Szkolenia:

Istotne aspekty rozliczania podatku VAT przez JST >>> Zobacz program 

Kursy:

Kurs Rachunkowości dla JST >>> Zobacz program
Kurs podatku VAT dla JST w praktyce >>> Zobacz program