Pracownicza teczka osobowa w praktyce – praca na przykładach

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Kadrowe

21.08.2024 | 10.00-15.00 | Kalina Kaczmarek

Wiesz, jakie dokumenty powinny znajdować się w teczce osobowej każdego pracownika i jak je prawidłowo przechowywać? Masz pewność, że Twoja dokumentacja pracownicza jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa pracy? Chcesz poznać praktyczne rozwiązania i przykłady z życia, które pomogą Ci uniknąć najczęstszych błędów w prowadzeniu teczek osobowych?

Między innymi o tych oraz wielu innych aspektach związanych z tematem pracowniczej teczki osobowej opowie nasz ekspert podczas szkolenia. Nie przegap tej okazji, by dowiedzieć się, jak prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami i w sposób efektywny.

 

Zachęcamy do udziału w szczególności:

 • pracodawców i przedsiębiorców,
 • osoby zarządzające zespołami,
 • specjaliści HR i kadr,
 • pracownicy zajmujący się dokumentacją i wsparciem administracyjnym w firmach,
 • wszystkich zainteresowanych tematem spotkania.

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • zdobędziesz najnowsze informacje na temat obowiązujących przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej,
 • poznasz konkretne, praktyczne rozwiązania i techniki zarządzania dokumentacją,
 • dowiesz się jak unikać najczęstszych błędów,
 • usystematyzujesz posiadaną wiedzę w zakresie teczki pracowniczej,
 • przeanalizujesz przykłady i przypadki z codziennego życia.

Szczegółowy zakres tematyczny spotkania zawarty jest w szeroko rozbudowanym programie szkolenia. Zarejestruj się już dziś i zyskaj pewność, że Twoje teczki osobowe są w najlepszym porządku!

 

Na szkolenie zaprasza:

Kalina Kaczmarek – Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie “twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

 

PROGRAM:

 1. Dokumenty kandydata.
  • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych – obowiązek czy dobrowolność?
  • Jak należy przechowywać dokumentację rekrutacyjną i kto ma do niej dostęp?
  • Co zrobić z dokumentacją rekrutacyjną kandydata zatrudnionego do pracy, a co z pozostałymi?
  • Czy można przechowywać CV w części A akt osobowych pracownika?
 2. Od kandydata do pracownika.
  • Skierowanie na badania lekarskie – okres ważności oraz niezbędne elementy.
  • Szkolenia BHP – częstotliwość przeprowadzania instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia okresowego.
  • Zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy w związku z wykonywanymi zadaniami.
 3. Akta osobowe.
  • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
  • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie -konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
  • Co powinna zawierać nowa część akt osobowych E?
  • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
  • W której części akt osobowych należy przechowywać dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami?
  • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich.
  • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 8 roku życia – w aktach czy pod ewidencją czasu pracy?
  • Gdzie należy przechowywać deklaracje ZUS oraz dokumenty podatkowe? Stanowisko MRPiPS.
  • Kiedy mamy obowiązek przekazać pracownikowi PIT -2?
  • Stanowisko ministerstwa w sprawie przechowywania  PIT w aktach osobowych.
  • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS?
 4. Dokumentacja pracownicza.
  • Wnioski urlopowe – miejsce i termin przechowywania oraz forma.
  • Dokumentacja dotycząca rejestrowania czasu pracy.
  • Lista obecności.
   • Czy listy obecności są obligatoryjne?
   • Jak długo należy przechowywać listę obecności – stanowisko ministerstwa.
  • Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne elementy.
  • Jak długo przechowujemy grafiki i harmonogramy czasu pracy?
 5. Nawiązywanie i zmiany trakcie trwania stosunku pracy w praktyce.
  • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność?
  • Czy z tym samym pracownikiem można zawrzeć ponownie umowę na okres próbny?
  • Nowe uprawnienia pracowników po wypowiedzeniu umowy zawartej na okres próbny.
  • Umowy na czas określony – kiedy wchodzą do limitu 3 i 33 oraz dlaczego?
  • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony.
  • Czy musimy zgłaszać wszystkie umowy o pracę zawarte na czas określony do PIP i dlaczego?
  • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33? Stanowisko PIP.
  • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo– stanowisko MRPiPS i UODO.
  • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów?
  • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy z obiektywnymi przyczynami?
  • Treść nowej informacji do umowy.
  • Nowe uprawnienia pracowników zatrudnionych powyżej 6 miesięcy – zmiana warunków zatrudnienia na ich wniosek.
  • Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
  • Zasady zawierania porozumień zmieniających.
  • Wypowiedzenie zmieniające.
   • Dopuszczalność stosowania.
   • Wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów.
   • Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych.
  • Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy.
  • Kiedy i na jak długi okres pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy?
 6. Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę.
  • Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
  • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
  • Terminy wypowiadania umów o pracę – od czego zależą i jak je liczyć?
  • Praktyczne elementy w zakresie podawania przyczyn wypowiedzenia.
  • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy.
  • Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
  • Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
  • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?
  • Czy można rozwiązać z pracownikiem lub wypowiedzieć mu umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej?
  • Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych.
  • Jak skutecznie zwolnić pracownika? Praktyczne aspekty doboru przyczyny wypowiedzenia.
  • Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę?
 7. Obowiązki pracodawców zatrudniających żołnierzy – Ustawa o obronie Ojczyzny.
  • Jak czynna służba wojskowa oraz służba w rezerwie wpływa na status pracowniczy osób powołanych?
  • Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
  • Jak długo trwa okres ochronny?
 8. Urlop rodzicielski oraz ojcowski na nowych zasadach.
 9. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze.
 10. Dodatkowe dni wolne od pracy.
  • Jakie są przesłanki ubiegania się o dodatkowe dni wolne od pracy?
  • Jaki jest maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
  • Elastyczna organizacja pracy.
 11. Urlopy wypoczynkowe i urlop dodatkowy dla pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych.
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
  • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca.
  • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
  • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy.
  • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
  • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
  • Urlop udzielany na żądanie pracownika czy pracodawca może go odmówić?
  • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego – co potrzebujesz wiedzieć?
   • Nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności.
   • Zasady nabycia i udzielania urlopu dodatkowego dla pracownika z orzeczeniem niepełnosprawności.
  • Czy urlop dodatkowy można udzielić na godziny?
  • Zasady udzielania urlopu dodatkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 12. Zmiany w świadectwie pracy.
  • Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy.
  • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?
  • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika?
  • Dodatkowe informacje w treści świadectwa pracy po 26.04.2024 roku.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje

 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!

Cena dla użytkowników platformy: 0,00 zł
Szczegóły >>

Cena szkolenia [netto]:

347,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca