Podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – rozliczanie świadczeń wyłączonych z opodatkowania i oskładkowania

31.01.2024 | 10.00-15.00 | Iwona Hendel

Jesteś osobą odpowiedzialną za prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń? Zastanawiasz się, czy zawsze właściwie stosujesz przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych? Chcesz dowiedzieć się, które należności są zwolnione ze składek ZUS i/lub nie podlegają opodatkowaniu? W takim razie nie może zabraknąć Cię na tym szkoleniu!

Chcemy zaproponować Ci spotkanie, które poświęcone będzie zagadnieniom związanym z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz składkami na ubezpieczenia społeczne (ZUS). W trakcie tego praktycznego szkolenia zdobędziesz wiedzę niezbędną do skutecznego rozliczania oraz szybkiego identyfikowania świadczeń, które są wyłączone z opodatkowania i oskładkowania.

 

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • pracowników działów kadr i płac,
 • specjalistów HR,
 • księgowych, którzy na co dzień wykonują czynności związane z wynagrodzeniami pracowników, 
 • osoby, które chcą uzupełnić oraz utrwalić swoją wiedzę na temat prawidłowego naliczania wynagrodzenia.

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • przyswoisz najważniejsze informacje dotyczące naliczania wynagrodzeń,
 • uporządkujesz posiadaną wiedzę z tego zakresu,
 • nauczysz się prawidłowo ustalać wynagrodzenie w zakresie składek i podatków,
 • przeanalizujesz i omówisz przykłady z życia wzięte, co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie zapoznaj się z programem szkolenia!

 

Na szkolenie zaprasza:

Iwona Hendel – certyfikowany trener, zajmuje się prowadzeniem szkoleń od 2012 roku. Jest wykładowcą z zakresu ustalania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. Posiada 15 letnią praktykę w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie również trener wewnętrzny – ekspert w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista d/s audytów i doradztwa w/w zakresie.

Pokazuje drogi rozwiązywania problemów poprzez posługiwanie się przepisami prawa, ale również nie stroni od przykładów z życia wziętych, które pozwalają zrozumieć trudne zagadnienia kadrowo-płacowe.

 

Opis

PROGRAM:

 • Kiedy określone wypłaty są zwolnione ze składek ZUS?
  • Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje).
  • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty.
  • Ekwiwalent za pranie i reperację odzieży roboczej.
 • Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt będące własnością pracownika.
  • Wartość świadczeń rzeczowych oraz ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  • Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu), z wyłączeniem posiłków profilaktycznych.
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy.
  • Należności z tytułu podróży służbowych.
  • Wartość świadczeń okolicznościowych przyznawanych w formie rzeczowej lub w formie bonów towarowych.
  • Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub środków obrotowych.
 • Wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.
 • Które składniki wynagrodzenia są nieopodatkowane?
  • Zapomogi.
 • Wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy:
   • bonów, 
   • talonów, 
   • kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 
   • artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.
  • Ekwiwalenty pieniężne za używane podczas wykonywania pracy narzędzi, materiałów lub sprzętów stanowiących własność pracowników.
  • Wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem.
  • Należności za czas podróży służbowej pracownika.
 • Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.
  • Świadczenia otrzymane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub środków obrotowych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach,
 • Dopłaty do wypoczynku.
  • Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu stosunku pracy.
  • Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy.
  • Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
  • Przychody z zasiłku macierzyńskiego.

 

Czekamy na Ciebie!

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca