Podatek VAT w JST - wątpliwości w rozliczaniu podatku VAT oraz zmiany przepisów w 2022 r.

Celem szkolenia jest omówienie wpływu zmian przepisów podatkowych oraz zmian interpretacyjnych organów podatkowych na rozliczenia podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych. Jest wiele zagadnień związanych z  rozliczaniem podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, które budzą  wątpliwości interpretacyjne często sprzeczne ze sobą i to szkolenie da odpowiedź na te  wątpliwości. Podstawą przekazywanej wiedzy będą aktualne przepisy prawa podatkowego  oraz orzecznictwo sądów krajowych i TS Unii Europejskiej a także najnowsze stanowisko  organów podatkowych.

Pomimo, że program szkolenia określa zakres szkolenia,  istnieje możliwość omówienia innych zagadnień z tematyki podatku VAT, jeśli będą  takie potrzeby ze strony uczestników.

Korzyści dla uczestników: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu podatku VAT, a  także poszerzenie umiejętności samodzielnej analizy danych stanów faktycznych dla  potrzeb prawidłowego rozliczenia tego podatku oraz rozwój i efektywne kształcenie w  warunkach dostosowanych do potrzeb uczestników.

 

Zapraszamy: Skarbników, księgowi, główni księgowi, pracownicy komórek księgowych w  jednostkach sektora finansów publicznych oraz pracownicy komórek merytorycznych  zajmujący się sporządzaniem umów cywilnoprawnych, pracownicy samorządowych  jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Prowadzi: 

Maria Kowalik – Posiadam szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte podczas długoletniej praktyki zawodowej w organach podatkowych, na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku naczelnika Urzędu Skarbowego. Przez cały okres mojej praktyki zawodowej w skarbowości miałam możliwość poznać nie tylko zagadnienia związane z podatkami lecz również wpływ finansów publicznych na działalność instytucji sektora finansów publicznych i ten obszar wiedzy okazał się bardzo przydatny w szkoleniach z zakresu podatku VAT dla jednostek sektora finansów publicznych (m.in.: gminy/powiaty/instytucje kultury/szkoły/przedszkola/domy pomocy społecznej oraz inne ośrodki pomocy społecznej/pozostałe samorządowe jednostki budżetowe/zakłady budżetowe ), w których sama znajomość podatku VAT nie jest wystarczająca aby bezpiecznie przeprowadzić te jednostki przez meandry rozliczania podatku VAT, a jednocześnie nie narazić ich na potencjalne konsekwencje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Opis

Fakturowanie w świetle przepisów podatkowych oraz interpretacji organów podatkowych  i orzecznictwa krajowego/TS UE:

 • obowiązek wystawienia faktury; 
 • anulowanie faktury; 
 • faktury zaliczkowe; 
 • faktury pro-forma; 
 • faktura rozliczeniowa; 
 • duplikaty faktur; 
 • refaktury.


Korekty po zmianie przepisów podatkowych – rozbieżności w stanowisku organów 
podatkowych: 

 • korekta błędu sprzedaży na fakturze; 
 • możliwość poprawy błędu w dacie sprzedaży przez nabywcę; 
 • korygowanie błędnej stawki na paragonie fiskalnym; 
 • wystawienie korekty po zakończeniu działalności przez kontrahenta;
 •  skutki błędu w danych nabywcy na fakturze; 
 • korygowanie błędnej faktury VAT-RR; 
 • korekta pliku JPK_VAT z uwagi na brak kodu GTU;
 • sposób uzupełnienia brakującej adnotacji.


Korekty dotyczące podatku naliczonego:

 • nowe zapisy w ustawie dotyczące korekty podatku naliczonego;
 • korekta podatku naliczonego w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu – odsetki za zwłokę?; 
 • kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia przed i po oddaniu do użytkowania wytworzonej nieruchomości o wartości powyżej  15000 zł.


Biała lista i wątpliwości interpretacyjne przepisów podatkowych: 

 • istota i zakres stosowania wykazu podatników;
 • informacje w wykazie w tym numery rachunków rozliczeniowych;
 • cele i zadania wykazu; 
 • rodzaje rachunków i rozliczeń w formie przelewów;
 • zapłata na rachunek zamieszczony w wykazie;
 • mechanizm podzielonej płatności a rachunki w wykazie.


Stawki podatkowe w świetle wątpliwości interpretacyjnych: 

 • wytyczne organów podatkowych dla przeprowadzenia analizy stawkowej; 
 • określenie podstawowych przesłanek wskazujących na charakter usługi jako warunek konieczny dla ustalenia poprawnej stawki VAT.


Kwalifikowalność podatku VAT w wydatkach finansowanych/współfinansowanych 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 

 • inwestycje i zakupy inwestycyjne a obowiązki i prawa wynikające z przepisów ustawy VAT, w tym prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej; 
 • szczególne zasady wykonywania budżetu określone w ustawie o finansach publicznych; charakter środków przeznaczonych na finansowanie/współfinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.
 • Odpłatność i nieodpłatność świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych a podatek VAT: 
 • przykłady nieodpłatnych świadczeń oraz analiza sposobu opodatkowania podatkiem VAT należnym. 


Sprzedaż majątku ruchomego i nieruchomości w jednostkach sektora finansów 
publicznych: 

 • majątek ruchomy w jednostkach sektora finansów publicznych; 
 • przykłady zastosowania wyłączeń z ustawy VAT w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy VAT, z uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwa TS UE;
 • brak możliwości zastosowania art. 29a ust 8 ustawy VAT przy sprzedaży nieruchomości.


Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie podatku akcyzowego.

Omówienie zmian w zakresie podatku VAT wprowadzonych w 2022 r. oraz  planowane zmiany na rok 2023.

Inne zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy VAT, budzące wątpliwości interpretacyjne w rozliczeniach JPK_VAT zgłaszane przez uczestników szkolenia.

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca