Rozwój skuteczności działania poprzez poznanie i wykorzystanie strategii efektywności osobistej- Szkolenie

Kluczem do skutecznego i efektywnego gospodarowania swoim potencjałem jest lepsze poznanie i rozumienie siebie.  Znając siebie, możemy efektywnie planować i osiągać o wiele więcej niż zwykle się spodziewamy. Jest to zależne od własnej motywacji i osobistych potrzeb w zakresie tego, czego chcemy i jak myślimy o tym, by to osiągnąć.

Każdy z nas działa według określonych schematów, które powodują bardziej lub mniej skuteczne organizowanie się, w tym skuteczne wykonywanie pewnych działań i osiąganie wyznaczonych celów. Te schematy determinują wykorzystanie czasu jaki mamy do dyspozycji oraz to  w jaki sposób potrafimy radzić sobie ze stresem. Oprócz umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji, kiedy się pojawia, istotne jest, aby w odpowiedni sposób zadbać o eliminację źródła jego powstawania. Z naszych doświadczeń i obserwacji pracowników firm funkcjonujących na różnych szczeblach organizacji wynika, że stres jest wynikiem niedostatecznej umiejętności dysponowania swoim potencjałem oraz  zarządzania kontaktami z innymi. 

 

CELE SZKOLENIA Efektywność osobista i zarządzanie sobą

 • Zdiagnozowanie silnych stron oraz wykorzystanie ich w budowaniu skutecznego sposobu działania 
 • Zrozumienie podstawowych strategii własnych zachowań,
 • Poznanie czym jest świadomość siebie, jakie ma znaczenie dla rozwoju i efektywności osobistej.
 • Rozwój własnego potencjału: kontrolowanie własnych emocji; zdolność motywacji i wytrwałości w dążeniu do celu; regulowanie nastroju; wczuwanie się w nastroje innych osób; optymistyczne patrzenie w przyszłość.
 • Wyposażenie uczestników w  narzędzia służące zarówno do zmiany zachowania, ale również przekonań i wartości, które wywierają silny wpływ na myśli, stan  emocjonalny i działanie. 
 • Wyposażenie w narzędzia pomagające ustalać hierarchię priorytetów i zdarzeń z nimi związanych oraz podejmować decyzję. 
 • Wskazanie  w jakim obszarze wewnętrzne przekonania łączą się, wpływając na wszelkie działania i efekty pracy. 
 • Nauczenie, w jaki sposób określać i realizować cele długo- i krótkoterminowe.
Opis

Dodatkowe informacje o szkoleniu Efektywność osobista i zarządzenie sobą:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

Strategie działania i organizowanie siebie 

 • Analiza strategii osobistych i ich roli w osiąganiu efektywności zawodowej 
 • W jaki sposób ważna jest twoja postawa
 • Proces podświadomego kodowania

Zarządzanie efektywnością osobistą 

 • Umiejętność rozpoznawania własnych deficytów i mocnych stron, jak moje osobiste strategie wpływają na osiągane rezultaty. Diagnoza osobistych strategii działania uczestników szkolenia i możliwości ich wykorzystania.
 • Umiejętność samokontroli w sytuacjach stresu, jak wykorzystać stres w celu budowania swojej sprawczości w sytuacjach trudnych.
 • Umiejętność brania odpowiedzialności za swoje błędy zamiast poszukiwania źródeł niepowodzeń na zewnątrz – korzyści.
 • Monitorowanie i dokonywanie pomiaru efektywności  pracy.
 • Budowanie porozumienia z innymi ludźmi jako wyznacznik efektywności. 
 • Strategie efektywności osobistej a stres. 
 • Indywidualne strategie działania: kierunki motywacyjne (co cię motywuje?), źródła poczucia kontroli (autorytet wewnętrzny / zewnętrzny).
 • Kierunki motywowania się i ich zastosowanie. Każdy z uczestników pozna swój kierunek motywacji oraz zidentyfikuje jego skutki w działaniu w stresie
 • Jak odkryć swoje silne strony i wykorzystać je w budowaniu własnego sukcesu?
 • W jaki sposób rozwijać umiejętności panowania nad własnymi emocjami
  w kontekście własnych wartości?
 • Poziomy logiczne Roberta Diltsa. Rola tożsamości w rozwoju osobistym i zawodowym.
 • Wpływ przekonań na nasze działanie.
 • Praca z emocjami osobistymi i sposoby radzenia sobie z nimi.

Programowanie celów. 

 • Osiąganie swoich celów i różne punkty widzenia, wytrwałość, odpowiedzialność.
 • Wartości osobiste i ich wpływ na efektywność działania. 
 • Zasady i korzyści jakimi kierują się poszczególne osoby. 


Cele i kryteria formułowania celów

 • Działanie celowe: nabycie umiejętności wyznaczania celów osobistych i zawodowych, spójnych ze swoją osobowością i środowiskiem pracy (jeśli osoba wie czego chce, może zdefiniować sukces, może więc działać w kierunku jego osiągania, ćwiczenie „po co tu jesteś?”. 
 • Jak dokonać wyboru najbardziej skutecznej drogi prowadzącej do celu – pokazanie różnych strategii podejścia w realizacji celów.
 • Wyznaczanie celów warunkujące ich osiąganie. Cele, które sobie wyznaczamy winny spełniać pewne określone warunki, wówczas łatwo sprawdzić na jakim etapie realizacji jesteśmy a co pozostało do zrobienia. Szczególnie przydatne jest to w negocjacjach
  z klientem.
 • Strategia zamiany problemu na cel
 • Kreowanie postawy otwartości na nowe możliwości – czyli jak być elastycznym 
 • Priorytety – Ustalanie priorytetów – porządkowanie zdarzeń. Jak poznać wartość klienta
  i to, czego od Ciebie potrzebuje? 
 • Informacja zwrotna 
 • Zmiana metod realizacji celów 

Równowaga między życiem osobistym i karierą zawodową. 

Korzyści – Każdy z uczestników:

 • Nauczy się jak korzystać z własnych strategii – dostanie opis własnej strategii funkcjonowania poprzez autodiagnozę – meta programu czasu.  
 • Zidentyfikuje własny potencjał rozwojowy i wyznaczy kierunek doskonalenia się.
 • Pozna swoje mocne strony i nakreśli możliwości samorealizacji.
 • Odkryje co może dać więcej firmie i klientom w efekcie rozwoju swojego potencjału.
 • Określi swoje cele i dążenia będące głównym motywem działań.
 • Odkryje główne motywatory działań i przyczyny mniejszej efektywności.
 • Zmieni  swoją postawę z reaktywnej na proaktywną co spowoduje ich dużą otwartość
  na poszukiwanie rozwiązań i wzrost motywacji 

 

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca