Czas pracy – rozliczenie w każdym systemie wraz z przykładami

30.11.2023 | 10.00-15.00 | Kalina Kaczmarek

Interesuje Cię obszar rozliczania czasu pracy w różnych systemach?  Nie wiesz, jakie konsekwencje mogą Cię spotkać z powodu nieprawidłowego działania?

Zapraszamy się na nasze szkolenie – temat będzie omówiony w sposób praktyczny z perspektywy Byłego Inspektora Pracy!

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • Pracowników działów kadrowo-płacowych,
 • Pracowników działów księgowych,
 • Właścicieli biur rachunkowych. 

 

Na szkoleniu dowiesz się o:

 • zagadnieniach dotyczących  czasu pracy w ujęciu praktycznym,  zasady prawidłowego zarządzania czasem pracy w firmie, jego planowaniu i rozliczaniu, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu,
 • najczęstszych błędach w stosowaniu przepisów o czasie pracy oraz sposobach na ich uniknięcie,
 • aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących czasu pracy i prowadzeniu związanej z nim dokumentacji pracowniczej.

 

Zaprasza:

Kalina Kaczmarek – Ekspert prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie “twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

 

Opis

Program szkolenia  

 

Zasady dotyczące organizowania czasu pracy:

 • czas pracy – okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki,
  • słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy),
  • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy),
  • dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy),
  • okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia,
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy,
  • jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy,
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
 • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy,
 • przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.),
 • kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?

 

Planowanie czasu pracy:

 • indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania,
 • elastyczna organizacja czasu pracy:
  • rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania,
  • ruchomy rozkład czasu pracy,
  • kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?
  • jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy?
  • rozkłady indywidualne.
  • czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
  • ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  • ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego?
  • kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
  • ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
  • zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania,
  • jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
  • ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
  • jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
  • dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego, a praca poza rozkładem (zasady rozliczania).

 

Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

 • dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
  • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
  • jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym?
  • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny?
 • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie?
  • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
  • ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi?
  • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy
   i roczny),
  • w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
  • czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
  • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy
   w nadgodzinach?
  • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
  • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
  • jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
  • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
 • na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
 • zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy,
 • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem, a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika.

 

Rozliczanie czasu pracy pracownika:

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta),
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym, a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania,
 • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne  – zasady i najczęstsze błędy,
 •  czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania,
 • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy,
 • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej,
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki.

 

Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy:

 • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie,
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania).

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca