Zasiłki w 2023r. wraz z omówieniem zmian dyrektywy work-life balance – szkolenie online

28.04.2023 | 10.00-15.00 | Iwona Hendel

Chcesz zdobyć wiedzę, a przede wszystkim praktykę dotyczącą zasiłków z ubezpieczenia społecznego po zmianach przepisów? Jeśli tak, zapraszamy na nasze szkolenie!

A na nim:

1. Zapoznasz się z  terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego,

2. Dowiesz się o zmianach przepisów w obszarze zasiłków, spowodowanych dyrektywą work life balance,

3. Dowiesz się o dodatkowym okresie urlopu rodzicielskiego dla ojca dziecka.

 

Zapraszamy:
Pracodawców, szefów firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

 

Zaprasza:
Iwona Hendel – certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada 15 letnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.

Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

 

Opis

1. Świadczenia związane z chorobą:

 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • jak obliczyć wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w różnych przypadkach? (zwolnienia lekarskie przypadające tylko na dni robocze, choroba przez 30 dni i jeden dzień wykowywana pracy, wyczekiwanie bez prawa do świadczenia)

 

2. zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
 • zatrudnienie w trakcie miesiąca,
 • choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
 • choroba w drugim miesiącu ubezpieczenia,
 • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej, np.: urlopem bezpłatnym lub wychowawczym i choroba od 1 dnia po powrocie,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru (nagrody, nagrody roczne, premie regulaminowe, premie uznaniowe, składniki przyznane do określonego terminu, dodatki bez względu na ich nazwę),
 • zapisy stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, mające wpływ na zaliczanie składników do podstawy zasiłków,
 • sposób uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • sposób postępowania przy braku jednoznacznych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • wyłączanie składników wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
 • brak zapisu o zasadach pomniejszenia, a prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia
 • zasady uzupełnienia zmiennych składników wynagrodzenia,
 • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej
 • sposób uwzględniania składników przysługujących do określonego terminu,
 • zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
 • minimalna podstawa zasiłkowa w 2023r. przy zmianie wynagrodzenia minimalnego w styczniu i lipcu
 • zmiana wymiaru etatu
 • podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

 

3. Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń:

 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,
 • świadczenie rehabilitacyjne.

 

4. zasiłki opiekuńcze:

 • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego,
 • limity dni zasiłku opiekuńczego na dziecko i członków rodziny, jak „oszczędzać” dni limitu zasiłku
 • osoby uprawnione do zasiłku opiekuńczego,
 • okres zwolnienia, a prawo do wypłaty zasiłku,
 • wysokość wypłaty.

 

5. zasiłki macierzyńskie:

 • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • za okres urlopu rodzicielskiego, wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

 

6. dyrektywa work-life-balance:

 • zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiegoi rodzicielskiego,
 • wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka,
 • zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
 • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą,
 • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych.

 

7. świadczenie rehabilitacyjne:

 • prawo do świadczenia rehabilitacyjnego,
 • wysokość świadczenia rehabilitacyjnego,
 • okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjne,
 • waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w celu ustalenia, podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego.

 

8. Przykłady listy płac:

 • Lista płac – wynagrodzenie za pracę i zasiłek w podstawie podatku,
 • Lista płac – łączenie macierzyńskiego z pracą,
 • Lista płac – uzupełnienie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca