Polski Ład a obowiązki płatnika na koniec 2022r. w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

28.12.2022 | 10:00-15:00 | Jarosław Włoch. 

Należysz do grona pracowników służb finansowo-księgowych w zakładach pracy lub biurach podatkowych? Chcesz dowiedzieć się, jakie obowiązki podatkowe spotkają Cię nie tylko końcem roku, ale też w przyszłym? Zapraszamy Cię na nasze szkolenie, w którym nasz ekspert wskaże, jakie nowe obowiązki podatkowe czekają Cię w 2023r. (PIT-2, PIT- 2A, PIT-3) oraz w jaki sposób potrzebujesz przygotować się do prawidłowego sporządzenia informacji rocznej za 2022r (PIT-11) w związku z 3 krotnymi zmianami przepisów w 2022r w Polskim Ładzie.

Dobrze wiesz, jak wiele zmian przyniósł ubiegły rok w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem. Do zmian przepisów doszło trzykrotnie, co doprowadziło do wielu niepewności wśród osób, zajmujących się tym obszarem. To właśnie czas, abyś podsumował sobie wszelkie zmiany i upewnił się, jakie obowiązki Cię czekają.

 

Zaprasza:

Jarosław Włoch – Radca prawny, zajmuje się obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych oraz obsługą sporów podatkowych w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doświadczenie w powyższym zakresie zdobywał u boku najlepszych, współpracując z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych.

Opis

Program:

1. Prawa i obowiązki płatnika w świetle Ordynacji podatkowej.

2. Trzy-krotna zmiana przepisów w 2022r. w Polskim Ładzie i ich skutki dla płatników, w tym m.in.:

 • Skala podatkowa w latach 2022/2023 – skutki  rozliczeń rocznych za 2022r. po likwidacji ulgi dla klasy średniej i odroczonego podatku dochodowego,
 • Nowe zwolnienia podatkowe w 2022r.,
 • Świadczenia socjalne, a podatek PIT w zakładach pracy,
 • Nowe zasady rozliczenia rocznego PIT za rok 2022 – dwa rozliczenia roczne,
 • Nowe regulacje poboru wynagrodzenia dla płatnika,
 • Nowy wzór oświadczeń PIT-2 w 2023r.,
 • Nowe wnioski i oświadczenia  mające wpływ na obliczenie zaliczki przez płatnika  w 2023 r.,
 • Nowy wzór Pit 11.

3. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych:

 • Przychody ze stosunku pracy: Wartość pieniężna świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych,
 • Świadczenia, świadczenia w naturze i ich ekwiwalenty, wartość innych nieodpłatnych świadczeń,
 • Wartość świadczeń częściowo odpłatnych,
 • Wybrane świadczenia pracownicze:
 • Spotkania integracyjne,
 • Pakiety medyczne,
 • Szczepienia dla pracowników,
 • Szkolenia i dokształcanie,
 • Posiłki dla pracowników,
 • Umorzone pożyczki,
 • Nienależnie pobrane świadczenia,
 • Świadczenia wypłacane z PKZP,
 • Wynagrodzenia po zmarłym pracowniku,
 • Świadczenia związane z bhp m.in. Okulary i szkła kontaktowe dla pracowników,
 • Ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza i odzież służbowa,
 • Diety i inne należności za czas podróży służbowych, kilometrówka, a koszty parkingów i autostrad,
 • Noclegi dla pracowników mobilnych i oddelegowanych,
 • Używanie przez pracowników narzędzi, materiałów, sprzętu stanowiącego własność pracodawcy (komputery, telefony, samochody),
 • Zajęcia sportowe, karty Multisport, świadczenia finansowane z ZFŚS.
 • Kary i sankcje – NKUP i dodatkowe przychody z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom nie ujawnionych w rozliczeniach oraz zatrudnionych bez zgłoszenia przewidziane na 2022 r.


4. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy:

 • Koszty pracownicze – zasady ogólne,
 • Koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach pracy,
 • Zaniechanie poboru kosztów uzyskania przychodów na wniosek pracownika,
 • Świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy, a koszty uzyskania przychodów,
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodów,
 • Koszty 50% i 20%.


5. Zasady i terminy opłacania zaliczek na podatek dochodowy za pośrednictwem zakładu pracy:

 • Ustalenie zaliczki miesięcznej,
 • Okoliczności uzasadniające pobór wyższej lub niższej zaliczki na podatek,
 • Kwota ulgi,
 • Zaliczki od dochodu pracowników do ukończenia 26 roku życia.

 

6. Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników z innych tytułów:

 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • Przychody objęte podatkiem zryczałtowanym,
 • Skutki podatkowe opłacania składek ZUS za umowy zlecenia dla płatnika i zleceniobiorcy.

 

6. Dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą. Obowiązki związane z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego – skutki umów międzynarodowych i konwencji MLI.

7. Obowiązki płatnika – deklaracje i informacje 2022 r.

8. Zmiany, które są planowane od roku 2023.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca