Koszty reprezentacji i reklamy, świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i VAT

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Podatkowe

30.08.2024 | 10.00-15.00 | Iwona Biernat – Baran

Poszukujesz sposobów na optymalizację kosztów podatkowych w swojej firmie? Chcesz dowiedzieć się, jak dokumentować koszty reprezentacji, reklamy i świadczeń pracowniczych, aby były one zgodne z przepisami? Usiłujesz zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w kontekście podatków dochodowych i VAT? Jesteś we właściwym miejscu!

Z myślą o problemach pojawiających się w temacie z kosztów reprezentacji, reklamy oraz świadczeń na rzecz pracowników w kontekście podatków dochodowych i VAT, przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie, które kompleksowo omawia wskazane zagadnienia. Główny nacisk położyliśmy na praktycznych umiejętnościach i aktualnych przykładach, co pozwoli na uniknięcie błędów oraz optymalizację procesów podatkowych w przedsiębiorstwie.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do:

 • pracodawcy i właściciele firm,
 • księgowi i główni księgowi,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • doradcy podatkowi,
 • pracownicy działów finansowych i kontrolingu,
 • menadżerowie i dyrektorzy finansowi,
 • pracownicy działów HR,
 • specjaliści ds. marketingu,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.

 

Decydując się na udział w spotkaniu możesz zyskać m.in.:

 • najnowsze informacje na temat obowiązujących przepisów podatkowych dotyczących kosztów reprezentacji, reklamy i świadczeń pracowniczych,
 • praktyczne umiejętności w zakresie prawidłowego rozliczania tych należności,
 • wytyczne umożliwiające legalną optymalizację kosztów podatkowych w firmie,
 • wiedzę, która przełoży się na lepsze zarządzanie kosztami finansowymi,
 • wskazówki pozwalające na uniknięcie potencjalnych kar finansowych związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatków.

 

Zachęcamy do zapoznania ze szczegółowym zakresem tematycznym spotkania, który znajduje się w przygotowanym przez eksperta programem spotkania.

Prowadzi:

Iwona Biernat – Baran– Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej.

Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT) oraz KSeF. Pomaga wdrożyć KSeF w firmach oraz przeprowadza audyty wdrożeniowe KSeF. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym.

Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, Redaktor Naczelna Wydawnictw KIDP.

PROGRAM:

 1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.
 2. Wydatki na reprezentację – PIT.
  • Upominki dla kontrahentów.
  • Wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń.
  • Poczęstunki dla kontrahentów.
  • Wydatki na dekoracje biura.
  • Hotele dla kontrahentów oraz taksówki, bilety itp.
  • Organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo–rekreacyjnych.
  • Kartki świąteczne itp.
 3. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
  • Organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym.
  • Reklama a marketing – skutki podatkowe rozróżnienia.
  • Upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. – jakie są zasady rozliczeń podatkowych?
  • Dystrybuowanie materiałów reklamowych a także standy, katalogi, wzorniki itp.
  • Reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym.
 4. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych – zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 5. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych.
  • Wydatki na organizację sprzedaży premiowej a także nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach.
  • Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT m.in:
   • możliwość potrącenia podatku naliczonego,
   • przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego.
 1. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy.
  • Wydatki pracodawcy na:
   • prezenty,
   • nagrody,
   • paczki świąteczne,
   • bony towarowe,
   • bony obiadowe,
   • posiłki i napoje dla pracowników,
   • opiekę medyczną,
   • zakup ubrań dla pracowników,
   • zapomogi pieniężne i rzeczowe,
   • fundowanie wycieczek,
   • wynajem lokali mieszkalnych,
   • używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
  • Wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 2. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.
  • Zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  • Zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych.
  • Jak dokonać rozliczenia na gruncie VAT?
 3. Spotkania i wyjazdy integracyjne oraz szkolenia pracowników.
  • Warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
  • Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  • Rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Podatek VAT należny i naliczony – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
 5. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług.
  • Zasady rozliczania VAT–u należnego:
   • w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
   • upominki i nagrody dla kontrahentów,
   • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy – najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
   • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
   • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.
 1. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.
 3. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług – przykłady.
  • Jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT?
  • Poczęstunki dla pracowników – zasady opodatkowania.
  • Świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT–em?
  • Zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników.
  • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
  • Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników.
  • Zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!

Cena dla użytkowników platformy: 0,00 zł
Szczegóły >>

Cena szkolenia [netto]:

347,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca