Dlaczego to szkolenie jest dla Ciebie?

Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego jako pracodawca lub osoba na stanowisku kadrowym jesteś zobowiązany stosować się do najaktualniejszych przepisów prawa pracy.

Aktualna lista szkoleń zmian w prawie pracy:

> Szkolenia kadrowe
> Kursy kadrowo-płacowe 
> Kurs Kadry i Płace online dla średniozaawansowanych

> Kursy księgowe

>Szkolenia dla księgowych 

 

W codziennym natłoku obowiązków może Ci umknąć fakt, że danego dnia w życie wchodzi nowa regulacja prawna. Nie będziesz jednak zwolniony ze stosowania się do niej, akonsekwencje powoływania się na stareprzepisy mogą być dotkliwe.

Na szczęście możesz polegać na naszych trenerach, którzy specjalizują się w prawie pracy i regularnie dostosowują zakres szkolenia donajnowszych zmian w przepisach. Oprócz najważniejszych zagadnień kadrowych, omówimy wpływTarczy Antykryzysowejna sprawy pracownicze. Szkolenie trwa 6 godzin – to optymalny czas, żeby pozyskać kluczową wiedzę możliwą do wdrożenia w firmie już kolejnego dnia.

Przyjdź na szkolenie z najbardziej nurtującymi Cię pytaniami– nasz trener rozwieje Twoje wątpliwości.

Zmiany w prawie pracy szkolenie

Najnowsze zmiany w prawie pracy i Tarcza Antykryzysowa

Program:

1. Stosunek pracy:
• praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązywania umów o pracę – zastosowanie orzecznictwa sądowego, przykłady i ćwiczenia,
• skuteczne doręczenie pism rozwiązujących umowę o pracę – dopuszczalność e-maili, jak powinno być skonstruowane pouczenie o możliwości odwołania,
• redukcja zatrudnienia – kiedy przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę, ochrona trwałości stosunku pracy, przykłady.

2. Czas pracy:
• czy i kiedy można zmienić system czasu pracy i okres rozliczeniowy, wyjścia prywatne – zasady,
• zmiana wymiaru czasu pracy kiedy wymagana jest zgoda pracownika, jaki okres obejmuje, kiedy wypowiedzenie zmieniające, przykłady.

3. Dokumentacja pracownicza w praktyce:
• zasady prowadzenia, praktyczne wskazówki,
• jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy – urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i bezpłatne w świadectwie,
• jak zaznaczyć pracę zdalną w ewidencji czasu pracy.

4. Inne zagadnienia prawa pracy:
• w jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego,
• jakie działania może podjąć pracodawca w razie nieuzasadnionej odmowy – kary porządkowe, rozwiązanie umowy o pracę,
• praktyczne wskazówki dotyczące stosowania odpowiedzialności porządkowej.

5. Wpływ Tarczy Antykryzysowej na prawa i obowiązki pracowników i pracodawców:
• przestój ekonomiczny a przestój z Kodeksu pracy – różnice, korzyści dla pracodawcy,
• obniżenie wymiaru czasu pracy – kogo dotyczy, plusy i minusy,
• zawarcie porozumienia – rola organizacji związkowych i przedstawicieli załogi, co określa, jakie ma znaczenie, obowiązki pracodawcy, praktyczne wskazówki,
• stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia bez zgody pracowników, zawieszenie ochrony,
• badania, szkolenia, kwalifikacje – nowe zasady, których termin zostaje zawieszony, a które należy aktualizować, odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy,
• praca zdalna – co należy wiedzieć, czy pracownik musi się zgodzić, obowiązki pracodawcy; ewidencja pracy zdalnej, czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę zdalną,
• czas pracy w okresie epidemii – szczególne uprawnienia pracodawców (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia godzin nadliczbowych, zobowiązanie do pozostawania w gotowości do pracy,
ograniczenie odpoczynku),
• wyższe kwoty wolne od potrąceń – Tarcza 3.0, kogo dotyczą, wyjaśnienia UODO, stanowiska MRPiPS,
• urlop wypoczynkowy – wymiar urlopu wypoczynkowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy,
wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zaległego, Tarcza 4.0., prawo pracodawcy do przesunięcia urlopu lub jego odwołania,
• Tarcza 4.0 – rozszerzenie możliwości wprowadzenia przestoju i cięcia etatów limitowanie odpraw, zmiany w zasadach funkcjonowania ZFŚS, jednostronne wypowiedzenie zakazu konkurencji, udzielanie zaległych urlopów, doprecyzowanie zasad świadczenia pracy zdalnej.

6. Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczestników. Indywidualne konsultacje.

Kto poprowadzi szkolenie z prawa pracy

Marta Jaromin – wieloletni pracownik organów kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec ceniony przez uczestników szkoleń głównie za praktyczne podejście do zagadnień Prawa Pracy. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących: czasu pracy, czasu pracy kierowców, urlopów wypoczynkowych.

Ewa Bielecka – absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

Patrycja Szmoń – prawnik i psycholog, od 1999 r. związana zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy w Gdańsku. Specjalista w zakresie prawnej ochrony pracy, w szczególności w dziedzinie czasu pracy i wynagrodzeń. Autorka licznych publikacji dotyczących różnych zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. w ODDK (m.in. “Dokumentacja pracownicza”, “Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy”, “Wzorcowa dokumentacja kadrowa”, “Dyskryminacja w miejscu pracy”) i INFOR. Uznany trener na kursach i szkoleniach kadrowo-płacowych, wykładowca studiów podyplomowych, m.in. na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Najbliższe terminy szkoleń stacjonarnych z prawa pracy

Poznaj terminy szkoleń stacjonarnych z najnowszych zmian w prawie pracy, które przygotowaliśmy na terenie całej Polski. Spotkania odbywają się głównie w miastach wojewódzkich i powiatowych.

Szkolenia organizujemy tylko i wyłącznie w renomowanych obiektach konferencyjnych, które dbają o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, uwzględniając wytyczne związane z panującą epidemią.

Znajdź termin i lokalizację dogodną dla Ciebie i przeszkól się z najnowszych zmian w prawie pracy. Wykorzystaj spotkanie, żeby rozwiać wątpliwości związane z tworzeniem listy płac, zwłaszcza po wejściu Tarczy Antykryzysowej.