Kontrakty długoterminowe, rezerwy - szkolenie

Szkolenie dla księgowych z kontraktów długoterminowych

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestnika z podstaw prawnych rachunkowości usług – kontraktów długoterminowych, Ustawa o rachunkowości art. 34a-d. Ogólne zasady stosowania, koszty, oraz

  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne i zobowiązania warunkowe”

  Na szkoleniu dla księgowych z kontraktów długoterminowych dowiesz się również w jaki sposób powinno się wyceniać, ujmować kontrakty długoterminowe w ewidencji księgowej i sprawozdawczości firm. Poznasz również metody wyceny i określanie jego rozpoczęcia i zakończenia w różnych okresach sprawozdawczych.

  Kontrakty, umowy długoterminowe i ich rozliczanie

  Wycena kontraktów i ujęcie z sprawozdaniach finansowych

  Zapoznaj się z programem i poznaj wszystkie szczegóły.

  Dodatkowe informacje o szkoleniu z kontraktów długoterminowych i rozliczeń międzyokresowych:

  Szkolenie dla księgowych z kontraktów – umów długoterminowych i rezerw trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
  Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.

  Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

  Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

  Program

  1. Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych:

  2. Ustawa o rachunkowości art. 34a-d:

  • Ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi,
  • Metody pomiaru stopnia zaawansowania usługi,
  • Koszty wytworzenia,
  • Koszty wytworzenia niezakończonej usługi,
  • Ustalanie kosztów z wykonania niezakończonej usługi.

  3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”:

  • Ogólne zasady stosowania,
  • Umowa o usługę budowlaną,
  • Metoda kosztowy,
  • Ustalanie stopnia zaawansowania umowy,
  • Przychody z umów długoterminowych,
  • Koszty wykonania umów długoterminowych, 
  • Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych,
  • Prezentacja i ujawnianie informacji,
  • Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów długoterminowych,
  • Rozwiązania techniczno-organizacyjne warunkujące stosowanie standardu.


  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne i zobowiązania warunkowe”:

  • Podstawowe pojęcia,
  • Schemat decyzyjny tworzenia rezerw w oparciu o KSR 6,
  • Rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
  • Zobowiązania warunkowe na tle rezerw,
  • Przykłady rezerw oraz biernych RMK,
  • Rezerwa na niewykorzystane urlopy,
  • Rezerwa na naprawy gwarancyjne,
  • Rezerwa na nagrody jubileuszowe,
  • Rezerwa na odprawy emerytalne,
  • Pozostałe rezerwy.

   

  Dofinansowanie

  Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

  Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

  Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, uzupełnij poniższy formularz, lub skontaktuj się z naszym doradcą.

  Program zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań. 

  Opiekun szkolenia i doradca ds. dofinansowań:

  Aleksy Kotala
  tel: 17 283 10 23
  a.kotala@wektorwiedzy.pl

  5/5

  Proponowane kursy i szkolenia:

  Mówią o nas:
  Zaufali nam: