Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym – najnowsze orzecznictwo i tendencje organów podatkowych oraz sądów

26.04.2024 | 10:00-15:00 | Dariusz Zygmuntowski

Co może być kosztem podatkowym według najnowszych najnowszego orzecznictwa? Kiedy następuje moment jego poniesienia w różnych sytuacjach? Jak „ugryźć” ten temat w kontekście podatku minimalnego oraz wybranych ulg podatkowych? 

Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz na naszym szkoleniu!

Faktem jest, że właściwa klasyfikacja kosztów podatkowych stanowi kluczowy element podlegający weryfikacji przez organy podatkowe. Katalog kosztów, moment ich poniesienia oraz lista stosowanych ulg i odliczeń jest przeważnie przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Spory te kończą się często na sali sądowej, dlatego właśnie przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest przybliżenie uczestnikom stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Jest to o tyle istotne, że (w szczególności te pierwsze) ulegają częstym zmianom i korektom.

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla:

 • księgowych i głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • doradców podatkowych,
 • pracowników sprawujących nadzór podatkowy i finansowy w organizacji,
 • osób zajmujących się podatkami,

 

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane najnowszym orzecznictwem w temacie podatków dochodowych!

 

Biorąc udział w szkoleniu zyskasz wiele korzyści, m.in.:

 • usystematyzujesz wiedzę w zakresie kosztów podatkowych,
 • dowiesz się, w jaki sposób zaliczyć w koszty podatkowe „ułamek kapitału zapasowego”,
 • zgłębisz temat kosztów podatkowych w kontekście podatku minimalnego oraz w kontekście wybranych ulg podatkowych z uwzględnieniem wprowadzonych obowiązków i najnowszego orzecznictwa,
 • poznasz przykłady i problemy, które mogą stanowić przydatne narzędzie przy podejmowaniu ewentualnych decyzji biznesowo-podatkowych z uwzględnieniem często niespójnych i zmiennych poglądów organów podatkowych.

 

Szczegółowy zakres tematyczny znajdziesz w programie szkolenia.

 

Na szkolenie zaprasza:

Dariusz Zygmuntowski – Doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

PROGRAM:

Moduł I – Koszty podatkowe.

 • Moment poniesienia kosztów podatkowych – nie zawsze oczywiste, pomimo braku zmiany w literalnym brzmieniu przepisów.
   • Koszty pośrednie, a moment poniesienia kosztu – nie zawsze ujęcie bilansowe jest tożsame z ujęciem podatkowym. Praktyczne przykłady.
   • Korekta kosztów podatkowych – brak definicji oczywistej omyłki może powodować różne interpretacje tej samej sytuacji.
   • Korekta amortyzacji w wyniku otrzymanej dotacji – co w sytuacji, gdy wpływ dotacji jest w innym momencie niż otrzymanie umowy dotacyjnej?
 • Regulacje dotyczące wydatków ponoszonych z dotacji – nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.
   • Inne wybrane przykłady dotyczące ujęcia kosztów i ich korekty.
 • Zasadność zaliczania wybranych wydatków do kosztów podatkowych. Analiza najnowszych orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych w kontekście związku wydatku z przychodem – czyli co może być kosztem podatkowym.
 • Wyłączenia z kosztów podatkowych, w tym m.in.:
   • Zapłata odszkodowań i kar umownych – czy zawsze w kosztach podatkowych?
   • Wydatki sfinansowane odszkodowaniem.
 • Koszty pracownicze i inne koszty płacowe:
    • wybrane benefity dla pracowników,
    • wybrane świadczenia dla członków rad nadzorczych,
    • wybrane świadczenia dla udziałowców spółek,
    • wybrane świadczenia dla członków zarządu.
   • Ostatnie orzecznictwo dotyczące kosztów związanych z samochodami osobowymi.
   • Koszty amortyzacji – orzeczenia dotyczące remontów, ulepszeń i podniesienia wartości początkowej środka trwałego.
   • Spłata odsetek od pożyczek – nie zawsze w kosztach podatkowych. Wyłączenie z kosztów podatkowych odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe – dodatkowe obostrzenie.
   • Koszty reprezentacji – ciągły dylemat klasyfikacji.
   • Inne wybrane przykłady opracowane na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
 • Podatek u źródła płacony za podatnika zagranicznego, a koszty podatkowe:
   • Wybrane przykłady świadczeń podlegających (lub nie) obowiązkowi potrącania podatku u źródła – analiza niespójnego orzecznictwa organów podatkowych.
   • Czy ubruttowione świadczenie może stanowić koszt podatkowy?
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych „ułamka kapitału zapasowego” – czy pamiętasz o tej możliwości?
 • Sposób zaliczania w koszty podatkowe „ułamka kapitału zapasowego” – praktyczne wyliczenie.
 • Limity, obostrzenia i wyłączenia dotyczące przedmiotowego kosztu.
 • Orzeczenia organów i sądów – praktyczne przykłady.

 

Moduł II – Koszty podatkowe w kontekście podatku minimalnego.

 1. Nowe zasady obowiązujące od 2024 r.
 2. Wyliczenie podatku minimalnego – praktyczne przykłady.
 3. Katalog wyłączeń podmiotowych – czyli nie każda jednostka ma obowiązek dotyczący podatku minimalnego.

 

Moduł III – Koszty podatkowe w kontekście wybranych ulg podatkowych.

 • Ulga badawczo – rozwojowa.
   • Podstawowe zasady korzystania z ulgi B+R.
   • Jakie wydatki przynoszą korzyść podatkową? Różne podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych.
   • Dokumentowanie wydatków – ustawowa reguła skorzystania z ulgi.
   • Rodzaje działalności klasyfikujące się do potencjalnego skorzystania z preferencji – lista przykładów oparta na bieżącym orzecznictwie.
   • Inne wybrane zagadnienia – omówienie najnowszego orzecznictwa.
 • Ulga na ekspansję.
  • Wydatki na zwiększenie sprzedaży – koszty podatkowe plus dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania.
  • Jakie wydatki kwalifikują się do objęcia ulgą – pierwsze rozstrzygnięcia organów podatkowych.
  • Problemy praktyczne dotyczące ulgi na ekspansję.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca