Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w 2022r. po zmianach z uwzględnieniem planowanych zmian w związku z dyrektywą work-life balance – szkolenie online

Pragniesz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Chcesz ugruntować swoją wiedzę na temat zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Nic bardziej trudnego! Rozwijaj się, zgłębiaj tajniki wiedzy i szukaj odpowiedzi na nurtujące Cię kwestie!

Dzięki szkoleniu poznasz najnowsze zmiany w zakresie zasiłków, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2022 r. Poznaj kierunek zmian zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Jeżeli jesteś:

 • pracodawcą,
 • osobą zarządzającą,
 • pracownikiem działu kadrowo-płacowego.

Nie zwlekaj dłużej z podjęciem decyzji udziału w szkoleniu! W sześciu modułach przedstawimy Ci usystematyzowany zestaw niezbędnej wiedzy, którą z łatwością wdrożysz w życie swojego przedsiębiorstwa.

 

Prowadzący:

Ewa Bielecka – absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

Opis

PROGRAM

Ustawa zasiłkowa – czy znasz zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

 • ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
 • okresu zasiłkowego po wprowadzeniu zmian,
 • podwyższenia zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
 • modyfikacji w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
 • krótszego okresu wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
 • zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • przepisów przejściowych w okresie wprowadzanych zmian.

 

 Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i sprawowania opieki:

 • zasiłek chorobowy – jakie są zasady nabycia prawa do niego?
 • Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego po zmianach?
 • okres zasiłkowy po zmianach,
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
 • jak wygląda zasiłek chorobowy w przypadku zleceniobiorców?
 • jakie są zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego? Przez jaki czas przysługuje to świadczenie? Jaka jest podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji?
 • kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego,
 • zwolnienie lekarskie a usprawiedliwienie nieobecności w pracy
 • zasiłek opiekuńczy
 • wysokość
 • zasady nabycia prawa

  Uprawnienia rodzicielskie 

  • Zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka,
  • urlop rodzicielski: czy wiesz, że istnieje możliwość korzystania z urlopu w późniejszym terminie?  Masz również prawo do wydłużenia urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu, możliwość korzystania  z urlopu przez oboje rodziców,
  • w jakich przypadkach  matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego?
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
  •  urlop ojcowski.

    Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych – czy wiesz jak to zrobić?

    • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu, 
    •  ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania, 
    • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy, 
    • uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń,
    • uzupełnianie wynagrodzenia,
    • jakie składniki wynagrodzenia nie podlegają uzupełnieniu?

         Świadczenia pieniężne w związku z COVID-19

         • Kwarantanna i izolacja w związku z COVID -19
         • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
         • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

           Jakie są planowane zmiany w związku z dostosowaniem przepisów do dyrektywy work-life balance?

           • Zmiany w urlopach rodzicielskich
           • Obowiązek wprowadzenia urlopu opiekuńczego
           • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
           • Elastyczna praca na wniosek
           • Urlop ojcowski
           • Ochrona trwałości stosunku pracy

            W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

            • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
            • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

            Państwa opinia jest dla nas ważna.
            Dziękujemy za zaufanie!

            Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

            Aleksy Kotala
            tel: 17 283 10 23
            a.kotala@wektorwiedzy.pl

            5/5

            Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

            Proponowane kursy i szkolenia:

            Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

            Opinie

            o nas!

            Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

            Robert Śmiechowski

            Klient, przedsiebiorca