Mobbing, molestowanie, nierówne traktowanie i dyskryminacja w miejscu pracy

14.11.2023 | 10.00-13.00 | Daniel Pałyga

Czy znasz najnowsze uregulowania w temacie mobbingu, molestowania, dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu? Wiesz jak diagnozować poszczególne zjawiska? Potrafisz znaleźć odpowiednie rozwiązanie w przypadku pojawienia się takich zjawisk w twojej organizacji?  

Zapraszamy Cię na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania najskuteczniejszych uregulowań i najlepszych praktyk wskazanych przez byłego Inspektora Pracy. 

Na spotkanie w szczególności zapraszamy:

 • pracodawców, 
 • właścicieli firm, 
 • osoby zarządzające, 
 • pracowników działów kadr i płac.

 

Podczas szkolenia:

 • omówimy najnowsze regulacje prawne dotyczące mobbingu, molestowania, dyskryminacji oraz nierównego traktowania,
 • przedstawimy najlepsze rozwiązania w przypadku wystąpienia wyżej wymienionych zjawisk w miejscu zatrudnienia, 
 • wskażemy zagrożenia dotyczące zapobiegania, diagnozowania i rozwiązywania trudnych sytuacji w organizacji.  

 

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Opis

Program szkolenia:

Mobbing, dyskryminacja, konflikt lub inne negatywne zjawiska w zatrudnieniu – jak powinien zachować się pracodawca?

  • Procedura przyjmowania zgłoszeń.
  • Ustalanie stanów faktycznych.
  • Pierwsze decyzje po zgłoszeniu.
  • Jak się powiedziało „a” to co dalej?
  • Co zrobić z osobami „którym się tylko wydawało”?
  • Jak chronić się przed fałszywymi oskarżeniami?

 

Definicja dyskryminacji.

  • Co to jest dyskryminacja bezpośrednia?
  • Czym charakteryzuje się dyskryminacja pośrednia?
  • Co oznacza mobbing dla organizacji?
  • Jakie zmiany obowiązują od 07.09.2019 r. w zakresie mobbingu?
  • Jaki jest wpływ dyskryminacji i nierównego traktowania na relacje ze związkami zawodowymi?

 

Przyczyny dyskryminacji.

  • Zakres ustawowego katalogu przyczyn dyskryminacji.
  • Przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego.
  • Nierówne warunki pracy i dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy.
  • Dyskryminacja w wynagradzaniu.

 

Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją.

  • “Dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników).
  • Inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją.

 

Typowe działania mobbingowe.

  • Wybrane klasyfikacje działań mobbingowych.
  • Rodzaje mobbingu.
  • Manipulacje w mobbingu – zarys problemu.
  • Środki ochrony pracownika: odszkodowanie, możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy.

 

Odróżniania zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu 

  • Konflikt a mobbing – główne różnice.
  • Diagnoza sytuacji konfliktowych.

 

Osobowość mobbera, osobowość ofiary.

  • Cechy charakterystyczne mobberów.
  • Cechy charakterystyczne ofiar.
  • Problem odróżniania prawdziwych od fałszywych ofiar mobbingu.

 

Procedury unikania dyskryminacji, molestowania, nierównego traktowania i mobbingu.

  • Postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania.
  • Wewnętrzna polityka antymobbingowa.
  • Monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca