Szkolenie Czas Pracy Kierowców – rozliczanie

Nie mamy jakichkolwiek wątpliwości co do posiadanej przez Ciebie wiedzy na temat różnic w specyfice rozliczania czasu pracy i należności przysługujących kierowcom podczas podróży służbowej, a rozliczaniem czasu pracy innych pracowników. Jednak przez wzgląd na częstotliwość zmian w przepisach, chcemy byś mógł ugruntować i uaktualnić posiadane informacje na ten temat.

Szkolenie z czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców kurs

Na szkoleniu dowiesz się m.in: jakie są formy zatrudnienia kierowcy, jak wygląda ewidencja czasu pracy kierowców, jakie normy regulują czas pracy, jak powinna wyglądać praca w porze nocnej (nakładanie się dób), dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, ryczałty za niezaplanowanie noclegu przez pracodawcę.

Jeśli pracujesz w dziale kadr lub dziale finansowym instytucji, która zatrudnia kierowców lub usługowo rozliczasz czas ich pracy oraz:

•masz jakiekolwiek wątpliwości,
•chcesz skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie,
•chcesz upewnić się, że Twoja wiedza jest zgodna z aktualnymi normami,
•pomimo wielu starań nie jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania…

… to szkolenie jest specjalnie dla Ciebie.

6-godzinne szkolenie z wybitnym ekspertem rozwieje Twoje wątpliwości i poprawi pewność oraz komfort pracy. Dzięki wskazówkom jakie otrzymasz łatwiej będzie Ci sprostać wymaganiom organów kontrolujących Twoją pracę, unikniesz roszczeń pracowniczych, a także kar nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy lub Inspekcję Transportu Drogowego.

Opis

Informacje o szkoleniu z Czasu Pracy Kierowców – rozliczanie:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

 

 

I Źródła prawa

II. Ewidencja czasu pracy kierowców:
– Forma ewidencji i czas jej przechowywania,
– Uprawnienia kontrolne itd,
– Uprawnienia kontrolne pip.

III. Forma zatrudnienia kierowcy i jej następstwa:
– Stosunek pracy,
– Umowa cywilnoprawna.

IV. Okresy i systemy rozliczeniowe.

V. Regulaminy i obwieszczenia.

VI. Normy regulujące czas pracy:
– Czas pracy kierowców – zdefiniowanie pojęcia,
– Wymagane przerwy w pracy,
– Nieusprawiedliwione przerwy w pracy,
– Dopuszczalny tygodniowy wymiar czasu pracy:
A. Średnio w okresie rozliczeniowym,
B. Dopuszczalny maksymalny wymiar wraz z godzinami nadliczbowymi.
– Odpoczynki kierowców:
A. Wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców,
B. Wynikające z rozporządzenia (we) nr 561/2006.

VII. Praca w porze nocnej – ograniczenie do 10 godzin:
– Definicje formalne,
– Mechanizm tzw. „nakładania się dób” ,
– Interpretacje organów kontrolnych.

VIII. Praca w porze nocnej – dodatek.

IX. Godziny nadliczbowe:
– Definicja,
– Czas wolny i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
– Limity.

X. Należności wynikające z odbywania podróży służbowej:
– Definicja podróży służbowej kierowcy,
– Wysokośd diety za podróż krajową,
– Wysokośd i sposób obliczania diet podróż międzynarodową,
– Wypłacanie diet i możliwośd „kompensacji” należności spornych.

XI. Ryczałty za niezapewnienie noclegu przez pracodawcę.

XII. Kierowca jako pracownik „delegowany”:
– Najnowsze zmiany w prawodawstwie unijnym – omówienie,
– Wynagrodzenie minimalne w krajach ue.

XIII. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania.

Prowadzący

Maciej Wyrzykowski – Wybitny Ekspert planowania i rozliczania usług transportowych, konsultant wielu firm transportowych i spedycyjnych, od 20 lat związany z transportem i logistyką międzynarodową, doświadczony trener-praktyk. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

Na co dzień wspiera firmy w sprawach o odszkodowania, specjalizuje się w redagowaniu odwołań od decyzji organów kontrolnych zarówno polskich jak i europejskich, przygotowuje wzorcową dokumentację dla logistyków i spedytorów. Prawdopodobnie jako pierwszy Ekspert w kraju, na kanwie skargi do sądu przygotowanej dla Klienta doprowadził do wyraźnego potwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, braku możliwości karania za przekroczenie nacisku osi wielokrotnej (sygnatura wyroku: II SA/Po 368/14).

Doświadczenie zdobywał pracując jako Inspektor a następnie Naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, gdzie przeszedł gruntowne szkolenia prowadzone przez przedstawicieli organów kontrolnych z kilku krajów Europy tzn.: Niemcy (ADR), Francja (czas pracy) Polska (uprawnienia transportowe, przewóz zwierząt, przewóz ładunków szybko psujących ATP).

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, uzupełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z naszym doradcą.

Program zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. 

Opiekun szkolenia i doradca ds. dofinansowań:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Mówią o nas:
Zaufali nam: