Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości inwestycyjne, leasing

15.02.2024 | 10.00-15.00 | Arkadiusz Lenarcik

Chcesz ugruntować oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie sprawozdawczości finansowej w obszarze środków trwałych? Potrzebujesz upewnić się, jakie są Twoje obowiązki w tym obszarze? Czy właściwie klasyfikujesz i księgujesz środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu? Po odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące środków trwałych, zapraszamy Cię na nasze szkolenie!

Na spotkanie zapraszamy w szczególności:

 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach,
 • głównych księgowych,
 • przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką przychodów w rachunkowości.

 

Nasz ekspert opowie m.in. o:

 • rozliczeniu środków trwałych na podstawie przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
 • ujęciu księgowym i podatkowym umów leasingu operacyjnego i finansowego,
 • prezentacji i ujawnieniu informacji w sprawozdaniu finansowym. 

 

Więcej informacji o zakresie tematycznym szkolenia znajdziesz w programie.

Zaprasza:

Arkadiusz Lenarcik – Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

 

 

Opis

PROGRAM:

 • Wycena wartości początkowej środków trwałych.
   • Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie oraz nabyte (nowe i używane).
   • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych (remonty, modernizacje). Jakie są najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego? 
   • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego.
   • Odłączenie części składowej środka trwałego.
   • Inne przypadki.
 • Amortyzacja środków trwałych
   • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych – jaki mają wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych? 
   • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.
   • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego.
   • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.
 • Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym.
   • Definicja nieruchomości inwestycyjnej.
   • Ujęcie początkowe.
   • Wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.
 • Leasing środków trwałych.
   • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5.
   • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym.
   • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.
 • Dyskusja.
 • Zakończenie.

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca