Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna w świetle kontroli PIP i ZUS

29.03.2023 | 10.00-15.00 | Ewa Bielecka

Celem tego szkolenia, jest omówienie tematyki z zakresu treści zawieranych umów oraz najczęściej identyfikowanych błędów w trakcie kontroli PIP i ZUS. Dodatkowo, zostanie również poruszony temat planowanych zmian w umowach na okres próbny. W czasie szkolenia, omówiony zostanie również temat minimalnego wynagrodzeniu w zależności od rodzaju umowy. 

 

Zapraszamy: Pracownicy działów kadrowo-płacowych oraz księgowych, właściciele biur rachunkowych.

 

Zaprasza:

Ewa Bielecka – Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: Administracja oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – na Politechnice Koszalińskiej, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych – w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Opis

 1. Umowa o pracę – jako aspekt nawiązania stosunku pracy:
  • Definicja stosunku pracy; 
  • Jakie obecnie występują rodzaje umów o pracę?
  • Planowane zmiany w umowie na okres próbny;
  • Jakie mogą być przesłanki zawarcia umowy na zastępstwo oraz jakie elementy może zawierać w świetle najnowszych stanowisk Ministerstwa?
  • Jakie są obligatoryjne elementy umowy o pracę;
  • Jakich zapisów nie umieszczać w umowach o pracę i dlaczego;
 • Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika, aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP oraz zobowiązaniem wypłaty należności z tytułu podróży służbowych?
 • Jak należy prawidłowo wskazywać miejsce wykonywania pracy dla cudzoziemca przy pracy mobilnej?
 • Jak liczymy okresy trwania umowy oraz ilość zawartych umów;
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami;
 • Umowa na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – stanowisko RODO i ministerstwa;
 • Jakie dane o pracowniku mogą się znaleźć wyłącznie w treści umowy o pracę?;
 • Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę w świetle kontroli Inspekcji Pracy. 
 1. Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy:
 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – charakterystyka; 
 • Pojęcie „dzieła” i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem”;
 • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług a przesłanki umowy starannego działania;
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – jakie są podobieństwa i różnice;
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę – jakie są podobieństwa i różnice;
 • Kiedy ZUS zakwestionuje umowę o dzieło;
 • Kiedy i w jakiej formie można zmienić zapisy umowne.

 

 1. Rozwiązanie umowy:
 • Rozwiązanie stosunku pracy – forma i treść;
 • Tryby rozwiązania umowy o pracę;
 • Kiedy następuje doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy;
 • Jakie błędy popełniamy najczęściej rozwiązując umowę o pracę;
 • Świadectwo pracy po zmianach – kiedy istnieje obowiązek wydania; 
 • Warunki rozwiązania umowy cywilnoprawnej – najczęściej popełniane błędy.

 

 1. Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia;
 • Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS;
 • Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustawa;
 • Kiedy nie mamy obowiązku zgłoszenia.
 1. Minimalne wynagrodzenie w umowie o pracę. 
 2. Minimalne wynagrodzenie w umowie zlecenia.
 3. Ewidencja czasu pracy pracownika a ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.
 4. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło:
 • Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności;
 • Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła;
 • Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło;
 • Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia).

 

 1. Kiedy ZUS zaneguje umowę o dzieło w razie kontroli?
 • Jak bronić zasadności zastosowania umowy o dzieło?;
 • Jakie zapisy mogą być zakwestionowane.
 1. Zakres kontroli PIP z uwzględnieniem najczęściej  występujących nieprawidłowości.
 2. Regulacje prawne w zakresie uprawnień PIP: 
 • Zakres dokumentacji jaką może żądać inspektor pracy; 
 • Kontrola legalności zatrudnienia;
 • Kontrola umów cywilno-prawnych;
 • Wykroczenia oraz przestępstwa przeciwko prawom pracownika. 

 

 1. Jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany pracodawca.

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca