Sygnaliści w sektorze prywatnym – Szkolenie Online

Cele szkolenia Sygnaliści w sektorze prywatnym:

Zapoznanie uczestników z powodami wprowadzenia regulacji oraz omówienie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (obecnie w toku prac legislacyjnych). 

Wdrożenie skutecznego systemu ochrony sygnalistów, po wybraniu odpowiedniego kanału komunikacji i wdrożeniu wymaganej prawem dokumentacji.

 

 Korzyści szkolenia:

Wskazanie na nowe obowiązki, które dotyczą od 17.12.2021 r dużych pracodawców w sektorze prywatnym, zatrudniających powyżej 250 osób oraz od 17.12.2023 r., pracodawców z tego sektora zatrudniających powyżej 50 osób tj.:

 • dowiesz się jak wdrożyć skuteczny system ochrony sygnalistów, przynoszący pracodawcy korzyści,
 • dowiesz się co powinien zawierać regulamin zgłoszeń wewnętrznych,
 • dowiesz się jak wygląda procedura przyjmowania regulaminu zgłoszeń wewnętrznych,
 • uzyskasz informacje jak można rozszerzyć zakres naruszeń objętych zgłoszeniem sygnalisty wobec wskazanego w projekcie ustawy i dyrektywie,
 • dowiesz się kto po stronie pracodawcy powinien przyjmować/ rozpatrywać zgłoszenia sygnalistów i kiedy zachodzi konflikt interesów
 • dowiesz się jakie kanały komunikacji wewnętrznej masz do wyboru i czym należy kierować się przy ich wyborze,
 • dowiesz się jakich działań wobec sygnalistów nie można podejmować (zakaz działań odwetowych) i jakie sankcje wiążą się z ich podjęciem oraz jak wygląda kwestia ciężaru dowodu,
 • dowiesz się czy można zwolnić sygnalistę w powodów niezwiązanych ze zgłoszeniem, ale po jego dokonaniu,
 • dowiesz się  jak długo można przetwarzać dane osobowe sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniu, a także  jak należy przechowywać dane dot. zgłoszeń?
 • dowiesz się także kto może mieć dostęp  danych zawartych w zgłoszeniu  i w oparciu o co?
 • dowiesz się co powinien zawierać rejestr zgłoszeń wewnętrznych i jak długo należy przechowywać dane w nim zawarte.

Zapraszamy!

Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu “Sygnaliści w sektorze prywatnym”:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00

Jeśli termin Tobie nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu. Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

Pobierz program w wersji PDF >> tutaj

Sygnaliści w sektorze prywatnym – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

1. Definicja sygnalisty
2. Co to jest whistleblowing ?
3. Podstawy prawne wdrożenia przepisów o sygnalistach
–  a. Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
–  b. Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów – omówienie założeń ustawy
4. Nowe obowiązki pracodawców – proces wdrożeniowy:
5. Którzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wdrożenia nowych przepisów i od kiedy?
6. Wewnętrzne kanały raportowania
7. Zewnętrzne kanały raportowania
8. Wewnętrzna procedura zgłaszania anonimowych naruszeń – co powinna zawierać?
–  a. wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
–  b. określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
–  c. określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
–  d. określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
–  e. określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
–  f. określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
–  g. określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
9. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych i zakaz zwolnienia sygnalisty z pracy
10. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja.

11. Kary za naruszenie przepisów

Ostatnio bardzo często słyszymy powtarzające się hasła „whistleblowing”, czy „sygnaliści”. Dlaczego? To za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Przez sygnalistę rozumiemy osobę dokonująca zgłoszenia, pracująca w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą.

Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie UE powinny wdrożyć w życie przepisy dyrektywy. Termin 17 grudnia 2021 r. jest szczególnie ważny dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, ponieważ muszą one zdążyć do tego czasu wdrożyć odpowiednie procedury. Podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników mają dłuższy termin na dostosowanie się do nowych przepisów, a mianowicie w ich przypadku termin ten jest przedłużony do 17 grudnia 2023 r.

Prowadzący

Karina Włodarczyk -Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od blisko 15 lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności, ze szczególnym naciskiem na kwestie szeroko rozumianego prawa pracy (w tym tematyka ochrony danych osobowych) i prawo handlowe.  Od 2017 roku prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców oraz dla podmiotów z trzeciego sektora.

Przeprowadziło ok. 200 szkoleń, trwających łącznie ponad 1000 godzin zegarowych, otrzymując wysokie noty od uczestników szkoleń za ich meteorytykę i gruntowną analizę omawianych kwestii. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

Mirela Chomont – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych i skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karnoskarbowych.

Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca