Zatrudnianie cudzoziemców 2024 r. – poznaj aktualne przepisy

12.12.2023 | 10.00-15.00 | Daniel Pałyga

Czy w swojej działalności spotykasz się z tematem zatrudniania cudzoziemców? Znasz aktualne przepisy i wszystkie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2023 r. oraz nadchodzące nowelizacje w roku 2024? 

Oferujemy Ci szkolenie, które zostało przygotowane jako praktyczny poradnik jak zatrudniać cudzoziemców, zarówno dla osób początkujących, jak i specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu będą przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazanych przez byłego Inspektora Pracy. 

 

Szkolenie kierujemy do:

 • pracodawców,
 • dyrektorów firm, 
 • osoby zarządzające w organizacji, 
 • pracowników działów kadr i płac.

Jeśli nie należysz do żadnej z tych grup, ale tematyka szkolenia jest dla Ciebie interesująca zapraszamy do zapisu.

 

Na spotkaniu poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

 • zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie zatrudniania cudzoziemców – zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę,
 • przegląd zmian w ustawach oraz najnowszych rozwiązań w zakresie zatrudniania uchodźców z Ukrainy z uwzględnieniem nowelizacji ustawy,
 • omówienie konsekwencji w zakresie nieprawidłowości przy wydaniu wiz obcokrajowcom,
 • wskazanie najlepszych praktycznych rozwiązań przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 • przygotowanie pracodawców na zatrudnianie w cudzoziemców w 2024 roku.


Więcej informacji znajdziesz w programie szkolenia.

 

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Opis

PROGRAM:

Najnowsze rozwiązania w zakresie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców:

  • likwidacja wymogów dotyczących testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez konieczności zapewniana informacji od starosty,
  • wprowadzenie nowych wymogów potrzebnych do uzyskiwania zezwoleń na pracę,
  • zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami,
  • wskazanie nowych reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom,
  • digitalizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy oraz przyspieszenie możliwości przekazywania danych organom kontrolnym. 

 

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem COVID-19.

Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy: możliwości i ograniczenia, status.

  • Zmiany do ustawy w 2023 r. 
  • Kogo możemy zatrudniać?
  • Znaczenie numeru PESEL dla wsparcia uchodźców.
  • Zgłaszanie zatrudnienia do Powiatowego Urzędu Pracy.
  • Ograniczony status do 4 marca 2024 r.
  • Likwidacja przywilejów nadanych w związku z COVID-19 w zakresie przedłużenia prawa pobytu oraz prawa doświadczenia pracy. 

 

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

  • zmiany w procedurze w zakresie uproszczenia zapewnienia legalnego pobytu i/lub pracy,
  • wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń do 24 miesięcy,
  • wprowadzenie „gwarantowanego wynagrodzenia” dla cudzoziemca,
  • określenie terminów rozpatrywania wniosków o pobyt stały i dla rezydentów UE,
  • wydłużenie okresu na zgłaszanie podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca do Urzędu Pracy.

 

Zatrudnianie cudzoziemców w dobie obowiązywania przepisów dotyczących COVID-19:

  • przedłożenia prawa pobytu,
  • legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę.

 

Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy.

  • Wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania,
  • Pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE.
  • Pracownicy tymczasowi delegowani do RP.
  • Inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych.

 

Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP:

  • osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy,
  • kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę,
  • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP.

 

Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

  • Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady.
  • Swoboda przepływu pracowników.
  • Procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu.
  • Zezwolenia na zatrudnienie.
  • Dokumentacja.
  • Definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca.
  • Wynagrodzenia cudzoziemców.
  • Umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców.

 

Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca.

Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców.

Kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.

 

Do zobaczenia!

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca