Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie pracowników administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

Korzyści ze szkolenia: Prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku administracji publicznej, w tym także jst i jednostek podległych. Poznanie zasad i obowiązków jednostek dotyczących rejestru umów, w tym wskazanie obowiązków kierowników jsfp w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów. Możliwość wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe – 10.00-14.00

Kiedy: 13 czerwiec, 30 czerwiec 2022 r.

 

Prowadzący szkolenie: 

Małgorzata Czartoryska – Prawnik, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), NIK, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych.

Współpracownik licznych firm szkoleniowych, stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom ochrony danych osobowych ( Conrego, Beck, Kasus Podatkowy, Platforma Edukacyjna Project System, Infor).

 

Program szkolenia:

 1. Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, zasada jawności i przejrzystości, uzasadnienie regulacji prawnej.
 2. Co to jest rejestr umów, w jakiej formie należy prowadzić rejestr umów, wzór Rejestru.
 3. Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą podlegać udostępnieniu.
 4. Katalog informacji o umowach jednostki sektora finansów publicznych zawartych w Rejestrze.
 5. Okoliczności traktowania faktury jako umowy.
 6. Od kiedy obowiązuje nakaz wpisywania umów do Rejestru.
 7. Jakie umowy publikowane są w Rejestrze ( próg kwotowy, zmiana umowy, uzupełnienia w treści umowy, w jakim terminie należy dokonać ujawnienia umowy w Rejestrze).
 8. Dostęp do informacji opublikowanych w Rejestrze.
 9. Dane ujawniane w Rejestrze a obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 10. Kto w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za prowadzenie Rejestru umów.
 11. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym niezgodnych z prawdą.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca