Podatek VAT szkolenie – najczęściej popełniane błędy

21.03.2024 | 10.00-15.00 | Iwona Biernat-Baran

Czy zdarzyło Ci się popełnić błąd w rozliczeniu podatku VAT? Jeśli tak, czy wiesz, jakie konsekwencje może to mieć dla Twojej firmy? Czy chciałbyś poznać praktyczne wskazówki i strategie, które pomogą Ci unikać błędów w rozliczeniach VAT? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te oraz inne pytania, zapraszamy do zapisów na nasze szkolenie z ekspertem!

Na szkolenie z podatku VAT zapraszamy w szczególności: 

 • biura rachunkowe i podatkowe, 
 • księgowych, 
 • doradców podatkowych, 
 • przedsiębiorców,
 • wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką prawa podatkowego.

 

Szkolenie prowadzi:

Iwona Biernat-Baran – Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz w procedurze podatkowej. Prowadzi szkolenia związane z podatkiem VAT, z kontrolą podatkową oraz postępowaniem podatkowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

 

Program:

Obszary kontroli podatku VAT:

 1. newralgiczne obszary, w których podatnicy popełniają błędy i są typowani do kontroli podatku VAT,
 2. kryteria na podstawie, których organy podatkowe mogą typować podmioty do kontroli.

 

Informacje i dane pozyskiwane przez organy podatkowe w celu kontroli podatku VAT:

 1. jednolite pliki kontrolne,
 2. Krajowy System e Faktur,
 3. kasy fiskalne online,
 4. deklaracje i informacje podatkowe,
 5. rejestry podatkowe (VIES, nowy rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych tzw. biała lista),
 6. kontrole krzyżowe.

 

Dokumentowanie transakcji – dokumenty będące przedmiotem kontroli:

 1. faktury, dokumenty wewnętrzne, paragony, noty księgowe, umowy, zamówienia, korespondencja handlowa,
 2. błędy w dokumentach dużej i małej wagi,
 3. puste faktury,
 4. konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
 5. weryfikacja faktur zaliczkowych częściowych oraz całościowych,
 6. wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
 7. zapisy umowne a treść faktury,
 8. jak i gdzie prawidłowo określić warunki dostawy towarów oraz rodzaje świadczonych usług (reguły Incoterms)?
 9. treść faktury a odwrotne obciążenie i mechanizm podzielonej płatności,
 10. przeliczenie kursu waluty na fakturze,
 11. faktura korygująca podatek VAT in plus i in minus,
 12. błędy w refakturowaniu (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
 13. dopuszczalne formy faktury (forma papierowa, elektroniczna oraz ustrukturyzowana w KSeF) nowe wymogi w treści paragonu.

 

Rozliczenie podatku VAT– obszary weryfikacji:

 1. błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych (jak prawidłowo określić datę sprzedaży oraz ustalić termin na wystawienie faktury, zaliczka jako data sprzedaży, obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i z krajami trzecimi, moment dostawy towaru i wyświadczenia usługi przy świadczeniach ciągłych i etapowych, protokoły i raporty jako dokumenty potwierdzające wykonanie świadczenia, wykonanie usługi licencji),
 2. obowiązek podatkowy w transakcjach z odwrotnym obciążeniem (kiedy wykazujemy VAT należny i naliczony, regulacje szczególne przy WNT, sankcje w przypadku opóźnień),
 3. zastąpienie odwrotnego obciążenia metodą podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. (potencjalne błędy mogące powstawać w związku ze zmiana przepisów, przepisy przejściowe, sankcje),
 4. skutki zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykorzystywany przez kontrahenta do działalności gospodarczej (rachunek spoza „białej listy”),
 5. obowiązek podatkowy przy refakturowaniu oraz termin na wystawienie refaktury,
 6. błędne przeniesienie kosztów podatkowych (refaktura czy szacowanie podstawy opodatkowania w oparciu o poniesione koszty)?
 7. refakturowanie na kontrahentów zagranicznych,
 8. refakturowanie kosztów niepodlegających odliczeniu,
 9. podstawa opodatkowania (jakie elementy mogą być wytrącone z podstawy opodatkowania i tym samym nieopodatkowane)?
 10. nieodpłatne świadczenia (kiedy muszą być opodatkowane, jak ustalić podstawę opodatkowania)?
 11. świadczenia kompleksowe czyli jak prawidłowo połączyć kilka świadczeń w jedno? 
 12. sposób korygowania transakcji w przypadku błędnie wskazanego kontrahenta (anulowanie faktury, korekta danych kontrahenta, korekta do zera), m) kiedy korygujemy VAT należny wstecznie, a kiedy na bieżąco (transakcje krajowe i międzynarodowe)?
 13. odliczenie podatku naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego i nieistniejącego (jak korzystać z rejestrów podatkowych, kim jest podmiot nieistniejący)?

 

W jakich trybach organ podatkowy może sprawdzić rozliczenie podatku VAT – wskazanie przykładowych sytuacji i okoliczności, w których organ podatkowy podejmuje dany tryb oraz jego krótka charakterystyka:

A) czynności sprawdzające – jeszcze przed kontrolą:

 • elastyczność i szybkość czynności sprawdzających (tryb mało sformalizowany),
 • przykłady nadużyć ze strony organu podatkowego w toku czynności sprawdzających,
 • krzyżowe sprawdzenie kontrahentów w toku czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT.

 

B) od 1 marca 2017 roku – kontrola celno-skarbowa:

 • kontrola podatkowa,
 • miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
 • limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy (ile czasu może trwać kontrola podatkowa i w jakie dni może być prowadzona),
 • sprzeciw na czynności kontrolne przedsiębiorcy – (kiedy skutecznie zastosować sprzeciw),
 • protokół z przeprowadzonej kontroli podatkowej oraz zastrzeżenia do protokołu kontroli (praktyczne porady),
 • protokół/wynik z przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej oraz środki zaskarżenia
 • kontrola podatkowa, celno-skarbowa a czynności sprawdzające – uprawnienia organów podatkowych,
 • postępowanie podatkowe – podatek wymierza organ podatkowy,
 • rodzaje dowodów (m. in. oświadczenie strony, przesłuchanie strony i świadka, oględziny, opinie biegłych, informacje podatkowe, informacje przekazywane przez banki, wystąpienie do sądu o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, JPK jako dowód),
 • właściwe dobieranie dowodów,
 • zgłoszenie dowodu przez podatnika (jak skutecznie przedstawić dowód),
 • wezwania (skutki nie zastosowania się do wezwań organów podatkowych),
 • postępowanie podatkowe po kontroli celno-skarbowej.

 

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

 • rozstrzygnięcia organu podatkowego (protokoły, wyniki, decyzje),
 • odsetki od zaległości podatkowych (obniżone, podstawowe i podwyższone).
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe 15%,20%, 30% lub 100% zaniżonego podatku VAT (jak uniknąć tej sankcji?),
 • sankcje karne skarbowe (wadliwe i nierzetelne faktury)
 • sankcje za błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty,
 • sankcja 500 zł za błąd w nowej ewidencji JPK_VAT,
 • sankcje karne (kara pozbawienia wolności).

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca