Nadzór pracodawcy nad zatrudnionymi pracownikami

14.02.2024 | 10.00-15.00 | Daniel Pałyga

Czy wiesz, jak możesz w prawidłowy sposób sprawować nadzór nad pracownikami? Potrafisz ocenić, które działania są zgodne z obowiązującymi Cię normami prawnymi? Jesteś gotowy/gotowa ponieść konsekwencje prawne oraz finansowe w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez organy kontroli? Nie narażaj się na niepotrzebny stres! 

Zapraszamy Cię na szkolenie, które stworzyliśmy z myślą o realnych problemach dotyczących tematu kontrolowania pracowników. Chcemy wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę i praktyczne wskazówki w zakresie prawidłowego nadzoru, które pozwolą Ci skuteczniej zarządzać personelem, tworząc harmonijne i produktywne środowisko pracy. Nasz ekspert, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w Inspekcji Pracy, wskaże Ci podczas szkolenia najlepsze praktyki, które warto zastosować w swojej organizacji, bez zbędnych obaw o naruszenie regulacji prawnych. 

 

Szkolenie kierujemy w szczególności do:

 • pracodawców,
 • przedsiębiorców i właścicieli firm,
 • kadry kierowniczej,
 • menagerów,
 • specjalistów HR,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem pracowników.

 

Podczas szkolenia:

 • zapoznamy Cię z praktycznym systemami nagradzania i karania pracowników,
 • kompleksowo wyjaśnimy, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy szefem, a personelem,
 • omówimy uprawnienia i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • wskażemy, co może grozić organizacji w przypadku niewłaściwego sposobu reagowania (lub braku reakcji) na nieprawidłowości w relacjach na linii pracodawca/przedsiębiorca, a personel.

 

Więcej informacji znajdziesz w programie szkolenia.

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Opis

Program szkolenia:

 • Pracownik jako kapitał pracodawcy.
  • Za co warto nagradzać lub doceniać pracowników?
  • W jakich sytuacjach warto pracowników karać?
  • Systematyczność w ocenianiu pracowników.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy/przedsiębiorcy.
  • Określenie zasad dotyczących pracowników, np. zgłaszanie nieobecności.
 • Wskazanie obowiązków dotyczących pracodawców w zakresie:
  • prawa pracy,
  • BHP,
  • legalności zatrudnienia.
  • Opisanie wspólnych relacji pomiędzy pracownikami, a pracodawcami.
 • Prawa i obowiązki pracowników/zleceniobiorców.
  • Określenie kim są zleceniobiorcy i zleceniodawcy.
  • Opisanie praw i wymagań obu stron w stosunku do siebie nawzajem.
 • Zakres obowiązków oraz zasady współpracy ze zleceniobiorcami lub przedsiębiorcami.
  • Zasygnalizowanie konieczności dokonywania uzgodnień na piśmie pomiędzy stronami.
  • Regulaminy oraz inne dokumenty precyzujące wykonywanie usług.
 • Właściwe relacje pomiędzy stronami.
  • Wzajemne oddziaływania na siebie w zakresie relacji pracowniczych oraz pomiędzy stronami umów cywilnoprawnych.
  • Mobbing, dyskryminacja, molestowanie i nierówne traktowanie w ramach stosunku pracy – sygnaliści.
  • Niewłaściwe relacje pomiędzy stronami umów, narzucanie i wykorzystywanie słabości drugiej strony.
 • Wyjaśnianie nieporozumień, skarg, uwag i sytuacji konfliktowych.
  • Tryb składania, rozpatrywania skarg i uwag w relacjach pracowniczych.
  • Komisje i inne tryby rozstrzygania sporów, nieprozumień oraz skarg.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
  • Jakie kary mogą być nałożone przez pracodawcę?
  • Tryb i forma udzielenia kar – w tym możliwości odwoławcze wynikające z prawa pracy. 
  • Dokumentowanie kar oraz tryb zacierania kar.
 • Odpowiedzialność materialna pracowników.
  • Za co pracownik odpowiada materialnie?
  • Zasady dotyczące odpowiedzialności pracowniczej – w tym odpowiedzialność solidarna.
  • Możliwości dokonywania potrąceń i inne sposoby dochodzenia roszczeń od pracownika. 
 • Zasady monitoringu nad pracownikami i innymi osobami w kontekście Kodeksu Pracy oraz wymagań określonych w RODO.
  • Co i w jakim zakresie pracodawca może zrobić?
  • Jakie zagadnienia pracodawca winien objąć kontrolą i monitoringiem?
  • Monitoring wizyjny.
  • Monitoring maili służbowych.
 • Konsekwencje dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców oraz pracodawcy i przedsiębiorcy w wymiarze finansowym i organizacyjnym. 
  • Konsekwencje dla pracowników.
  • Konsekwencje dla pracodawców.
  • Odpowiedzialność w zakresie RODO.
  • Odpowiedzialność wobec klientów i innych podmiotów w zakresie kar finansowych, które mogą być nałożone na organizacje.
 • Konsekwencje prawne dla pracodawców lub przedsiębiorców, gdy konflikty lub inne zakłócenia we współpracy wymknęły się spod kontroli.
  • Konieczność dokonywania ustaleń w przypadku nieprawidłowości.
  • Kontrole różnych organów publicznych,
  • Sposoby monitorowania, jakie organizacje mogą stosować.
  • Przygotowanie organizacji na sytuacje problemowe przed ich powstaniem.

 

Dołącz już dziś i zacznij efektywnie zarządzać personelem!

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca