Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce w 2023 – Szkolenie

Celem szkolenia, jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w 2022 zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę.

Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik jak zatrudniać dla osób początkujących jaki specjalistów w tym zakresie.

Zatrudnianie cudzoziemców w RP – szkolenie

Zasady zatrudniania, zawierania umów, zezwolenia na pracę sezonową, krótkoterminową

Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy. Szkolenie przeznaczone dla pracodawcy, szefów firm, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką prawa pracy.

 

UWAGA!! Zapraszamy na nasz kurs z zatrudniania cudzoziemców w Polsce – dofinansowany.

Opis

O szkoleniu z zatrudnienia cudzoziemców:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

 

1. Najnowsze zmiany wprowadzone w konsekwencji koronowirusa
• Przedłożenia prawa pobytu
• Legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę
• Problemy ze zmianą treści oświadczeń i zezwoleń na pracę
• Praktyczne sposoby legalnego zatrudniania w przypadku zmiany wymiarów etatu i wynagradzania

2. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
• Wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
• Pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
• Pracownicy tymczasowi delegowani do RP
• Inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych
• Wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP

3. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
• Osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
• Kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę
• Pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP

4. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
• Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
• Swoboda przepływu pracowników
• Procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
• Zezwolenia na zatrudnienie
• Dokumentacja

5. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy?

6. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych – Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
• Definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
• Wynagrodzenia cudzoziemców
• Umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców
• Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
• Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
• WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

7. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca
• Normy i wymiar czasu pracy
• Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
• Wymiar urlopu wypoczynkowego
• Ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
• Ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
• Wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko
• Przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 kodeksu pracy
• Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

8. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
• Kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali
nałożonych na nich obowiązków.
• Kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej

Prowadzący

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca