Raportowanie schematów podatkowych MDR – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie online. Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej już od 1 stycznia 2019r.

Będzie nią zasadniczo każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej. W trakcie obowiązywania przepisów ustawodawca zdecydował się na ich nowelizację.

Szkolenie będzie uwzględniało najnowszy projekt ustawy dotyczący zmian w raportowaniu schematów podatkowych. Przedstawimy na szkoleniu przykłady w działaniu przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania (jak bieżące doradztwo podatkowe, audyty i przeglądy, składanie deklaracji podatkowych). Na szkoleniu dowiecie się jak wygląda zakres raportowania informacji do szefa KAS, jak opracować wewnętrzne procedury MDR, jakie są terminy i sposób raportowania w tym raportowanie schematów wstecz, które podmioty są zobowiązane do raportowania.

Wdrożenie schematów podatkowych

Terminy i sposób raportowania schematów podatkowych

Szkolenie skierowane jest nie tylko do przedsiębiorców, specjalistów podatkowych, właściciele biur rachunkowych, księgowi, główni księgowi. kontrolerzy podatkowi, dyrektorzy finansowi oraz pozostałe osoby chcący poszerzyć swoja wiedzę.

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

 

 

1. Wstęp do raportowania
• Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR.
• Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający
z objaśnień).
• Cel wprowadzenia nowych regulacji.
• Okres obowiązywania nowych regulacji ( w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.)
• Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

2. Zakres przedmiotowy raportowania
• Definicja uzgodnienia.
• Definicja i rodzaje schematów podatkowych.
o Krajowe.
o Transgraniczne.
o Standaryzowane.
• Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej.
o Co to jest korzyść podatkowa.
o Korzyść podatkowa jako cel działania podatnika.
o Alternatywne rodzaje postepowań.
• Definicja kwalifikowanego korzystającego.
• Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
o Bieżące doradztwo podatkowe.
o Audyty i przeglądy.
o Szkolenia.
o Składanie deklaracji podatkowych.
o Sporządzanie objaśnień podatkowych.
• Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania.

3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki
• Kim jest promotor.
• Kim jest korzystający.
• Kim jest wspomagający.
• Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi
są korzystającymi lub promotorami?
• Członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
• Pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
• Pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

4. Terminy i sposób raportowania
• Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz.
• Sposób i forma raportowania.
• Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji.
• Sankcje karno-skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie, a także inne czyny związane z raportowaniem.
• Zagrożone odpowiedzialnością karną – skarbową.

5. Zakres raportowanych informacji do Szefa KAS
• Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie.
• Opis uzgodnienia.
• Informacja o znanych celach.
• Szacownie korzyści podatkowej.
• Opis czynności służących realizacji uzgodnienia.
• Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu.

6. Wewnętrzna procedura MDR – praktyczne warsztaty sporządzania procedury
• Jacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wprowadzenia procedury MDR?
• Co powinna zawierać procedura?
• W jakiej formie powinna być wprowadzona procedura? (zarządzenie/ załącznik do zarządzenia, uchwała zgromadzenia wspólników?)
• Środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
• Określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji.
• Określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schematach podatkowych.
• Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu MDR.
• Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących MDR.
• Określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących MDR oraz zasad postępowania
określonych w wewnętrznej procedurze.
• Praktyczne przykłady klauzul stosowanych w procedurze.
• Sankcje administracyjne za brak procedury MDR do 10 000 000 zł.

7. Zmiany w schematach podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2020r. – wynikające z projektu ustawy (druk 208) – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
• Rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności
między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby/ zarządu w raju podatkowym.
• Zmiana danych potwierdzenia nadania NSP.
• Na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce),
ale również inne pisma w całym procesie.
• Zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej
Administracji Skarbowej.
• Rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne
upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie
z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu).

8. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Mirela Chomont – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych i skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karnoskarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca