Podatek VAT w JST – wątpliwości w rozliczaniu podatku VAT oraz zmiany przepisów w 2022 r.

Dynamika zmian przepisów podatkowych oraz zmian interpretacyjnych powoduje konieczność zebrania wszelkich informacji o nowościach prawnych i interpretacyjnych (w tym wytycznych ministerialnych), co w znaczący sposób ułatwi poprawne rozliczenia podatku od towarów i usług w jednostkach sektora finansów publicznych oraz organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na szkoleniu będą wyróżnione zagadnienia nowe i ważne. Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i związanych z nimi wątpliwości interpretacyjnych, z którymi nasz specjalista spotyka się podczas konsultacji telefonicznych i w trakcie szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych, będzie stanowić dla uczestników szkolenia kompendium praktycznej wiedzy istotnej dla poprawnego rozliczenia podatku VAT.

 

Zapraszamy na szkolenie : Skarbników, księgowych, głównych księgowych, pracownicy komórek księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pracownicy komórek merytorycznych zajmujący się sporządzaniem umów cywilnoprawnych, pracownicy samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Korzyści dla uczestników: Usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem licznych zmian oraz pozostałych ważnych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych wynikających z innych ustaw.

Prowadzi: 

Maria Kowalik – Posiadam szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte podczas długoletniej praktyki zawodowej w organach podatkowych, na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku naczelnika Urzędu Skarbowego. Przez cały okres mojej praktyki zawodowej w skarbowości miałam możliwość poznać nie tylko zagadnienia związane z podatkami lecz również wpływ finansów publicznych na działalność instytucji sektora finansów publicznych i ten obszar wiedzy okazał się bardzo przydatny w szkoleniach z zakresu podatku VAT dla jednostek sektora finansów publicznych (m.in.: gminy/powiaty/instytucje kultury/szkoły/przedszkola/domy pomocy społecznej oraz inne ośrodki pomocy społecznej/pozostałe samorządowe jednostki budżetowe/zakłady budżetowe ), w których sama znajomość podatku VAT nie jest wystarczająca aby bezpiecznie przeprowadzić te jednostki przez meandry rozliczania podatku VAT, a jednocześnie nie narazić ich na potencjalne konsekwencje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Opis

1. Zagadnienia związane ze stosowaniem prewspółczynnika w jednostkach sektora finansów publicznych:

 • pojawienie się nowych możliwości wyliczenia prewspółczynnika według własnych zasad;
 • dla jakich wydatków jest możliwość stosowania indywidualnych prewspółczynników?;
 • w jakich sytuacjach uznać podatek VAT przy realizacji projektów unijnych za kwalifikowany lub niekwalifikowany?;
 • droga na terenach inwestycyjnych a prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 • metoda godzinowa dla inwestycji dotyczących obiektów sportowych;
 • inne obiekty inwestycyjne a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

2. Sprzedaż majątku w jednostkach sektora finansów publicznych a podatek należny:

 • sprzedaż ruchomości nabytych w drodze spadku – najnowsze istotne stanowisko organów podatkowych;
 • sprzedaż pozostałych ruchomości;
 • podstawa opodatkowania w tym dotacje stanowiące dopłatę do ceny – nowe spojrzenie organów podatkowych;
 • fakturowanie w świetle przepisów podatkowych oraz interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa krajowego/TS UE.

 

3. Korekty dotyczące podatku naliczonego:

 • nowe zapisy w ustawie dotyczące korekty podatku naliczonego;
 • korekta podatku naliczonego w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu – co z odsetkami za zwłokę?;
 • kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia przed i po oddaniu do użytkowania wytworzonej nieruchomości o wartości powyżej 15000 zł?;
 • Korekty błędów na fakturze w praktyce rozliczania VAT przez jednostki sektora finansów publicznych.

 

4. Biała lista i wątpliwości interpretacyjne przepisów podatkowych – o czym należy pamiętać?

 • istota i zakres stosowania wykazu podatników;
 • informacje w wykazie, w tym numery rachunków rozliczeniowych;
 • cele i zadania wykazu;
 • rodzaje rachunków i rozliczeń w formie przelewów;
 • zapłata na rachunek zamieszczony w wykazie;
 • mechanizm podzielonej płatności a rachunki w wykazie.

 

5. Stawki podatkowe w świetle wątpliwości interpretacyjnych (wytyczne organów podatkowych dla przeprowadzenia analizy stawkowej; określenie podstawowych przesłanek wskazujących na
charakter usługi jako warunek konieczny dla ustalenia poprawnej stawki VAT):

 • jaka stawka dla czynności udostępniania obiektów sportowych?

 

6. Kwalifikowalność podatku VAT w wydatkach finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych (inwestycje i zakupy inwestycyjne a obowiązki i prawa wynikające z przepisów ustawy VAT), w tym:

 • prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej;
 • skąd się biorą wątpliwości interpretacyjne w jednostkach sektora finansów publicznych i jakie jest rozwiązanie?

 

7. Odpłatność i nieodpłatność świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych a podatek VAT- nowe spojrzenie na sposób opodatkowania tych czynności:

 • kiedy jednostka sektora finansów publicznych nie działa w tym zakresie jako podatnik VAT;
 • jakie jest stanowisko organów podatkowych?

 

8. Sprzedaż nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych:

 • czy jest możliwe zastosowanie wyłączeń z ustawy VAT w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy VAT?
 • kiedy nie można zastosować rozwiązania określonego w art. 29a ust 8 ustawy VAT przy sprzedaży nieruchomości

 

9. Obowiązki informacyjne jednostek sektora finansów publicznych, wynikające z odrębnych przepisów; konsekwencje karno-skarbowe za nie wypełnienie tych obowiązków.

10. Inne zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy VAT, budzące wątpliwości interpretacyjne w rozliczeniach JPK_VAT, zgłaszane przez uczestników szkolenia.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca