Szkolenie – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Jesteś osobą odpowiedzialną za obsługę ZFŚS w swoim miejscu pracy i jednocześnie chcesz

  • zapoznać się z aktualnymi informacjami z zakresu funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • pozyskać praktyczne umiejętności pracy na aktach prawnych,
  • zdobyć narzędzia ułatwiające obsługę ZFŚS w jednostce,
  • prawidłowo obsługiwać fundusz?

Jeżeli Twoja odpowiedź na którykolwiek z podpunktów jest twierdząca, koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia.

ZFŚS w praktyce dla kadrowych

Tworzenie ZFŚS, wysokość odpisów, wykorzystanie środków

Podczas 6-godzinnego szkolenia online, ekspert przekaże Ci wiedzę z zakresu rozliczania środków w ramach ZFŚS oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji. Pozyskasz umiejętności, które ułatwią Ci tworzenie zapisów regulaminowych i poprawnych wzorów wniosków. Trener wskaże Ci przykłady praktycznych aspektów wydatkowania środków z funduszu. Poparte praktyką informacje, z jakimi zapoznasz się podczas szkolenia są zgodne z obecnymi normami. Opanujesz wiedzę w zakresie właściwego stosowania kryteriów wydatkowania środków.

Dodatkowe informacje o szkoleniu z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych:

Czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych 9:00 – 15:00

Darmowe konsultacje mailowe w ciągu 7 dni od szkolenia z prowadzącym

Materiały szkoleniowe kluczowe informacje w wersji elektronicznej

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

1. Analiza podstawy prawnej funkcjonowania ZFŚS + zmiany od 2021r.:
–  ZFŚS –aktualne wyższe zwolnienia,
– Wartośd świadczeo zwolnionych z podatku, 1000 czy 2000 zł – kiedy i na jakich warunkach,
–  zapomogi a zwolnienia- nowe progi z ZFŚS- kiedy i w jakiej wysokości.
– Omówienie podstaw prawnych i zmian w przepisach w zakresie tworzenia ZFŚS w 2020r,
– Omówienie zmian i wynikających w tym zakresie konsekwencji prawnych, organizacyjnych i
funkcjonalnych,

2. Zasady tworzenia Zakładowych Funduszów Świadczeo Socjalnych w 2021r.:
– Tworzenie ZFŚS w JST(szkoły, przedszkola, żłobki),
– Tworzenie ZFŚS w podmiotach JST,
– Tworzenie ZFŚS w podmiotach gospodarczych,
– Tworzenie ZFŚŚ w sądach i innych podmiotach.
– Praktyczne zapisy w regulaminach w tym:
a) Nowe wnioski- forma elektroniczna kiedy jest dopuszczalna,
b) Zasady wypłaty środków:
Określone normy prawne w zakresie minimalnych progów zatrudnienia niezbędnych do utworzenia ZFŚS,
Zatrudnienie pracowników (poniżej 50) a ZFŚS,
Zatrudnienie pracowników (powyżej 50) a obowiązkowy ZFŚS,
Zatrudnienie pracowników (pomiędzy 20 – 50) – kiedy ZFŚS,
ZFŚS – czy jest dobrowolny,

3. Na co mogą byd wykorzystywane środki z ZFŚS – czy zawsze ? – omówienie
– Dofinansowanie urlopów pracowniczych,
– Paczki żywnościowe,
– Tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli,
– Zapomogi,

4. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021r.:
– Regulacje prawne i wskaźniki wynikające z przepisów,
– Omówienie aktualnie obowiązujących wskaźników,

5. Na co środki z ZFŚS nie mogą byd przeznaczane – czy zawsze ? – omówienie
– Zakupy środków trwałych,
– Premie i wynagrodzenia,
– Stołówki zakładowe,
– Imprezy okolicznościowe,
– Prywatna opieka medyczna,
– Edukacja pracowników,

6. Procedury korzystania i funkcjonowania Funduszu – omówienie aspektów praktycznych
– Wnioski Zakładowych Organizacji Związkowych a ZFŚS,
– Procedury ustalania stanu zatrudnienia w zakładzie – regulacje prawne,
– Omówienie katalogu osób mogących korzystad z ZFŚS,
– Sposoby i możliwości korzystania z Funduszu,

7. Zmiany prawne w funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych w 2020.
– Jednostki budżetowe i samorządowe a Zakładowy Fundusz Świadczeo Socjalnych ZFŚS w JST.

8. Wpisanie do księgi podatkowej odpisu na ZFŚS:
– Odrębny rachunek bankowy ZFŚS,
– Możliwośd zaliczenia w koszty uzyskania przychodu,
– Terminy i proporcje wpłat na Fundusz – przykłady,

9. Rezygnacja z Funduszu – procedury.
Omówienie procedur w zakresie możliwości rezygnacji z Funduszu – analiza przepisów.

10. Obowiązki płatnika po utworzeniu wspólnego ZFŚS:
– Terminy ustawowe na przelanie środków do ZFŚS,
– Zarządzanie Funduszem i procedury prawne w tym zakresie – nadzór,

11. Interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe – analiza warsztatowa.
Omówienie przykładowego orzecznictwa sądowego w zakresie regulacji dotyczących ZFŚS.

12. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Mariusz Chojecki – doświadczony szkoleniowiec- wykładowca, prawnik, prowadzący własną kancelarię. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia szkoleń w następujących zagadnieniach: zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), zamówienia publiczne, prawo administracyjne (KPA), prawo cywilne (KC, KPC), prawo gospodarcze i ubezpieczeniowe oraz innych.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
5/5

4.9/5 Tak oceniają nas nasi klienci. Zobacz więcej tu.

Zaufali nam:
Skip to content