Zmiany w 2023 r.: zaliczka PIT z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, a nowy PIT-2 od 01.01.2023 r. i PIT-11 za 2022 r. – warsztat wyliczeniowy na listach płac i wzorach dokumentów

23.11.2022 | 10.00-15.00 | Anna Stokłosa.

Zapraszamy na szkolenie osoby zajmujące się rozliczaniem płac, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu płac.

Na szkoleniu:

  • omówimy krok po kroku nowe wzory dokumentów (PIT-2 obowiązujący od 01.01.2023 r. oraz PIT-11)
  • rozstrzygniemy wątpliwości co do zasad rozliczenia rocznego za 2022 r. i treści PIT-11 za 2022 r.
  • omówimy szczegółowe 3 nowe przepisy: art. 31a, 31b oraz 31c wchodzące w życie od 01.01.2023 r.

 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, w trakcie którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje.

 

Kiedy:

23.11.2022, godzina 10.00-15.00

 

Prowadzi: Anna Stokłosa – radca prawny, specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właścicielka kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Opis

Program:

1. Checklista oświadczeń i wniosków pracownika (podatnika / ubezpieczonego) składanych pracodawcy (płatnikowi), wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek ubezpieczeniowy.
2. Nowe oświadczenia i wnioski podatnika od 01.01.2023 r. – zmiany w PDOF wprowadzone Polskim Ładem.
3. Wnioski i oświadczenia składane w I połowie 2022 r. a podatek należny za 2022 r. oraz hipotetyczny podatek należny za 2022 r.
a) wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej oraz wniosek o brak odroczenia terminu poboru i przekazania zaliczki na podatek dochodowy w I połowie 2022 r. a ustalenie wysokości podatku należnego za 2022 r.
b) PIT-2 i kwota zmniejszająca zaliczkę w wysokości 425 zł w I połowie 2022 r. a ustalenie wysokości podatku należnego za 2022 r.
c) hipotetyczny podatek należny za 2022 r.
d) PIT-11 za 2022 r.

4. PIT-2 ,  PIT-2a ,  PIT-3
a) PIT-2 od 01.01.2023 r.
– możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
– skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
– rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie o obniżenie zaliczki PIT – m.in. zleceniobiorca z PIT-2
b) wniosek o wycofanie PIT-2, wzory, warunki złożenia, termin, warsztat na LP

5. Oświadczenia w sprawie zwolnień („ulg”) podatkowych – rozstrzygnięcie wątpliwości na podstawie najnowszych wyjaśnień i interpretacji indywidualnych

a) objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami – zmiana od 01.07.2022 r.
– ZPO – oświadczenie ubezpieczonego do ZUS w sprawie zastosowania zwolnieniaz podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego
– ZPM – Wniosek w sprawie zastosowania przez płatnika zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów osiąganych z tytułu zasiłku macierzyńskiego przez podatnika uprawnionego do korzystania z tzw. ulgi dla młodych

b) ulga dla rodzica 4+
– zmiany od 01.07.2022 r.
– warunki stosowania – szczegółowe omówienie
– wzór oświadczenia
c) ulga na powrót
– warunki stosowania – szczegółowe omówienie
– wzór oświadczenia
d) ulga dla pracującego seniora
– warunki stosowania – szczegółowe omówienie
– wzór oświadczenia
e) ulga dla młodych (wniosek o niestosowanie zwolnienia)
– warunki stosowania – szczegółowe omówienie

6. Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – obliczanie zaliczki według stawki 12%

a) warunki stosowania – szczegółowe omówienie
– opodatkowanie dochodów łącznie z małżonkiem
– opodatkowanie dochodów na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci
b) termin złożenia
c) możliwość wycofania

7. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
a) od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF
b) od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF
c) wzory dokumentów
d) katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku
e) warsztat na LP
f) brak poboru zaliczki PIT a obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł (art. 83 ust. 2 PDOF) – warunki

8. Wniosek o niestosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – warsztat na LP
9. Wniosek dotyczący kosztów autorskich / podwyższonych do 50% wartości przychodu
a) warunki stosowania
b) kalkulator excel

10. Wniosek o stosowanie podwyższonych KUP
11. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztat na LP
12. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń
13. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
14. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich przechowywania?)
15. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika
16. Pytania – szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy zadają pytania na bieżąco w trakcie trwania szkolenia

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca