Jak najszybciej zatrudnić uchodźców z Ukrainy? Warsztat praktyczny- aktualne rozwiązania prawne

Chcesz pomóc obywatelom Ukrainy? Chcesz wspomóc gospodarkę? Nie rozumiesz nowych zmian w przepisach zatrudniania uchodźców z Ukrainy? Dobrze się składa, ponieważ startujemy z nowym szkoleniem! Prezentowany kurs jest w formie poradnika zarówno dla początkujących jak i specjalistów w tym zakresie. Zakres tematyczny dotyczy najgorętszych i najnowszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r. – zmiana ustaw oraz najnowszych rozwiązań w zakresie zatrudniania uchodźców z Ukrainy z uwzględnieniem nowelizacji ustawy.

Szkolenie zapozna uczestników, w tym mamy nadzieję, że także Ciebie, z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę.

Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy. Nie zwlekaj zapisz się już dziś!

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do pracodawców, szefów firmy, osób zarządzających, pracowników działów kadr i płac.
Zapraszamy na nie i Ciebie.

Czas szkolenia: 10:00 – 15:00

Opis

PROGRAM:

1. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – możliwości i ograniczenia –

 • status
 • znaczenie przekroczenia granicy Polsko – Ukraińskiej
 • kogo możemy zatrudniać?
 • znaczenie numeru pesel dla wsparcia uchodźców
 • zgłaszanie zatrudnienia do Powiatowego Urzędu Pracy

2. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 • zmiany w procedurze w zakresie uproszczenia zapewnienia legalnego pobytu i/lub
  pracy
 • wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń do 24 miesięcy
 • wprowadzenie „gwarantowanego wynagrodzenia” dla cudzoziemca
 • określenie terminów rozpatrywania wniosków o pobyt stały i dla rezydentów UE
 • wydłużenie okresu na zgłaszanie podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca do Urzędu
  Pracy

3. Zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa

 • przedłożenia prawa pobytu
 • legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę

4. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy

 •  wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
 •  pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
 • pracownicy tymczasowi delegowani do RP
 • inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i
  działalności gospodarczych
 • wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP

5. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP

 • osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego
  zezwalającego na wykonywanie pracy
 • kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę
 • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania
  pracy na terenie RP

6. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce

 • regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni
  ostatniej dekady
 • swoboda przepływu pracowników
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
 • zezwolenia na zatrudnienie
 • dokumentacja

7. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych –
przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców

 • definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • wynagrodzenia cudzoziemców
 • umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców
 • Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
 • Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 • Kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

8. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca

9. Delegowanie pracowników na teren RP

 • normy i wymiar czasu pracy
 •  okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
 •  wymiar urlopu wypoczynkowego
 •  ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
 •  ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i
  dodatku)
 •  bezpieczeństwo i higiena pracy
 • ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
 •  wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy
  przez dziecko
 • przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których
  mowa w art. 11 Kodeksu pracy
 •  wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

10. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników

 • kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków
  zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
 •  kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej

Prowadzący

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Nasi klienci oceniają kompetencję i wiedzę trenera na: 5,7/6
Średnia, w jaki sposób trener przekazuje wiedzę popartą przykładami: 5,7/6

W 2021 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca