Kontrola podatkowa a celno-skarbowa – czym się różnią, oraz jak się na nie przygotować uwzględniając zmiany w 2023 roku?

29.08.2023 | 10.00-15.00 | Marcin Otręba.

Czy wiesz, czym różni się kontrola podatkowa od kontroli celno-skarbowej? Chcesz być dobrze przygotowany na wypadek ewentualnej kontroli?  Dobrze trafiłeś! Na tym szkoleniu dowiesz się, czego możesz się spodziewać na wypadek takiej sytuacji.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności pracowników działów księgowych i podatkowych oraz osoby, które w swojej pracy mają ryzyko uczestnictwa w przebiegu czynności sprawdzających, czy też kontroli podatkowej. 

Na szkoleniu przedstawimy m.in.:

 • formy kontroli podatników, 
 • zakres kontroli organów kontroli,
 • nowe metody kontroli wprowadzone w ramach Polskiego Ładu,
 • prawa i obowiązki kontrolowanego,
 • rozstrzygnięcie kontroli przez organy.

 

Marcin OtrębaAbsolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Wykładowca na uczelni wyższej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem VAT. Trener Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

 

Opis

I . Kontrola podatnika prowadzona na podstawie Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:

1.Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej:

 • Działalność analityczna KAS,
 • Nabycie sprawdzające od roku 2022,
 • Czynności sprawdzające,
 • Kontrola podatkowa,
 • Kontrola celno-skarbowa – nowe przepisy od marca 2017 r.

2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

 

II. Działalność analityczna jako podstawowa forma kontroli podatników:

 • Analityczne narzędzia kontroli podatników (JPK, STIR, VIES, KSeF).
 • Dowody zebrane w toku działalności analitycznej a dalsze postępowanie organów KAS.
 • Polski Ład – nowe metody kontroli analitycznej od 2022 r. oraz od 2023 r.:

 

a) zmiany w JPK_V7 od roku 2022:

 • rozszerzenie zakresu niektórych danych,
 • korekta części ewidencyjnej JPK a „czynny żal” – zmiana KKS.

b) obowiązek przekazywania cyklicznie ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, PKPiR oraz ewidencji przychodów) w strukturach JPK od 2023 r.,

c) zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami,

d) ustanowienie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami,

e) obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez podatników posiadających kasy fiskalne,

f) informacja od KAS o transakcjach z nieuczciwym kontrahentem,

 

4.Faktura ustrukturyzowana – nowe narzędzie do kontroli podatników od 2022 r.:

a) system KSeF jako narzędzie do wystawiania faktur,
b) dane faktur ustrukturyzowanych podlegające analizie organów KAS.

 

III. Polski Ład – „Zakup Kontrolowany”, czyli nabycie sprawdzające – nowa metoda kontrolowania prawidłowości fiskalizacji:

 • Procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?
 • Procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi w ramach „zakupu kontrolowanego”.
 • Dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”.
 • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”.

 

IV. Kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa:

1.Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

 • Wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne),
 • Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia,
 • Czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.

2. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.

3. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

4.Prawa i obowiązki kontrolowanego:

 • Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?
 • Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?
 • Inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,
 • Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?
 • Elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika – najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,
 • Jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?
 • Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,
 • Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.

5. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie.

6. Pełnomocnik w trakcie kontroli:

 • w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?
 • kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?
 • odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.

7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.

8. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej. Zmiany w ramach SLIM VAT 3:

 • dodatkowe zobowiązanie 100%, do 30% lub do 20%,
 • konsekwencje KKS,
 • podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
 • pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.

9. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji – odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca