KSeF w JST – jak się przygotować do wdrożenia przed 1 lipca 2024 r.?

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Podatkowe JST

Celem szkolenia jest przeprowadzenie uczestnika przez liczne merytoryczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem faktur ustrukturowanych oraz wskazanie na zasady postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem przykładów ze sfery rozliczania podatku VAT przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym scentralizowane jednostki samorządu terytorialnego. 

Na szkoleniu zostaną przybliżone również aspekty praktyczne całego systemu Ksef w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych jako specyficznego podatnika podatku od towarów i usług, które w znacznym stopniu różnią się od podmiotów komercyjnych zarówno pod względem podatkowym, jak i księgowym. 

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o program, który został przygotowany na bazie przepisów prawa wynikających z nowelizacji wprowadzających obowiązkowość faktur ustrukturyzowanych od 1 lipca 2024 r. Na szkoleniu omówione zostaną nowe regulacje prawne, jak również wskazane zostaną  przykładowe rozwiązania do wprowadzenia nowego obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

 

Korzyści:

  • przygotowanie merytoryczne i praktyczne do zmian, 
  • przydatne wskazówki i przykłady z praktyki jednostek sektora finansów publicznych,
  • usystematyzowanie i uporządkowanie „starego” i „nowego” sposobu fakturowania.

 

Szkolenie jest dedykowane dla jednostek finansów publicznych w tym dla scentralizowanych jednostek samorządu terytorialnego, które charakteryzują się odmienną od podmiotów komercyjnych specyfiką swojej działalności, co ma kluczowe znaczenie dla umiejscowienia tych jednostek w kontekście zagadnień objętych i nieobjętych zakresem ustawy VAT oraz tym samym rozpoznania obowiązków dla podatku należnego i podatku naliczonego.

 

Prowadzi: 

Maria Kowalik – Moja długoletnia praktyka w organach podatkowych, a od 12 lat ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących tematyki podatku VAT, świadczona bezpośrednio pomoc doradcza przy centralizacji podatku VAT, czynne uczestnictwo w rozpoznawaniu nowych tematów/zagadnień z którymi coraz częściej mierzą się samorządy, organizowanie bezpłatnych webinarów – sprawia, że mam coraz więcej cennych doświadczeń związanych ze specyfiką takich podmiotów jak jednostki samorządu terytorialnego jako scentralizowanym podatnikiem podatku VAT i z powodzeniem mogę zidentyfikować obszary, które wiążą się z ich obowiązkami w zakresie rozliczania podatku VAT. Na każdym szkoleniu daję z siebie wszystko.

Opis

Program szkolenia:

 

 • Faktury ustrukturowane:
  • Faktura jako dokument sprzedaży. 
  • Definicja faktury ustrukturyzowanej.
  • Obowiązek wystawiania faktur w KseF oraz ich doręczania. 
  • Terminy wystawiania faktur ustrukturyzowanych. 
  • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. 
  • Zasady fakturowania w transakcjach transgranicznych. 
  • Faktury ustrukturyzowane dla konsumenta, dokumentowanie zaliczki na fakturze ustrukturyzowanej, zasady refakturowania, spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności faktur ustrukturyzowanych. 
  • Faktury papierowe i elektroniczne w jednostkach sektora finansów publicznych po wprowadzeniu zmian.

 

 • Działanie Krajowego Systemu e-Faktur: 
  • Zasady wdrożenia KseF. 
  • Zasady przechowywania faktur ustrukturyzowanych. 
  • Sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom. 
  • Zasady korzystania z druku ZAW-FA. 
  • Uwierzytelnianie się w KseF. 
  • Na kogo mogą być zakładane konta w KseF?
  • Nadawanie uprawnień do samofakturowania. 
  • Czy JST może sama nadawać uprawnienia? 
  • Autoryzacja per JST. 
  • Autoryzacja per osoba.  
  • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych bezpośrednio w KseF. 
  • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych z poziomu indywidualnego oprogramowania informatyczno-księgowego. 
  • Migracja danych.

 

 • Dane na fakturze: 
  • Obowiązkowe dane wynikające z przepisów ustawy VAT. 
  • Zmienione przepisy dotyczące faktur zaliczkowych. 
  • Znaczenie specyficznego momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej: 
   • dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji,
   • dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny np. w dacie wystawienia faktury,
   • dla określenia momentu nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury ustrukturyzowanej,
   • dla właściwego wskazania daty wystawienia faktury dla JPK_VAT,
   • dla momentu dokonania korekty in minus po stronie podatku należnego i naliczonego. 
  • Szczególne wymogi dotyczące płatności za faktury – nowy zakres danych w poleceniach przelewów.

 

 • Walidacja faktury wysłanej do Krajowego Systemu e-Faktur: 
  • Zgodność faktury wysyłanej do KseF ze strukturą logiczną FA_VAT.
  • Dane obowiązkowe faktury niezbędne do wystawienia jej w Krajowym Systemie e-Faktur.
  • Jakie walidacje zapewnia Krajowy System e-Faktur dla przekazywanej faktury?


 • Nowa struktura schematu głównego dla Fa(2):
  • Formaty pól (danych) pliku faktury ustrukturyzowanej, pola obligatoryjne, pola opcjonalne, pola fakultatywne. 
  • Dane sprzedawcy i nabywcy, podmiot trzeci na fakturze, przedmiot sprzedaży, nowe wymogi dla daty sprzedaży, data wystawienia według nowych przepisów, kursy walutowe, dane dodatkowe, węzeł „Rozliczenie”, węzeł „Płatność”, węzeł „Warunki Transakcji”, stopka
   e-Faktury.
  • Przykłady dotyczące wypełniania poszczególnych pól struktury logicznej, określenie momentu wystawienia faktury, czy są możliwości wysyłania załączników do faktur ustrukturyzowanych?

 

 • Korygowanie faktur: 
  • Zasady korygowania faktur wystawionych w starym systemie, korekty faktur ustrukturyzowanych – dane faktury korygującej. 
  • Elementy obowiązkowe i fakultatywne. 
  • Faktura korygująca w przypadku korygowania elementów obligatoryjnych, fakultatywnych i opcjonalnych. 
  • Faktury korygujące in minus. 
  • Faktury korygujące in plus. 
  • Korygowanie faktur zaliczkowych. 
  • Duplikaty faktur. 
  • Noty korygujące. 
  • Co z anulowaniem faktury?
  • Przykłady korygowania faktur.

 

 • Proces wystawiania faktur ustrukturyzowanych: 
  • Numer faktury ustrukturyzowanej a JPK_VAT. 
  • Jak wygląda proces przygotowania faktur sprzedażowych w KseF?
  • Czy jest możliwe częściowe dokumentowanie w KseF?

 

 • Otrzymywanie faktur w KseF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w Ksef:
  • Dostęp do faktur zakupowych w KseF przez polskiego podatnika podatku VAT.
  • Okres przechowywania faktur w KseF. 
  • Moment otrzymania faktury ustrukturyzowanej w KseF w świetle przepisów ustawy VAT. 
  • Data wystawienia faktury w KseF a data powstania obowiązku podatkowego dla podatku VAT.

 

 • Faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie awarii KseF: 
  • Komunikaty. 
  • Ustawowe zasady wystawiania i przekazywania nabywcy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w okresie awarii. 
  • Data wystawienia faktury w okresie awarii systemu KseF. 
  • Termin przesłania do systemu KseF faktur wystawionych w okresie awarii. 
  • Faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie niedostępności KseF („offline”) – zasady wystawienia, przekazywania, ustalenia daty wystawienia, termin przesłania do KseF.
  • Znaczenie kodu QR umieszczanego obowiązkowo na wydruku lub obrazie elektronicznym faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KseF.

 

 • Sankcje za uchybienia obowiązkom KseF: 
  • Wystawienie faktury niezgodne z wzorem. 
  • Nie wypełnienie obowiązków wystawienia faktury w KseF.

 

 • Zmiany dotyczące faktur VAT RR: 
  • Faktury RR – forma papierowa, forma elektroniczna. 
  • Faktury VAT RR a Krajowy System e-Faktur – zakres danych, składanie oświadczeń, awarie i niedostępność systemu KseF.

 

Zapraszamy do zapisów! 

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce
Cena 447 netto stacjonarnie
Cena 347 netto online

12.02.2024 – Online, Zapisz się 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca