Szkolenie z podatku VAT w transakcjach międzynarodowych

VAT w transakcjach międzynarodowych szkolenie

Transakcje towarowe w obrocie transgranicznym WDT/WNT

Cel oraz korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z podatku VAT z zakresu obrotu międzynarodowego:

 • przypomnienie uczestnikom podstawowych zasad rozliczania międzynarodowych transakcji;
 • pogłębienie i utrwalenie wiedzy z zakresu funkcjonowania podatku VAT na terytorium UE;
 • doskonalenie technik wyboru – dla konkretnych przypadków transakcji międzynarodowych spotykanych w praktyce – właściwych przepisów pozwalających na prawidłowe rozliczenie tych transakcji pod kątem podatku VAT w Polsce;
 • pozyskanie informacji koniecznych dla zidentyfikowania ryzyka podatkowego związanego z nieprawidłowym rozliczaniem podatku VAT w transakcjach międzynarodowych oraz umiejętność usterzenia się przed najczęściej popełnianymi błędami w praktyce księgowej,
 • zapoznanie się z istotnymi, zaplanowanymi na lipiec 2021 r. przez UE, zmianami w segmencie e-handlu.

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu z podatku VAT w transakcjach międzynarodowych:

Szkolenie z VAT w obrocie międzynarodowym trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin szkolenia Ci nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

 

Kluczowe zasady opodatkowania międzynarodowej wymiany towarowej.

 • Jak ustalić miejsce opodatkowania dla:
 • dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych, instalowanych i montowanych oraz innych dostaw towarów oraz sprzedaży wysyłkowej,
 • dostaw towarów dokonywanych przez importerów i eksporterów,
 • dostaw towarów poprzedzonych usługą wykonaną na rzeczowym majątku ruchomym,
 • Fakturowanie dostaw towarów, zasada terytorialności faktur i wyjątki od tej zasady.
 • Dostawa dla której podatnikiem jest nabywca, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy a otrzymana faktura.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).

 • Jakie warunki musi spełnić sprzedawca, aby mógł obecnie zastosować stawkę 0% WDT?
 • Wykreślenie z mocą wsteczną numeru VAT-UE nabywcy a prawo sprzedawcy do stawki 0%,
 • Dowody oraz domniemanie wysłania i przetransportowania towarów do innego państwa członkowskiego, 
 • Przemieszczenia towarów, które nie są uznawane za WDT,
 • Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania dla WDT,
 • Fakturowanie dostawy WDT, korygowanie dostawy WDT, kurs walutowy przy deklarowaniu i korygowaniu dostaw WDT. Zaliczki dla WDT,
 • W jakich okresach rozliczeniowych ewidencjonujemy wystawione faktury korygujące WDT?
 • Oznaczenia dla transakcji WDT w nowym pliku JPK_VAT.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

 • Status podatnika VAT a WNT opodatkowane w Polsce,
 • Kiedy mamy do czynienia z tzw. sankcyjnym WNT?
 • Wyłączenia z WNT. Czy zakup samochodu od lekarza z Niemiec będzie skutkował koniecznością rozliczenia WNT środka pojazdu na terytorium Polski?
 • Kiedy mamy do czynienia „klasycznym WNT” a kiedy z „nietransakcyjnym WNT” po imporcie towarów?
 • Korygowanie nabyć WNT, kurs walutowy przy deklarowaniu i korygowaniu dostaw WNT. Czy musimy posiadać fakturę korygującą (credit note), aby skorygować WNT?
 • Nieotrzymanie faktury od zagranicznego nabywcy. Obowiązek wykazania podatku należnego a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • Nowy JPK_VAT a WNT? Kiedy mamy obowiązek oznaczyć kodem WEW wewnątrzwspólnotową dostawę?

Magazyn typu call-off stock.

 • Czym jest magazyn typu call-off stock? Warunki uznania przemieszczenia towaru między państwami za magazyn call-off stock. Czy towary przechowywane w pojeździe samochodowym można uznać za magazyn? 
 • Opodatkowanie VAT procedury magazynu call-off stock. Obowiązki ewidencyjne
  i deklaracyjne spoczywające na sprzedawcy i nabywcy,
 • Kto to jest przewidziany nabywca i czy można jego zastąpić?
 • Zaprzestanie spełniania warunków uznania przemieszczenia towarów w procedurze call-off stock (upływ 12 miesięcznego terminu, sprzedaż towaru podmiotowi trzeciemu lub jego zniszczenie, utrata i kradzież).

 

 

Transakcje wielostronne z udziałem podatników z UE i z krajów trzecich. Procedura uproszczona dla WTT.

 • Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe,
 • Zasady przypisywania wewnątrzwspólnotowego transportu towarów do konkretnej dostawy w ramach łańcucha transakcji od 1 stycznia 2020 r. Podmiot pośredniczący i jego obowiązki,
 • Transakcje łańcuchowe przy udziale importera i eksportera. Praktyczne przykłady,
 • Procedura uproszczona w WTT. Możliwość zastosowania uproszczenia, obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze poszczególnych podmiotów.

Eksport towarów

 • Warunki uznania dostawy towaru za eksport z terytorium kraju. Eksport bezpośredni a eksport pośredni. Tożsamość przewożonego towaru. Jak ją wykazać przed organami?
 • Przerwa w transporcie, magazynowanie towaru podczas przewozu. Czy jest możliwe? Konsekwencje przerwy na tle orzecznictwa polskich sądów oraz wyroków TSUE.
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0%. Dowody dokonania eksportu.
 • Wykazywanie zaliczek w eksporcie. Specyficzna realizacja dostawy eksportowej.
 • Wysyłka towaru poza granice UE za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czy eksporterowi przysługuje prawo do stawki VAT 0%?

Import towarów

 • Kto może stać się podatnikiem z tytułu importu towarów?
 • Obowiązek podatkowy w przypadku importu towaru. Kiedy powstaje dług celny?
 • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów a wartość celna towarów,
 • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów- w tym- w przypadku skorzystania z uproszczonych procedur celnych na podstawie art. 33a u.p.t.u. Odprawa scentralizowana i deklaracja importowa VAT-IM. Podmiot o statusie AEO.
 • Korekta podatku VAT w związku ze zmianą zgłoszenia celnego. 
 • Wprowadzone zmiany w deklarowaniu importu towarów od 1 lipca i 1 października 2020 r. 
 • Roszczenia nabywcy związane z zaimportowanym towarem: reklamacje, nadwyżki, braki towarów.
 • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w nowym pliku JPK_VAT.

Usługi w obrocie międzynarodowym.

  • Kto jest/ staje się podatnikiem z tytułu wykonanej usługi.
  • Stałość miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika w danym kraju, Ustalenie miejsca świadczenia usług w relacjach B2B i B2C.
  • Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne- w tym świadczone w ramach MOSS.
  • Import usług. Kiedy i na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy dla zakupu usług różnych usług- w tym- dla dostawy mediów, najmu, usług budowlanych i finansowych?
  • Moment wykonania usługi dla importu usługi. Zasady przeliczania kwot wyrażonych
   w walutach obcych dla importu usług.
  • Zasady refakturowania usług w obrocie międzynarodowym.
 • Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze związane z eksportem i importem usług. 

 

 

Konsekwencje zmian przepisów unijnych w zakresie pakietu e-commerce, które mają wejść w życie od lipca 2021 r.

 • Zniesienie unijnego zwolnienia z VAT dla importu przesyłek o wartości do 22 euro.
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO), likwidacja dotychczasowych progów dla sprzedaży wysyłkowej, określenie jednolitego progu unijnego na poziomie 10.000 euro.
 • Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży na odległość towarów importowanych, sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach
  o wartości do 150 euro.
 • Wprowadzenie uproszczonych rozwiązań dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu importu przesyłek o niewielkiej wartości- w przypadku gdy VAT nie zostanie zapłacony
  w systemie OSS.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca