Przeciwdziałania przemocy domowej – wdrożenie zmian prawnych.

22 września już niebawem – jesteś gotowy/a na wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy? Wiesz jakie modyfikacje wprowadzono do procedury Niebieskiej Karty? Znasz wszystkie nowe prawa i obowiązki dotyczące osoby doznającej przemocy? Jeśli choćby przy jednym z pytań masz wątpliwości – jesteś w dobrym miejscu! 

Mamy przyjemność zaprosić Cię na spotkanie, które przygotuje Cię do wdrożenia zmian zgodnie z wymaganiami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie 22.06.2023 r.

Jako uczestnik szkolenia zyskasz szereg korzyści, m.in.:

 • posiądziesz odpowiednią wiedzę o aktualnych regulacjach prawnych obejmujących kwestie przeciwdziałania przemocy,
 • otrzymasz zbiór informacji o dokumentacji wymaganej wprowadzeniem nowelizacji,
 • poznasz rozwiązania najczęściej występujących wątpliwości pojawiających się w trakcie prowadzenia procedury Niebieskiej karty,
 • zapoznasz się z obowiązkami członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych,
 • przeanalizujesz w trybie studium przypadku wszystkie nowe obowiązki, jakie nowelizacja ustawy nakłada na gminy i inne podmioty zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy domowej.  

 

Zapraszamy na spotkanie ONLINE w szczególności:

 • członków gminnych i miejskich zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, 
 • osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej, 
 • pracowników socjalnych,
 • pracowników PCPR, 
 • kuratorów sądowych,
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

 

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z treścią programu spotkania.

 

Prowadzi:

Kamil Miśtal – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej oraz inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w prawie pomocy społecznej i prawie pracy a także w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, pracowników przedsiębiorstw i spółek oraz prawników. Z sukcesem wdrożył zmiany w dokumentacji, jakie wynikają z nowelizacji w kilkunastu gminach. Prowadził szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ok. 70 podmiotach.

Jako prawnik-praktyk prowadzi swoje szkolenia metodą case study oraz burzą mózgów stawiając na walor czysto praktyczny. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

 

Opis

PROGRAM:

1.Redefinicja pojęcia przemocy w rodzinie.

2. Rodzaje przemocy i metodyka ich rozpoznania.

3. Aktualne prawa i obowiązki wobec osoby doznającej przemocy. 

4. Nowe obowiązki wobec osoby stosującej przemoc.

5. Rodzaje programów pomocowych i uczestnictwo gmin oraz powiatów w ich realizacji.

6. Powołanie nowego składu zespołu interdyscyplinarnego

 • pisanie uchwały,
 • analiza regulaminu funkcjonowania ZI,
 • obowiązki członków zespołu interdyscyplinarnego.


7. Omówienie dokumentacji związanej z wdrożeniem zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w gminach.

8. Realizacja obowiązków informacyjnych wobec sprawców przemocy.

9. Jakie są zadania grup diagnostyczno–pomocowych?

10. Wymogi prawne przy realizacji obowiązku szkoleń osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

11. Zmiany w zakresie funkcjonowania programów przeciwdziałania przemocy domowej.

12. Jak wykorzystać środki komunikacji elektronicznej w ramach przeciwdziałania przemocy?

13. Co zrobić w przypadku uchylania się sprawcy przemocy od współpracy?

14. Zmiany w procedurze Niebieskie karty:

   • ogólne założenia,
   • wszczęcie, przebieg i zakończenie procedury,
   • monitorowanie procedury. 

15.Ochrona danych sprawców i pokrzywdzonych.

16. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa stosowania przemocy domowej.

17. Stosowanie doraźnych środków przeciwdziałania przemocy:

  • zakaz zbliżania się, 
  • nakaz opuszczenia miejsca.

18. Utworzenie Zespołu Monitorującego i określenie jego zadań.

19. Kwalifikacje osób zajmujących się profilaktyką przemocową.

20. Zmiany w przepisach szczególnych.

21. Proponowane dalsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 

Do zobaczenia na szkoleniu!

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca