Rachunkowe zamknięcie roku 2022

22.02.2022 | 10:00-15:00 | Arkadiusz Lenarcik

Chcesz wiedzieć, jak poprawnie wykonać obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego? Interesują Cię zmiany w zakresie ustawy o rachunkowości oraz
krajowych standardach rachunkowości?

Zapisz się na szkolenie, na którym pozyskasz niezbędne dla Ciebie informacje!

Na zajęcia zapraszamy w szczególności:

 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych
 • pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach
 • głównych księgowych
 • przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką rachunkowego zamknięcia roku

Celem tego spotkania jest wsparcie osób, których obowiązkiem zawodowym są czynności związane z rachunkowych zamknięciem roku.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • jakie są elementy sprawozdania finansowego?
 • jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego?
 • jak można skorygować błędy w zatwierdzonych już sprawozdaniach finansowych?

 

Zaprasza:

Arkadiusz Lenarcik – Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Opis

Program:

1.Wprowadzenie

2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

 • Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,
 • Elementy sprawozdania finansowego,
 • Forma sprawozdania finansowego,
 • Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości,
 • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

3. Harmonogram zamknięcia roku

4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego: 

 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • Rachunek przepływów pieniężnych,
 • Metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie,
 • Sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
 • Metodologia sporządzania w oparciu o krajowy standard rachunkowości nr 1 – przykład praktyczny,
 • Informacja dodatkowa,
 • Sprawozdanie z działalności – KSR 9.

 

5. Zagadnienia szczegółowe:

 • Zmiany zasad rachunkowości, korygowanie błędów w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, zmiany wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,


6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne i zobowiązania warunkowe”:

 • Główne definicje,
 • Schemat decyzyjny tworzenia rezerw w oparciu o KSR 6,
 • Rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • Zobowiązania warunkowe na tle rezerw,
 • Przykłady rezerw oraz biernych RMK: rezerwa na niewykorzystane urlopy,
 • Rezerwa na naprawy gwarancyjne, rezerwa na nagrody jubileuszowe, rezerwa
  na odprawy emerytalne, pozostałe rezerwy.


7. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

 • Spis z natury,
 • Potwierdzenie sald,
 • W drodze weryfikacji,
 • Rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.


8. Pytania i dyskusja.

 

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca