Fundacje rodzinne oraz inne rozwiązania optymalizujące rozliczenia podatkowe

21.04.2023 | 10.00-15.00 | Dariusz Zygmuntowski

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego grona osób zajmujących się podatkami, księgowością oraz nadzorem podatkowym i finansowym firm. Dotyczy to zarówno kadry pracującej w strukturach poszczególnych jednostek: Księgowych, Głównych Księgowych, Dyrektorów finansowych, Doradców podatkowych jak również pracowników biur rachunkowych obsługujących swoich klientów. 

Udział w szkoleniu przyniesie Ci szereg korzyści, a mianowicie:

 • dowiesz się o potencjalnych korzyściach oraz zagrożeniach związane z popularnymi w ostatnim czasie rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych, takich jak wprowadzane przepisy o fundacjach rodzinnych, wybór CIT-u Estońskiego, czy korzystanie z tzw. zwolnienia strefowego na podstawie uzyskanej decyzji o wsparciu nowych inwestycji,
 • poznasz przykłady i problemy, które mogą stanowić przydatne narzędzie przy podejmowaniu ewentualnych decyzji o korzystaniu z ww. rozwiązań. 

 

Zapraszamy!

Prowadzi:

Dariusz Zygmuntowski – doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego. Prowadził gościnne wykłady dla Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji prasowych z zakresu opodatkowania świadczeń pozapłacowych w miesięczniku dla kadrowych i kadry menadżerskiej “Benefit”. Doświadczenie zdobywał między innymi na stanowisku eksperta w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego.

 

Opis

Program:

I FUNDACJE RODZINNE

 • Wprowadzenie w podstawowe założenia nt. Fundacji rodzinnych 
  • Omówienie podstawowych pojęć (fundacja rodzinna, fundator, beneficjent itp.)
  • Możliwość prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej
 • Zakładanie Fundacji rodzinnej
  • Majątek fundacji rodzinnej – w tym minimalna wartość wnoszonego mienia
  • Wymagania formalne dotyczące założenia Fundacji
  • Statut Fundacji
 • Beneficjent
  • Kto może być beneficjentem?
  • Lista beneficjentów
  • Świadczenia na rzecz beneficjentów
  • Prawo do kierowania uwag, opinii, zaleceń do fundacji, a także do uzyskania informacje na temat jej działalności
 • Wpływ przepisów o fundacji rodzinnej na prawo podatkowe
  • Podatek od spadków i darowizn
  • Podatek dochodowy:
   • opodatkowanie fundacji i beneficjentów,
   • przychody z fundacji rodzinnych, 
   • skutki dystrybucji do fundatora i beneficjenta, 
   • możliwość korzystania z ulg i odliczeń, 
   • zeznania roczne, 
   • zwolnienia podmiotowe
 • Zagrożenia związane z fundacjami rodzinnymi
  • Potencjalna optymalizacja podatkowa
  • Przepis karny w ustawie o fundacji rodzinnej

 

 

II CIT ESTOŃSKI

 • Wprowadzenie w podstawowe założenia Estońskiego CIT 
  • Określenie podstawowych zasad, korzyści oraz ryzyk związanych z wyborem tej formy opodatkowania.
  • Wskazanie „plusów i minusów” Estońskiego CIT.
 • Podstawa opodatkowania, wysokość podatku i zdarzenia opodatkowane Estońskim CIT
  • Podział zysku – podstawowe zdarzenie powodujące obowiązek podatkowy.
  • Zapłata podatku ryczałtowego. 
  • Wyliczenie łącznego podatku – na poziomie Spółki i wspólników. 
  • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy – stanowisko organów podatkowych.
 • Szczególne przypadki, które należy przeanalizować przed wyborem Estońskiego CIT, w tym min.: 
  • Ukryte zyski – co jest, a co nie stanowi takiego świadczenia?
  • Koszty niezwiązane z przychodami.
  • Świadczenia dla wspólników. 
  • Transakcje z podmiotami powiązanymi. 
  • Inne szczególne przypadki.

 

III.   POLSKA STREFA INWESTYCJI

 • Wprowadzenie w podstawowe założenia Wsparcia Nowych Inwestycji
  • Określenie założeń, zasad, korzyści oraz ryzyk związanych ze zwolnieniem
   z podatku dochodowego
  • Skala zwolnienia podatkowego – całość, czy część dochodu?
  • Wskazanie wad i zalet korzystania ze zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

 

 • Proces uzyskania decyzji o wsparciu
  • Wymagania względem podatnika
  • Niezbędne formalności dotyczące uzyskania decyzji

 

 • Koszty kwalifikowane
  • Definicja i charakterystyka
  • Koszty kwalifikowane poniesione w celu wykonania nowej inwestycji
  • Koszty kwalifikowane pracownicze
  • Zasady zaliczania wydatków w poczet kosztów kwalifikowanych
  • Moment ujęcia kosztów
  • Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia
  • Stanowisko organów dotyczące zaliczania niektórych wydatków jako kosztów kwalifikowanych

 

 • Sposób wyliczania przysługującego zwolnienia
  • Założenia wynikające z ustawy i rozporządzenia
  • Intensywność pomocy dla danego regionu
  • Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych
  • Obliczanie wysokości zwolnienia
  • Współczynnik dyskontowania

 

 • Wątpliwości interpretacyjne podnoszone przez organy skarbowe oraz ryzyko z tym związane
  • Problemy z wyznaczeniem momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia,
   w tym wydatki na wyprodukowanie/zakup środków trwałych
  • Problemy z rozróżnieniem dochodu podlegającego i niepodlegającego zwolnieniu

 

 • Orzecznictwo sądowe
  • Stanowiska i wyroki sądów przychylne podatnikowi
  • Stanowiska i wyroki sądów przychylne organom podatkowym

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca