Przedsiębiorca jako płatnik podatku PIT – podsumowanie obowiązków podatkowych na koniec roku.

Krosno 26.01.2024, 10.00-15.00, zaprasza: Bożena Domino

Jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w zakresie praw i obowiązków płatnika? Szukasz szkolenia, które pomoże Ci usystematyzować oraz pogłębić wiedzę dotyczącą tego zagadnienia? Chcesz poznać najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądowe w tym zakresie?

Dobrze trafiłeś/łaś! Zapraszamy Cię na szkolenie, na którym poruszone zostaną zagadnienia dotyczące podatkowych aspektów związanych z obowiązkami i prawami płatnika. Nasz ekspert podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaproponuje optymalne rozwiązania przydatne w trakcie wykonywanej pracy zawodowej.

Szkolenie kierujemy szczególnie do:

 • pracowników biur rachunkowych,
 • księgowych pracujących w spółkach kapitałowych i osobowych,
 • pracowników działów kadr i płac,
 • osób prowadzących księgowość w indywidualnej działalności gospodarczej,
 • osób, które w codziennej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązków płatnika.

 

Wszystkie osoby zainteresowane tematem również zachęcamy do dołączenia.

Spotkanie ma na celu:

 • przybliżenie zmieniającej się nieustannie problematyki dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii obowiązków płatnika, w tym dotyczących podatku u źródła,
 • usystematyzować wiedzę dotyczącą obowiązujących oraz znowelizowanych zagadnień podatkowych,
 • omówienie praktycznych problemów, które były przedmiotem analizy orzecznictwa prezentowanego przez organy podatkowe,
 • przedstawienie najnowszych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych w zakresie wybranych podatkowych kwestii dotyczących obowiązków i praw płatnika,
 • wskazanie niespójności oraz zmienności wydawanych rozstrzygnięć oraz aktualnych tendencji prezentowanych w orzecznictwie,
 • uchwycenie ewentualnego ryzyka związanego z wykonywaniem obowiązków przez płatnika.   

 

Szczegółowe informacje znajdują się w programie szkolenia.

Szkolenie stacjonarne prowadzi:  Bożena Domino – Wykładowca wyższej uczelni,doświadczony specjalista i praktyk z podatków dochodowych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w organach skarbowych.

Na szkolenie online zaprasza:

Dariusz Zygmuntowski – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

Opis

PROGRAM

 • Umowa o pracę.
  • Podstawowe informacje związane z obowiązkiem płatnika.
   • Obowiązująca stawka podatku.
   • Możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek.
   • Stosowanie właściwych kosztów podatkowych.
   • Roczne obowiązki informacyjne.
  • Wypłata wynagrodzenia rodzinie zmarłego pracownika – sposób rozliczenia.
  • Wynagrodzenie w konkursie przekazane pracownikowi – jak opodatkować?
 • Zapłata zaległych składek przez pracodawcę – interpretacja ogólna Ministra Finansów.
  • Zdefiniowanie i problematyka dotycząca przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
   • Podstawowy sposób oszacowania przychodu uzyskanego z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
   • Wykorzystywanie firmowego samochodu osobowego na cele osobiste przez pracownika oraz inne osoby, w tym członka zarządu, osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną itp.
   • Przykładowy katalog przychodów stanowiących nieodpłatne świadczenia, podlegających opodatkowaniu.
 • Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego na zdefiniowanie nieodpłatnego świadczenia – wybrane przykłady zastosowania wyroku przez organy podatkowe i sądy administracyjne.
  • Katalog ustawowych zwolnień z opodatkowania oraz bieżące orzecznictwo związane z niniejszymi zwolnieniami, w tym m.in.:
   • ulga na powrót,
   • ulga dla osób wychowujących czwórkę dzieci,
   • ulga dla seniorów,
 • otrzymane odszkodowania – trudne przypadki określenia katalogu zwolnień podatkowych,
   • wynagrodzenie wypłacane pracownikowi (osobie zatrudnionej na umowę zlecenie) do 26 roku życia – problemy związane z wprowadzeniem niniejszego zwolnienia,
   • dofinansowanie do zakupu okularów,
   • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
 • wypłata z funduszu świadczeń socjalnych – wybrane przykłady,
   • dofinansowanie dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika,
   • dopłata do wypoczynku dzieci pracownika,
 • świadczenia wypłacane podczas podróży służbowej – wybrane przykłady.
 • Koszty uzyskania przychodów u płatnika z tytułu wypłaty świadczeń.
   • Moment poniesienia kosztu – przykłady.
 • Przykłady wyłączeń ustawowych z kosztów podatkowych.
   • Koszty polis wykupionych na rzecz pracowników.
   • Wypłata wynagrodzenia z podzielonego zysku.
   • Świadczenia dla członków rad nadzorczych.
   • Świadczenia dla udziałowców.
   • Świadczenia dla zarządu.
   • Przykłady zaliczania do kosztów podatkowych – na podstawie orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych.
 • Inne źródła.
   • Obowiązki płatnika przy wypłacie świadczeń z tzw. innych źródeł.
 • Fundacja Rodzinna przy wypłacie świadczeń z tzw. innych źródeł.
 • Działalność wykonywana osobiście.
   • Zdefiniowanie katalogu przychodów dotyczących niniejszego źródła przychodów.
   • Wybór właściwego sposobu rozliczenia podatkowego w wątpliwych przypadkach, w tym m.in.:
 • kontrakt menadżerski i częste błędy przy zawieraniu umów tego rodzaju,
   • rozliczenie biegłego, prowadzącego działalność gospodarczą, którego sąd powołał do wykonania określonych czynności, 
   • rozliczenie umowy zlecenie zawartej pomiędzy osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
   • Zdefiniowanie obowiązków płatnika wypłacającego świadczenia z art. 13 ustawy PIT, w tym m.in.:
   • pobranie właściwej stawki podatku, 
   • ustalenie właściwych kosztów podatkowych (kwotowych lub procentowych)
 •  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
   • Określenie maksymalnego limitu kosztów.
   • Ustawowy katalog przychodów, do których możliwe jest zastosowanie 50% kosztów.
   • Wskazanie wybranego orzecznictwa, które dotyczy przedmiotowego zagadnienia, w tym interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów.
 • Umowy opodatkowane „ryczałtem” – praktyczne przykłady.
   • Zatrudnienie nierezydenta na umowę cywilnoprawną.
    • Uzyskanie certyfikatu rezydencji przez płatnika – wpływ na sposób rozliczenia nierezydenta.
    • Okres pobytu na terytorium kraju – jako element mający wpływ na sposób rozliczenia.
    • W jakich przypadkach obowiązuje PIT-11 i PT-4R a w jakich IFT-1R i PIT-8AR?
 • Wybrane problemy praktyczne związane z rozliczeniem nierezydenta zatrudnionego na umowę cywilnoprawną.
 • Podatek u źródła.
   • Katalog świadczeń wypłacanych nierezydentom wobec których występuje obowiązek poboru podatku u źródła.
   • Najnowsze orzecznictwo dotyczące niniejszego zagadnienia.
   • Obowiązki składania informacji IFT-2R, IFT-1R, CIT-10Z, CIT-6R, PIT-8AR.
 • Pytania uczestników spotkania.

 

Zapraszamy do zapisów! 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca