DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2023 – jak uniknąć pułapek przy dokumentacji pracowniczej oraz jak prawidłowo tworzyć regulaminy i inne porozumienia po zmianach w prawie pracy?

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Kadrowe

26.06.2023 | 10.00-15.00 | Daniel Pałyga

Chcesz poznać najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników? Zastanawiasz się, jaka odpowiedzialność karna lub wykroczeniowa grozi Ci za nieprowadzenie, bądź nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej?

Jeśli tak, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! W szczególności zapraszamy: Pracowników działu kadr i płac, pracownicy biur podatkowych, dział HR

A na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • W jakich przypadkach następuje możliwość zniszczenia dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie pytania są zakazane w procesie rekrutacji?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie RODO?

 

Uczestnicy posiadający wykupiony abonament na naszej Platformie Kadrowej, otrzymają wraz ze szkoleniem, wzory następujących dokumentów:

 • Informacje o dodatkowych warunkach wykonywania pracy
 • Regulamin kontroli trzeźwości
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Wprowadzanie zmian do regulaminów pracy/ regulaminów wynagrodzeń
 • Nowy wzór świadectwa pracy

 

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Opis

Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.

  • Część A akt osobowych – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
  • Część B akt osobowych – dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
  • Cześć D akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej.
  • Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.
  • Część E – zmiany w prowadzeniu dokumentacji – kontrola trzeźwości – omówienie zmian

 

Zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

  • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie?
  • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. 
  • Zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  • Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
  • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
  • Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 

RODO – zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne
i kadrowe

  • Zmiany w systemie ochrony danych osobowych.
  • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy.
  • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności.
  • Pytania zakazane w procesie rekrutacji.
  • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników.
  • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej.
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO.
  • RODO – a ZFŚS.

 

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.

  • Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
  • Przedwstępna umowa o pracę.
  • Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
  • Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
  • Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
  • Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

Dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy 

  • Nowy wzór umowy o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
  • Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia – wzór informacji oraz omówienie zmian
  • Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
  • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
  • Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
  • Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa. Dokumenty obowiązkowe i fakultatywne

 

Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia 

  • Nowy wzór świadectwa pracy – wzór świadectwa oraz omówienie zmian 
  • sprostowanie świadectwa pracy 
  • kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy
  • obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
  • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
  • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
  • orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy

 

Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem

  • Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy – omówienie siły wyższej, urlopów opiekuńczych, elastycznej organizacji pracy w zakresie dokumentacji  
  • Praca zdalna regularna oraz praca zdalna okazjonalna prowadzenie dokumentacji oraz regulamin zdalnej regularnej – wzór
  • Kontrola  trzeźwości – regulamin oraz uwarunkowania wprowadzenia tego rozwiązania w organizacji – wzór regulaminu 
  • Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego
  • Ewidencja czasu pracy – po zmianach w kodeksie pracy 

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje

 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!
(cena netto):

497,00 

Kup w pakiecie
teraz 6 szkoleń w cenie jednego!
5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz  >>

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca