najnowsze zmiany w prawie pracy

Dlaczego to szkolenie jest dla Ciebie

Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego jako pracodawca lub osoba na stanowisku kadrowym jesteś zobowiązany stosować się do najaktualniejszych przepisów prawa pracy.

W codziennym natłoku obowiązków może Ci umknąć fakt, że danego dnia w życie wchodzi nowa regulacja prawna. Nie będziesz jednak zwolniony ze stosowania się do niej, a konsekwencje powoływania się na stare przepisy mogą być dotkliwe.

Na szczęście możesz polegać na naszych trenerach, którzy specjalizują się w prawie pracy i regularnie dostosowują zakres szkolenia do najnowszych zmian w przepisach. Oprócz najważniejszych zagadnień kadrowych, omówimy wpływ Tarczy Antykryzysowej na sprawy pracownicze. Szkolenie trwa 6 godzin – to optymalny czas, żeby pozyskać kluczową wiedzę możliwą do wdrożenia w firmie już kolejnego dnia.

Przyjdź na szkolenie z najbardziej nurtującymi Cię pytaniami – nasz trener rozwieje Twoje wątpliwości.

Zmiany w prawie pracy szkolenie

Najnowsze zmiany w prawie pracy i Tarcza Antykryzysowa

(program szkolenia)

1. Stosunek pracy:
• praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązywania umów o pracę – zastosowanie orzecznictwa sądowego, przykłady i ćwiczenia,
• skuteczne doręczenie pism rozwiązujących umowę o pracę – dopuszczalność e-maili, jak powinno być skonstruowane pouczenie o możliwości odwołania,
• redukcja zatrudnienia – kiedy przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę, ochrona trwałości stosunku pracy, przykłady.

2. Czas pracy:
• czy i kiedy można zmienić system czasu pracy i okres rozliczeniowy, wyjścia prywatne – zasady,
• zmiana wymiaru czasu pracy kiedy wymagana jest zgoda pracownika, jaki okres obejmuje, kiedy wypowiedzenie zmieniające, przykłady.

3. Dokumentacja pracownicza w praktyce:
• zasady prowadzenia, praktyczne wskazówki,
• jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy – urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i bezpłatne w świadectwie,
• jak zaznaczyć pracę zdalną w ewidencji czasu pracy.

4. Inne zagadnienia prawa pracy:
• w jakich sytuacjach obawa zarażenia koronawirusem może stanowić podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego,
• jakie działania może podjąć pracodawca w razie nieuzasadnionej odmowy – kary porządkowe, rozwiązanie umowy o pracę,
• praktyczne wskazówki dotyczące stosowania odpowiedzialności porządkowej.

5. Wpływ Tarczy Antykryzysowej na prawa i obowiązki pracowników i pracodawców:
• przestój ekonomiczny a przestój z Kodeksu pracy – różnice, korzyści dla pracodawcy,
• obniżenie wymiaru czasu pracy – kogo dotyczy, plusy i minusy,
• zawarcie porozumienia – rola organizacji związkowych i przedstawicieli załogi, co określa, jakie ma znaczenie, obowiązki pracodawcy, praktyczne wskazówki,
• stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia bez zgody pracowników, zawieszenie ochrony,
• badania, szkolenia, kwalifikacje – nowe zasady, których termin zostaje zawieszony, a które należy aktualizować, odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy,
• praca zdalna – co należy wiedzieć, czy pracownik musi się zgodzić, obowiązki pracodawcy; ewidencja pracy zdalnej, czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę zdalną,
• czas pracy w okresie epidemii – szczególne uprawnienia pracodawców (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia godzin nadliczbowych, zobowiązanie do pozostawania w gotowości do pracy,
ograniczenie odpoczynku),
• wyższe kwoty wolne od potrąceń – Tarcza 3.0, kogo dotyczą, wyjaśnienia UODO, stanowiska MRPiPS,
• urlop wypoczynkowy – wymiar urlopu wypoczynkowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy,
wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zaległego, Tarcza 4.0., prawo pracodawcy do przesunięcia urlopu lub jego odwołania,
• Tarcza 4.0 – rozszerzenie możliwości wprowadzenia przestoju i cięcia etatów limitowanie odpraw, zmiany w zasadach funkcjonowania ZFŚS, jednostronne wypowiedzenie zakazu konkurencji, udzielanie zaległych urlopów, doprecyzowanie zasad świadczenia pracy zdalnej.

6. Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczestników. Indywidualne konsultacje.

SZKOLENIE NIEAKTUALNE
Prawo pracy – najnowsze zmiany i Tarcza Antykryzysowa

ZOBACZ NASZĄ AKTUALNĄ LISTĘ SZKOLEŃ

Szczegóły organizacyjne szkolenia

Czas trwania szkolenia
6 godzin zegarowych
9:00 – 15:00

Darmowe konsultacje mailowe
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
w wersji drukowanej
+ długopis i notatnik

Cena szkolenia
379 349 zł + 23% VAT
za osobę (cena promocyjna)

Kto poprowadzi szkolenie z prawa pracy

Marta Jaromin – wieloletni pracownik organów kontroli przestrzegania Prawa Pracy. Wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec ceniony przez uczestników szkoleń głównie za praktyczne podejście do zagadnień Prawa Pracy. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących: czasu pracy, czasu pracy kierowców, urlopów wypoczynkowych.

Ewa Bielecka – absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

Patrycja Szmoń – prawnik i psycholog, od 1999 r. związana zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy w Gdańsku. Specjalista w zakresie prawnej ochrony pracy, w szczególności w dziedzinie czasu pracy i wynagrodzeń. Autorka licznych publikacji dotyczących różnych zagadnień z zakresu prawa pracy, m.in. w ODDK (m.in. “Dokumentacja pracownicza”, “Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy”, “Wzorcowa dokumentacja kadrowa”, “Dyskryminacja w miejscu pracy”) i INFOR. Uznany trener na kursach i szkoleniach kadrowo-płacowych, wykładowca studiów podyplomowych, m.in. na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Najbliższe terminy szkoleń stacjonarnych z prawa pracy

Poznaj terminy szkoleń stacjonarnych z najnowszych zmian w prawie pracy, które przygotowaliśmy na terenie całej Polski. Spotkania odbywają się głównie w miastach wojewódzkich i powiatowych.

Szkolenia organizujemy tylko i wyłącznie w renomowanych obiektach konferencyjnych, które dbają o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, uwzględniając wytyczne związane z panującą epidemią.

Znajdź termin i lokalizację dogodną dla Ciebie i przeszkól się z najnowszych zmian w prawie pracy. Wykorzystaj spotkanie, żeby rozwiać wątpliwości związane z tworzeniem listy płac, zwłaszcza po wejściu Tarczy Antykryzysowej.

Pomorskie:

Słupsk
Termin szkolenia: 28.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Patrycja Szmoń

Świętokrzyskie:

Kielce
Termin szkolenia: 12.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Barbara Kaszycka