szkolenie ze zmian w podatku VAT

Dlaczego to szkolenie jest dla Ciebie

Rozliczając VAT chcesz mieć pewność, że posiadasz aktualną wiedzę o przepisach. Chcemy Ci ją dostarczyć, dlatego przygotowaliśmy szkolenie online z myślą o Tobie i wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z prawem podatkowym. Zdobądź niezbędną wiedzę w bezpiecznych warunkach. Omówimy najnowsze zmiany, które na pewno wpłyną na Twoją codzienną pracę i na ryzyko z nią związane.

Podczas szkolenia online otrzymasz to, czego potrzebujesz najpilniej, czyli:
– podsumowanie kluczowych zmian z ostatnich miesięcy oraz tych które, wejdą w życie w lipcu i październiku 2020 roku,
– praktyczne przykłady ułatwiające przyswojenie zagadnień związanych z podatkiem VAT,
– wskazówki jak rozwiązywać niejasne, problemowe sytuacje dotyczące rozliczeń.

Wszystko to w oparciu o praktykę stosowaną przez organy podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych. Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych – to optymalny czas, żebyś nabył kluczową wiedzę i wdrożył ją w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz trener rozwieje Twoje wątpliwości.

Najnowsze zmiany w podatku VAT 2020

(program szkolenia)

1. JPK_V7M/JPK_V7K – nowy obowiązek sprawozdawczy od 1.10.2020 w praktyce:
• zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT i plików JPK_VAT plikiem JPK_V7M/JPK_V7K – które z dotychczasowych deklaracji składanych na potrzeby rozliczenia VAT oraz załączników do tych deklaracji zostaną „wchłonięte” przez nowe JPK, a które pozostaną bez zmian,
• zakres informacji objętych JPK_V7M / PK_V7K (m.in. GTU – obowiązkowe oznaczenia cyfrowe i literowe dla niektórych towarów i usług ujmowanych w rejestrze),
• w którym miesiącu ujmować poszczególne transakcje w JPK_V7M/JPK_V7K – przegląd aktualnych interpretacji i wyroków dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT,
• zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_V7M/JPK_V7K oraz sposoby jej uniknięcia,
• rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału).

2. „SLIM VAT” – reforma upraszczająca rozliczenia w podatku VAT od 1.01.2021:
• faktury korygujące „in minus” – kiedy będzie można pomniejszyć podatek bez konieczności uzyskania potwierdzenia doręczenia nabywcy faktury korygującej,
• zmiany dotyczące momentu ujęcia w rozliczeniach faktury korygującej „in plus”,
• możliwość wyboru opcji stosowania zasad przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN, obowiązujących w podatkach dochodowych, także na potrzeby VAT,
• podwyższenie limitu „prezentów o małej wartości”,
• wydłużenie do 4 miesięcy czasu na odliczenie podatku naliczonego VAT,
• dopuszczalność, w niektórych przypadkach, odliczania podatku naliczonego VAT w związku z zakupem usług noclegowych,
• uproszczenie przesłanek stosowania stawki VAT 0% dla eksportu towarów.

3. Nowa „matryca stawek” VAT od 1.07.2020 – praktyczne podsumowanie:
• istota i praktyczne znaczenie nowej „matrycy stawek” – stosowane kodów CN oraz PKWiU 2015 dla identyfikacji towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi,
• towary i usługi, na które stawki podatkowe zostały podwyższone lub obniżone, w tym przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne,
• Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako narzędzie bezpiecznego wyjaśniania wątpliwości co do wysokości stawki na towar lub usługę (składanie wniosków WIS-W, opłaty za wydanie, terminy wydawania WIS, zakres ochrony, publikacja wydanych WIS – kiedy powołanie na opublikowane WIS wydane dla innych podatników dają mi ochronę).

4. „Biała lista” i mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1.07.2020, zagadnienia kontrowersyjne wynikające z aktualnych interpretacji:
• zapłata przy zastosowaniu MPP a obowiązki dotyczące „białej listy”, zapłata w związku z transakcją międzynarodową a obowiązki dotyczące „białej listy”, zapłata na rzecz banku – po zmianach od 1.07.2020
• zawiadomienie ZAW-NR – właściwy organ oraz termin na złożenie (kiedy 3/14/7 dni) – po zmianach od 1.07.2020,
• dane zawarte na „białej liście” – jakie rachunki bankowe i jak długo są widoczne w rejestrze,
• kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku niektórych umów najmu i niektórych umów z biurem rachunkowym),
• na jaki dzień należy sprawdzić rachunek kontrahenta na białej liście (np. w zw. ze zleceniem przelewu z odroczonym terminem), kiedy warto przechowywać raporty ze sprawdzenia nr rachunku kontrahenta na białej liście,
• „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
• zagadnienia kontrowersyjne: MPP a zbiorcze przelewy, MPP a kompensata, MPP a podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami – np. świadczący wyłącznie usługi wynajmu „prywatnego”, MPP a rolnicy ryczałtowi, MPP a solidarna odpowiedzialność otrzymującego zapłatę za podatek nierozliczony przez wystawcę faktury, inne zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji.

5. Paragony z NIP jako „faktury uproszczone” – ryzyka wynikające z wątpliwości interpretacyjnych:
• w jakich sytuacjach paragon z NIP nabywcy można uznać za „fakturę uproszczoną”,
• czy po wystawieniu „faktury uproszczonej” można wystawić (np. na żądanie nabywcy) dodatkowo „zwykłą” fakturę – wątpliwości wynikające z aktualnych interpretacji,
• czasowe uproszczenie zasad ewidencjonowania „faktur uproszczonych” w JPK – kiedy „faktura uproszczona” nie podlega wykazaniu w odrębnej pozycji JPK_V7M/PK_V7K,
• skutki braku technicznej możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy do treści paragonu,
• sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu,
• sankcje za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu bez NIP.

6. Kasy online, kasy fiskalne w postaci programu komputerowego, paragony doręczane wyłącznie w postaci elektronicznej – na czym polegają i od kiedy obowiązują nowe formy ewidencji:
• którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy online (z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o COVID-19),
• zakup kasy online a ulga na nabycie kasy rejestrującej,
• kasy fiskalne w postaci programu komputerowego oraz paragony doręczane wyłącznie w postaci elektronicznej.

7. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0%:
• rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT (podanie numeru VAT UE przez nabywcę, prawidłowe wykazanie w informacji podsumowującej) – znaczenie praktyczne,
• zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby z polskiej ustawy vs. sposoby z nowego Rozporządzenia Rady UE – aktualne interpretacje MF,
• zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową),
• nowe przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych („call-off stock”) – nowa procedura stosowana na obszarze całej UE (szczególne zasady rozliczania WNT i WDT w niektórych sytuacjach).

8. Pozostałe wybrane zagadnienia wynikające oraz aktualnego orzecznictwa:
• „ulga na złe długi” w podatku VAT – dopuszczalność skorygowania podatku należnego VAT przez wierzyciela pomimo wyrejestrowania/upadłości dłużnika – stanowisko TSUE,
• ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej na potrzeby VAT – aktualne stanowisko MF po wyroku TSUE ws. Budimex SA,
• przypadki, w których dopuszczalne jest odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem usług noclegowych lub gastronomicznych – stanowisko MF po wyroku TSUE ws. Grupa Lotos SA,
• inne zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji i wyroków.

Otwórz i pobierz ofertę z programem w formie PDF, klikając w poniższy przycisk:
Podatek VAT 2020-2021 – zmiany przepisów najnowsze interpretacje

Pobieram program szkolenia

Szczegóły organizacyjne szkolenia ONLINE

Czas trwania szkolenia
6 godzin zegarowych
9:00 – 15:00

Darmowe konsultacje mailowe
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

Cena szkolenia
249 zł + 23% VAT
za osobę

Kto poprowadzi szkolenie ONLINE ze zmian w VAT

Dariusz Malinowski – prawnik, doradca podatkowy, prowadzący od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego. W latach 2002-2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Zajmuje się także dydaktyką – wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami, min. Datev Symfonia, Infor i wieloma innymi. Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia.

Anna Kędzierska-Adamczyk – Niezależny ekspert oraz od dziesięciu lat trener w dziedzinie zagadnień podatkowych, księgowych oraz kadrowo-płacowych, w tym tematów dotyczących ZUS. Absolwentka uczelni prawniczej, od dwudziestu lat doradca podatkowy. Trenerka z bogatą praktyką zawodową: w ostatnich latach liczba uczestników szkoleń przekroczyła tysiąc słuchaczy: od początkujących, do księgowych z wieloletnim doświadczeniem oraz właścicieli firm. Szkolenia prowadzone przez nią są szczególnie cenione przez uczestników za praktyczne podejście, kompleksowe opracowania, urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień.

Najbliższe terminy szkoleń ONLINE ze zmian w VAT

Cenisz sobie komfort nauki z dowolnego miejsca na świecie?
Wybierz dogodny termin szkolenia online i przygotuj się na nowe, październikowe przepisy podatkowe dotyczące zmian w VAT. Dzięki zdalnej nauce możesz odbyć szkolenie ze zmian w podatku VAT w domu, pracy i każdym innym miejscu, jakie tylko uznasz za bezpieczne.

ONLINE
Termin szkolenia: 16.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Kędzierska-Adamczyk

ONLINE
Termin szkolenia: 29.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Dariusz Malinowski

Szczegóły organizacyjne szkolenia STACJONARNEGO

Czas trwania szkolenia
6 godzin zegarowych
9:00 – 15:00

Darmowe konsultacje mailowe
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

Materiały szkoleniowe
w wersji drukowanej
+ długopis i notatnik

Cena szkolenia
379 349 zł + 23% VAT
za osobę (cena promocyjna)

Kto poprowadzi szkolenie STACJONARNE ze zmian w VAT

Tadeusz Chrząstek – posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 28-letniej pracy zawodowej w organach skarbowych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatkach majątkowych. Tematyką VAT zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce tego podatku (1993 r.). W ramach pracy w organach skarbowych na różnych stanowiskach zajmował się między innymi koordynacją kilkuset postępowań podatkowych, kontroli podatkowej, orzecznictwem podatkowym. Wykładowca akademicki prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów, uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa wspólnotowego organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów. Posiada szeroką wiedzę w prowadzeniu sporów z organami skarbowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. W 2010 roku przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego złożył egzamin na doradcę podatkowego uzyskując licencję doradcy podatkowego.

Dariusz Malinowski – prawnik, doradca podatkowy, prowadzący od 1995 roku własną Kancelarię z pełnym zakresem czynności doradztwa podatkowego. W latach 2002-2007 i ponownie od 2014 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2006-2014. Zajmuje się także dydaktyką – wykładowca Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z regionalnymi oddziałami KIDP oraz z wieloma renomowanymi firmami, min. Datev Symfonia, Infor i wieloma innymi. Posiada w dorobku wiele publikacji branżowych, w tym stałą rubrykę w miesięczniku Przegląd Podatkowy oraz publikacje w Biuletynie KIDP, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej. Jest współautorem Vademecum Podatkowego wyd. Datev Symfonia.

Anna Michalak – wysokiej klasy specjalista, doradca podatkowy, pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXA GROUP), trener, wykładowca. Podatkami zajmuje się od lipca 2011 r. Doświadczenie zdobyła w TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Accounting Audyt Partner Sp. z o.o. S.K. (Grupa Impel), GIA Goldenstein International Advisors Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i podatków dochodowych.

Jolanta Kica – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości.

Ewa Bielecka – absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

Wojciech Gandurski – radca prawny, partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, które zdobył pracując między innymi w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Dziura – wybitna specjalistka z zakresu podatku VAT, PIT i CIT. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Izbie Skarbowej oraz jako pracownik działu kontroli w Urzędzie Skarbowym. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Doradców Podatkowych w Szczecinie.

Piotr Passowicz – doradca podatkowy. Prawnik. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Doświadczony wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy). Autor publikacji w prasie fachowej. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego.

Sobiesław Szefer – ekspert ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, doświadczony praktyk (od 19 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego), wykładowca wyższych uczelni, Od 10 lat prowadzi szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Paweł Dymlang – doradca podatkowy, absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa podatkowego. Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Trener i wykładowca – poprowadził przeszło 1000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w organach skarbowych oraz kancelariach doradztwa podatkowego. Z sukcesami od lat zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

Grzegorz Tomala – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce VAT. Były pracownik Izby Skarbowej, autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego na łamach prasy fachowej, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT. Współpracuje z internetowym Portalem Finansowo-Księgowym. Stały współpracownik naszej firmy.

Beata Dutkiewicz – doradca podatkowy prowadzący samodzielną kancelarię podatkową (od 1992 r.), wspólnik spółki doradztwa podatkowego „Danina”. W latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz działającej w jej ramach Komisji Prawa Podatkowego, od 2010 r. wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału KIDP. Od 2007 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek założyciel Stowarzyszenia Klub Doradców Podatkowych. Autor i współautor publikacji prasowych z dziedziny prawa podatkowego, od 2006 r. redaktor prowadzący i współautor ukazującej się corocznie publikacji „Vademecum Doradcy Podatkowego” (wyd. Datev Polska). Współautor „Komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym” pod red. A. Mariańskiego (wyd. Wolters Kluwer). Współautor programu komputerowego „Audyt Podatkowy VAT” oraz „Audyt Podatkowy CIT” (wyd. Datev eG – Niemcy). Wykładowca specjalizujący się w tematyce podatków dochodowych oraz podatku VAT.

Najbliższe terminy szkoleń STACJONARNYCH ze zmian w VAT

Poznaj terminy szkoleń stacjonarnych z najnowszych zmian w prawie pracy, które przygotowaliśmy na terenie całej Polski. Spotkania odbywają się głównie w miastach wojewódzkich i powiatowych.

Szkolenia organizujemy tylko i wyłącznie w renomowanych obiektach konferencyjnych, które dbają o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, uwzględniając wytyczne związane z panującą epidemią.

Znajdź termin i lokalizację dogodną dla Ciebie i przeszkól się z najnowszych zmian w VAT. Wykorzystaj spotkanie, żeby rozwiać wątpliwości związane z nowym JPK.

Podkarpackie:

Krosno
Termin szkolenia:
29.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Tadeusz Chrząstek

Rzeszów
Termin szkolenia:
30.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Tadeusz Chrząstek

Stalowa Wola
Termin szkolenia: 28.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Dariusz Malinowski

Dolnośląskie:

Bolesławiec
Termin szkolenia: 16.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Michalak

Głogów
Termin szkolenia: 2.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Michalak

Wałbrzych
Termin szkolenia: 29.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Michalak

Kłodzko
Termin szkolenia: 16.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Michalak

Legnica
Termin szkolenia: 14.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Jolanta Kica

Wielkopolskie:

Piła
Termin szkolenia: 16.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Piotr Passowicz

Zachodniopomorskie:

Kołobrzeg
Termin szkolenia: 17.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Wojciech Gandurski

Koszalin
Termin szkolenia: 24.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Wojciech Gandurski

Pomorskie:

Słupsk
Termin szkolenia: 22.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Wojciech Gandurski

Wejherowo
Termin szkolenia: 5.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Dziura

Chojnice
Termin szkolenia: 30.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Dziura

Inowrocław
Termin szkolenia: 12.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Piotr Passowicz

Opolskie:

Kędzierzyn Koźle
Termin szkolenia: 22.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Anna Michalak

Łódzkie:

Bełchatów
Termin szkolenia: 21.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Sobiesław Szefer

Mazowieckie:

Radom
Termin szkolenia: 29.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Beata Dutkiewicz

Piaseczno
Termin szkolenia: 2.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Grzegorz Tomala

Śląskie:

Bielsko Biała
Termin szkolenia: 29.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Sobiesław Szefer

Rybnik
Termin szkolenia: 1.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Sobiesław Szefer

Świętokrzyskie:

Kielce
Termin szkolenia: 28.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Beata Dutkiewicz

Ostrowiec Świętokrzyski
Termin szkolenia: 28.09.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Beata Dutkiewicz

Skarżysko-Kamienna
Termin szkolenia: 12.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Beata Dutkiewicz

Podlaskie:

Białystok
Termin szkolenia: 27.10.2020
Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
Prowadzący: Grzegorz Tomala

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Wybierz szkolenie z listy i wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy.

Potwierdź wpisane informacje, klikając przycisk ‚Zgłaszam się’.

Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz od nas potwierdzenie zgłoszenia oraz numer konta, na które należy przelać opłatę za szkolenia.

Przelej opłatę na podane konto i wyślij nam potwierdzenie przelewu.

Jeśli wybierzesz szkolenie stacjonarne, po otrzymaniu potwierdzenia wyślemy Ci wiadomość ze szczegółami organizacyjnymi na 3 dni przed szkoleniem.

Jeśli wybierzesz szkolenie online, dzień przed szkoleniem wyślemy Ci zaproszenie do ‚wirtualnej sali szkoleniowej’. Link w niej zawarty należy kliknąć w dzień danego szkolenia, aby otworzyć stronę, na której będzie ono transmitowane.

Formularz zgłoszeniowy

Zaznacz szkolenie, które Cię interesuje i uzupełnij formularz.