Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w biurach rachunkowych i podatkowych – jak współpracować z różnymi pracodawcami i przedsiębiorcami?

27.05.2024 | 10.00-15.00 | Daniel Pałyga

Czy masz pewność, że Twoje umowy z klientami są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a jednocześnie chronią interesy Twojego biura rachunkowego? Wiesz, jakie są najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i jak mogą one wpłynąć na funkcjonowanie Twojego biura rachunkowego? Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania dokumentacją w branży rachunkowo-podatkowej?

Zapraszamy Cię na szkolenie, które zapewni kompleksową wiedzę i praktyczne wskazówki niezbędne dla osób pracujących w branży rachunkowo-podatkowej. Skupimy się na aspektach prawnych związanych z zatrudnieniem oraz różnego typu umowami. To doskonała okazja do zgłębienia najnowszych regulacji i praktyk w zakresie prawa pracy.

 

Informacje przekazane podczas szkolenia będą szczególnie przydatne dla:

 • kierowników i osoby zarządzające w biurach rachunkowych i podatkowych,
 • pracowników biur podatkowych i rachunkowych,
 • pracowników działu HR,
 • osoby odpowiedzialne za dokumentacje pracowniczą,

Zachęcamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

 

Dzięki udziałowi w spotkaniu:

 • poznasz wymogi i formy odpowiedzialności związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,
 • usystematyzujesz wiedzę na temat różnego typu umów cywilno-prawnych,
 • dowiesz się jakie uprawnienia przysługują rodzicom,
 • przypomnisz sobie kluczowe aspekty związane z BHP,
 • poznasz najlepsze praktyki dotyczące dyscyplinowania i zwalniania pracowników,
 • zgłębisz kluczowe zagadnienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców,
 • przeanalizujesz rzeczywiste przypadki związane z prawem pracy i umowami cywilno-prawnymi w biurach rachunkowych i podatkowych.

To tylko kilka przykładowych zagadnień, które będą omówione podczas szkolenia. Szczegóły znajdziesz w programie szkolenia.

 

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i umów cywilno-prawnych.
  • Charakterystyka prowadzenia dokumentacji w podmiotach zewnętrznych, tj. biura podatkowe oraz rachunkowe.
  • Wymogi formalne i obieg dokumentacji.
  • Opowiedzialność podmiotów zewnętrznych.
  • Odpowiedzialność pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami.
  • Odpowiedzialność zleceniodawców.
 2. Umowa o pracę.
  • Obowiązki pracodawcy.
  • Zadania i obowiązki pracownika.
  • Co powinna zawierać umowa o pracę przygotowywana przez biuro rachunkowe?
 3. Rozwiązywanie umów o pracę.
  • Porozumienia stron.
  • Wypowiadanie umów o pracę.
  • Osoby chronione przed wypowiedzeniami umów.
  • Dyscyplinarne zakańczanie współpracy.
 4. Umowa cywilno-prawna./ Rodzaje umów cywilno-prawnych stosowanych w branży rachunkowo-podatkowej.
  • Umowa zlecenie.
  • Umowa o dzieło.
  • Prowadzenie ewidencji wykonanych usług.
  • Regulaminy i inne ustalenia pomiędzy stronami.
 5. Uprawnienia rodziców w czasie pracy.
  • Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze.
  • Nowe uprawnienia rodzicielskie.
  • Zmiany w Kodeksie Pracy z 2023 r. i ich wpływ na funkcjonowanie biur rachunkowych i podatkowych.
  • Praca zdalna.
 6. Pracodawca i pracownik: prawa i obowiazki oraz dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników – najlepsze praktyki.
  • Obowiązki pracodawcy i pracownika.
  • Nagradzanie, karanie i zwolnienia dyscyplinarne.
  • Odpowiedzialność porządkowa i majątkowa pracowników.
  • Kontrola trzeźwości i obecności innych środków.
 7. Czas pracy i wynagrodzenia w praktyce biur rachunkowych i podatkowych
  • Systemy i rozkłady czasu pracy dla firm.
  • Tworzenie harmonogramów pracy przez biuro rachunkowe.
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  • Nadgodziny – szczególna potrzeba pracodawcy.
  • Naliczanie wynagrodzenia oraz dopuszczalne potrącenia.
 8. Urlopy i zwolnienia chorobowe.
  • Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i okolicznościowe.
  • Urlopy na żądanie.
  • Zwolnienia z tytułu chorobowego oraz opieki.
  • Obieg dokumentacji pomiędzy firmą a biurem rachunkowym lub podatkowym (dokumentacja papierowa i elektroniczna).
 9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / Prawne obowiązki pracodawcy dotyczące BHP w biurach rachunkowych:
  • Badania medycyny pracy.
  • Szkolenia BHP.,
  • Ocena ryzyka zawodowego.
  • Wypadki w pracy.
 10. Zatrudnianie cudzoziemców – perspektywa biura rachunkowego i podatkowego
  • Powiadomienia i oświadczenia składane do Urzędu Pracy.
  • Zezwolenia na pracę wydawane przez wojewodę lub starostę.
  • Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca