Postępowanie egzekucyjne w administracji – zmiany w 2024 roku

12.03.2024 | 10:00-15:00 | Małgorzata Czartoryska

Czy w swojej codziennej pracy masz do czynienia z tematem egzekucji administracyjnych? Jesteś przygotowany/a na wprowadzenie zmian, które czekają nas w 2024 roku? Czujesz, że Twoje umiejętności w zakresie postępowania egzekucyjnego nie są wystarczająco aktualne?

Jeśli chociaż jedno z tych pytań Twoja odpowiedź brzmi twierdząco lub wywołało u Ciebie refleksję to koniecznie zapoznaj się z naszą propozycją szkolenia. 

Na spotkaniu ekspert przedstawi model prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie do 25 marca 2024 r., których głównym celem jest usprawnienie i przyspieszenie egzekucji administracyjnej. Szkolenie skupione będzie na praktycznych aspektach, z omówieniem przykładów oraz dokumentacji związanej z tematem egzekucji.

 

Na szkolenie Postępowanie egzekucyjne w administracji zapraszamy w szczególności:

 • pracowników urzędów gmin, starostwa, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich,
 • pracowników Powiatowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • powiatowych oraz Wojewódzkich Lekarz Weterynarii,
 • osoby zatrudnione w innych jednostkach administracyjnych typu: Poczta Polska, urząd transportu kolejowego, państwowa inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PIP, Sanepid itp.
 • wszystkie osoby zainteresowane tematem, które w swojej pracy mają związek z egzekucjami administracyjnymi.

 

Uczestnicząc w szkoleniu Postępowanie egzekucyjne w administracji zyskasz szereg korzyści:

 • poznasz zmiany, jakie wejdą w życie 25 marca br. w temacie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • utrwalisz sobie model prowadzenia postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem nowych zmian,
 • zyskasz wiedzę na temat wpływu nowych regulacji prawnych m.in. na skargę na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania,
 • dowiesz się, jak zastosować nowe przepisy w praktyce i jak unikać potencjalnych trudności.

 

Szczegółowe informacje na temat planu spotkania znajdziesz w programie.

 

Szkolenie Postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzi:  

Małgorzata Czartoryska – prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący z ochrony danych osobowych pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju i Finansów, GIOŚ), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom ochrony danych osobowych (Conrego, Beck, Kasus Podatkowy, Platforma Edukacyjna Project System, Infor). Od 2015 r. pełni wykonuje funkcje ABI w jednostkach samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowej. Od 2015r. przeprowadza audyty w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, placówkach oświatowych, szpitalach, hotelach, wydawnictwach, wojsku polskim.

Opis

PROGRAM:

1. Informacje ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji.

 • Rodzaje postępowań egzekucyjnych w polskim systemie prawa,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji – cechy charakterystyczne:
  • źródła prawa,
  • organy,
  • strony,
  • uczestnicy postępowania.
 • Egzekucja administracyjna, a postępowanie egzekucyjne w administracji – różnice,
 • Źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • Odpowiednie stosowanie regulacji KPA w postepowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiany.

 

2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji.

 • Obowiązek administracyjny i jego rodzaje, zobowiązanie oraz instytucja przedawnienia.
 • Wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
 • Wyłączenia spod egzekucji administracyjnej.


3. Zakres podmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • wierzyciel, 
 • zobowiązany, 
 • organ egzekucyjny i ich właściwość, 
 • inni uczestnicy postępowania.


4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.

5. Postępowanie wierzycielskie.

 • Obowiązki wierzyciela. 
 • Wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden organ.
 • Skarga na bezczynność wierzyciela,


6. Zasada obligatoryjnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiany.

7. Postępowanie upominawcze.

 • Możliwość prowadzenia działań informacyjnych.
 • Zasady wystawiania upomnień.
 • Upomnienia na małżonków.
 • Treść upomnień.
 • Wysokość kosztów postępowania upominawczego.
 • Doręczenia upomnień i ich skutki.
 • Zmiany w zakresie przedawnienia dochodzenia kosztów postepowania upominawczego,


8. Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego.

9. Tytuły wykonawcze – zmiany.

 • Dalszy tytuł wykonawczy.
 • Kolejny tytuł wykonawczy.
 • Tytuł wykonawczy wystawiony ponownie.
 • Tytuł wykonawczy zmieniony.
 • Jednolity tytuł wykonawczy.


10. Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli.

 • Protokół o stanie majątkowym.
 • Wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu (art. 6 § 1d- zmiany).
 • Ograniczenia egzekucji – zmiany.
 • Zmiany w zakresie obowiązku informowania OE przez Wierzyciela o majątku (art. 26 §1e upea) i art. 32 aa upea.
 • Badanie dopuszczalności egzekucji oraz przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego – zmiany przepisów ustawy.
 • Wszczęcie egzekucji administracyjnej – art. 26 § 5 upea – zmiany.
 • Prawa małżonka zobowiązanego – zmiany.
 • Art. 27k. 68 – podstawa do prowadzenia egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową – zmiany.
 • Sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela
  w postępowaniu sprawie sprzeciwu.
 • Zmiany w regulacji art. 28d. upea – kontynuowanie egzekucji administracyjnej
  w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę.
 • Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela
  w postępowaniu,
 • Zmiany w art. 36 – obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień przez OE,
 • Stosowanie środków w egzekucji administracyjnej.


11. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania
egzekucyjnego wg nowych regulacji prawnych.

12. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela.

13. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego – zmiany i nowe przepisy dodane w nowelizacji 25.03.2024 r.

14. Umorzenie postępowania egzekucyjnego – zmiany.

15. Zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją 25 marca 2024 r.

 

Zapraszamy do zapisów!

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca