

 Jednostki budżetowe i samorządowe a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS w JST.

 

 8. Wpisanie do księgi podatkowej odpisu na ZFŚS

 – Odrębny rachunek bankowy ZFŚS,

– Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu,

– Terminy i proporcje wpłat na Fundusz – przykłady,

 

 9. Rezygnacja z Funduszu – procedury.

 Omówienie procedur w zakresie możliwości rezygnacji z Funduszu – analiza przepisów.

 

 10. Obowiązki płatnika po utworzeniu wspólnego ZFŚS

 – Terminy ustawowe na przelanie środków do ZFŚS,

– Zarządzanie Funduszem i procedury prawne w tym zakresie – nadzór,

 

 11. Interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe – analiza warsztatowa.

Omówienie przykładowego orzecznictwa sądowego w zakresie regulacji dotyczących ZFŚS.

 

 12. Pytania i odpowiedzi.

Otwórz i pobierz ofertę z programem w formie PDF, klikając w poniższy przycisk:
Szkolenie ONLINE- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Program szkolenia

Szczegóły organizacyjne szkolenia

Czas trwania szkolenia
6 godzin zegarowych
9:00 – 15:00
Zapytaj nas o termin.

Darmowe konsultacje mailowe
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
349 zł + 23% VAT

Kto przeprowadzi Twoje szkolenie?

Mariusz Chojecki – doświadczony szkoleniowiec- wykładowca, prawnik, prowadzący własną kancelarię. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia szkoleń w następujących zagadnieniach: zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), zamówienia publiczne, prawo administracyjne (KPA), prawo cywilne (KC, KPC), prawo gospodarcze i ubezpieczeniowe oraz innych.

Kiedy i gdzie przeprowadzimy dla Ciebie szkolenie?

Troszcząc się o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo, szkolenie przeprowadzimy w formie ONLINE

Czując się odpowiedzialni za komfort Twojej nauki, zapewnimy Ci dostęp do platformy online.

Forma ONLINE w żaden sposób nie pozbawia Cię szansy praktycznego zapoznania się z tematem.

ONLINE
Termin szkolenia: Zapytaj nas o termin szkolenia
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Mariusz Chojecki

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Wybierz szkolenie z listy i wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy.

Potwierdź wpisane informacje, klikając przycisk ‘Zgłaszam się’.

Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz od nas potwierdzenie zgłoszenia oraz numer konta, na które należy przelać opłatę za szkolenia.

Przelej opłatę na podane konto i wyślij nam potwierdzenie przelewu.

Dzień przed szkoleniem wyślemy Ci zaproszenie do ‚wirtualnej sali szkoleniowej’. Link w niej zawarty należy kliknąć w dzień szkolenia, aby otworzyć stronę, na której będzie ono transmitowane.

Formularz zgłoszeniowy

Zaznacz szkolenie, które Cię interesuje i uzupełnij formularz.