Różnice kursowe w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią

12.07.2024 | 10:00-15:00 | Arkadiusz Lenarcik

Czy wiesz, jak różnice kursowe wpływają na Twoje sprawozdania finansowe? Chcesz ugruntować oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie różnic kursowych na gruncie ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego? Potrzebujesz upewnić się, co należy do Twoich obowiązków w tym obszarze?

Po odpowiedzi na te pytania, zapraszamy Cię na nasze szkolenie, które skupione będzie na zagadnieniu różnic kursowych oraz ich wpływie na rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią. Masz szansę zgłębić ten temat bazując na doświadczeniu naszego eksperta z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rachunkowości i finansów, specjalizującego się w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
 • pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach,
 • głównych księgowych,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką różnic kursowych w rachunkowości i podatkach.

 

Dzięki udziałowi w spotkaniu zyskasz kluczowe informacje na temat m.in.:

 • klasyfikacji różnic kursowych według różnych kryteriów,
 • momentu powstawania różnic kursowych w oparciu o praktyczne przykłady,
 • prezentacji i ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym,
 • najlepszych praktyk raportowania różnic kursowych według międzynarodowych standardów.

 

Szczegółowy zakres tematyczny spotkania znajdziesz w programie. Zapisz się już dziś, aby opanować różnice kursowe i zyskać przewagę w finansach!

 

Zaprasza:

Arkadiusz Lenarcik – Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

PROGRAM:

 

 1. Wprowadzenie
 2. Klasyfikacja różnic kursowych.
  • Ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości.
 3. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej według ustawy o rachunkowości.
  • Wycena w ciągu roku ze szczególnym uwzględnieniem wyceny operacji na walutowym rachunku bankowym.
  • Wycena na dzień bilansowy.
 4. Różnice kursowe w prawie podatkowym – przykłady praktyczne:
 5. Transakcje w walutach obcych według MSR.
  • Ogólne zasady wyceny zgodnie z MSR 21.
  • Różnice w stosunku do polskiego prawa bilansowego.
 6. Momenty powstawania różnic kursowych na przykładach, m.in.:
  • różnice kursowe w wartości początkowej,
  • zagraniczne podróże służbowe,
  • transakcje walutowe z kontrahentami krajowymi,
  • przewalutowanie kredytu,
  • kompensata rozrachunków.
 7. Wpływ różnic kursowych na aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 8. Instrumenty pochodne, a różnice kursowe.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca