Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz leasing

22.06.2022 | 10:00-15:00 | Arkadiusz Lenarcik

Chcesz ugruntować oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie sprawozdawczości finansowej w obszarze środków trwałych? Potrzebujesz upewnić się, co należy do Twoich obowiązków w tym obszarze? Czy są środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu? Jeżeli tak, to czy właściwie je klasyfikujesz i księgujesz? W Twoim rachunku zysków i strat amortyzacja jest istotną pozycją? Przepisy dotyczące amortyzacji w prawie bilansowym i w prawie podatkowym różnią się znacząco. 

Czy znasz te różnice i właściwie ujmujesz je w księgach rachunkowych? Po odpowiedzi na te pytania, zapraszamy Cię na nasze szkolenie!

Na zajęcia zapraszamy w szczególności:

 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach,
 • głównych księgowych,
 • przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką przychodów
  w rachunkowości.

 

Nasz ekspert opowie o:

 • rozliczeniu środków trwałych przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
 • ujęciu księgowym i podatkowym umów leasingu operacyjnego i finansowego,
 • prezentacji i ujawnieniu informacji w sprawozdaniu finansowym.

 

Jeśli te tematy są dla Ciebie interesujące, zapraszamy do zapisów!

 

Zaprasza:

Arkadiusz Lenarcik – Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Opis

Program:

 

 • Wycena wartości początkowej środków trwałych: 
  • Wytworzonych we własnym zakresie, 
  • Nabytych (nowe i używane), 
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje – jakie są najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego? 
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego, 
  • Odłączenie części składowej środka trwałego, 
  • Inne przypadki. 

 

 • Amortyzacja środków trwałych: 
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych – jaki mają wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych? 
  • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony. 

 

 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”: 
  • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego, 
  • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości. 

 

 • Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym:
  • Definicja nieruchomości inwestycyjnej,
  • Ujęcie początkowe,
  • Wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.

 

 • Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5,
  • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym,
  • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.

 

 • Dyskusja.
 • Zakończenie.

 

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca