Rola „sygnalistów” w funkcjonowaniu pracodawców – obowiązki pracodawców z uwzględnieniem najnowszego projektu rządowego

23.04.2024 | 10.00-15.00 | Daniel Pałyga

Jakie korzyści przynosi rozwijanie umiejętności sygnalizowania problemów w miejscu pracy dla pracodawców i pracowników? Dlaczego budowanie zaufania między pracodawcami, a sygnalistami jest kluczowe dla sukcesu tej roli?

Nowo projektowane obowiązki dla pracodawców (tj. podmioty prywatne i publiczne zatrudniające powyżej 50 pracowników) zobowiązują do wdrożenia unormowań dotyczących tzw. sygnalistów. Celem regulacji jest zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. W związku z tym firmy prywatne i urzędy będą zobligowane do stworzenia skutecznych i pewnych rozwiązań dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów. Osoby zgłaszające nieprawidłowości będą objęte szczególną ochroną prawną, która będzie się rozciągała zarówno na podmioty wewnętrzne (np. pracowników, wspólników) jak i na podmioty zewnętrzne (np. stażystów, osoby trzecie).

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z tematem sygnalistów przygotowaliśmy szkolenie, które jest wprowadzeniem do tematu, zarówno od strony formalnej, jak również z uwzględnieniem praktycznych wskazówek dotyczących wdrożenia tego stanowiska w organizacji.

 

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • właścicieli firm,
 • osoby zarządzające,
 • pracownicy działu kadr i płac,
 • osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką sygnalistów.

 

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • kim jest Sygnalista według norm polskich i unijnych,
 • jakie są wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów,
 • na czym w praktyce ma polegać ochrona prawna Sygnalistów,
 • co grozi za niedostosowanie się do przepisów.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia znajdziesz w programie.

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

PROGRAM: 

Wymogi formalne.

 • Kto to jest sygnalista w rozumieniu Polskich rozwiązań?
 • Obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych.
 • Projektowane wyłączenia obowiązywania z mocy ustawy.
 • Znaczenie procedur wewnętrznych w projekcie ustawy
 • Projektowane obowiązki dokonania ustaleń z samorządem pracowniczym.
 • W jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów?
 • Usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji, np.:
  • finanse i bankowość,
  • zamówienia publiczne,
  • bezpieczeństwo produktów,
  • transport,
  • przestępstwa przeciwko środowisku.

Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.

 • Zakres normowania określony w Dyrektywie.
 • Sygnalista – status w unormowaniu Europejskim i Polskim.
 • Wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy.
 • Definicje wpływające na działalność pracodawców.
 • Warunki objęcia ochroną Sygnalistów.

Postępowanie wewnętrzne.

 • Zgłoszenia wewnętrzne.
 • Możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej.
 • Kolejność dokonywania zgłoszeń oraz wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów.
 • Znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego.
 • Kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości?

Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia.

 • Obowiązki co do zachowania poufności.
 • Możliwy zakres przetwarzania danych osobowych.
 • Rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji.

Nowa zdania dla Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu centralnego przy zgłoszeniach zewnętrznych.

  • Zgłoszenia zewnętrzne.
  • Nowe obowiązki organów publicznych w zakresie raportowania.

Ujawnienie publiczne zasady i ograniczenia.

Ochrona prawna Sygnalistów – zakres ochrony przed działaniami odwetowymi, np.:

  • mobbing,
  • dyskryminacja,
  • pozbawienie pracy,
  • utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych.

Sankcje za niestosowanie się do przepisów- projekt ustawy. Zagrożenie karami grzywny lub nawet pozbawienia wolności do lat 3.

Projektowane wejście w życie obowiązków po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia – krótki okres na wdrożenie zmian.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca