Czas pracy kierowców 2024 z uwzględnieniem Pakietu Mobilności.

Strona Główna / Szkolenia / Szkolenia Kadrowe

22.03.2024 | 10.00-15.00 | Daniel Pałyga

Czy wiesz, jakie są korzyści dla Twojej organizacji wynikające z efektywnego zarządzania czasem pracy kierowców? Jesteś świadomy/świadoma konsekwencji naruszenia przepisów w tym zakresie? A może zależy Ci na optymalizacji procesów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności Twojej firmy?

Z myślą właśnie o Tobie przygotowaliśmy szkolenie dotyczące czasu pracy kierowców. Uzyskasz na nim wiedzę niezbędną dla wszystkich zaangażowanych w sektor transportowy, którzy pragną działać zgodnie z przepisami, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Wykorzystując pozyskane informacje nie tylko unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych związanych z nieprzestrzeganiem norm czasu pracy ale również przyczynisz się do zwiększenia ogólnej wydajności w sektorze transportu.

 

Zapraszamy na szkolenie w szczególności:

 • pracodawców, 
 • właścicieli firm transportowych, 
 • osoby zarządzające przedsiębiorstwami, 
 • pracowników działów kadr i płac,
 • osoby rozliczające czas pracy kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony oraz kierowców autobusów,
 • kierowców zawodowych,
 • wszystkie osoby spoza tych dziedzin, które interesują się tematem czasu pracy kierowców.

 

Szkolenie dostarczy Ci kluczowych informacji m.in. o:

 • najnowszych zmianach w temacie czasu pracy kierowców z uwzględnieniem zmian w pakiecie mobilności oraz zmian w ustawach dotyczące planowania i rejestrowania czasu pracy, delegacji, dyżurów oraz innych zmian jakie zostały wprowadzone od 2022 r.,
 • zatrudnianiu, kontrolowaniu i rozliczaniu kierowców w czasie wykonywania jazd i przewozów osób i/lub rzeczy zgodnie w wymogami RP i UE,
 • najlepszych rozwiązaniach w zakresie stosowania nowych uregulowań,
 • zagrożeniach dla organizacji dotyczących zatrudniania i współpracy z kierowcami przy wykonywaniu zdań transportowych w 2024 roku.

 

Zaprasza na szkolenie online:

Daniel Pałyga – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja. Ukończył także Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Były Inspektor Pracy z Opola zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Od 1997 r. związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Przez 11 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnieni.

Opis

PROGRAM SPOTKANIA

Nowy dokument – Karta kwalifikacji kierowcy

 • wnioskowanie,
 • wymogi formalne.

 

Zmiany w zatrudnianiu kierowców

 • likwidacja delegacji,
 • zmiany w indywidualnych rozkładach czasu pracy kierowców,
 • nowe regulacje dotyczące dyżurów kierowców,
 • obowiązek prowadzenia harmonogramów dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy,
 • doprecyzowanie sposobów prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców,
 • wprowadzenie obowiązku corocznych oświadczeń dotyczących zatrudnianych kierowców,
 • licencje na przewozy od 2,5t dmc do 3,5t dmc,
 • zmiany w wysokości kar za nieprawidłowości.

 

Pakiet Mobilności od 02.02.2022 r.

 • kabotaż,
 • obowiązek powrotu do kraju,
 • zakaz odpoczynku w kabinie,
 • konsekwencje finansowe dla firm transportowych w związku z pakietem mobilności.

 

Czas pracy kierowców

 • metody planowania czasu pracy kierowcom,
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy dla kierowców,
 • ograniczenia pracy w nadgodzinach i w nocy dla kierowców,
 • kierowcy małych samochodów osobowych (tzw. szoferzy).

 

Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki

 • zmiany w odpoczynkach dla kierowców obowiązujące w COVID-19,
 • ograniczenia czasu prowadzenia pojazdów w różnych rodzajach przewozów,
 • relacje między przerwami w jeździe i przerwami w czasie pracy,
 • odstąpienia od przepisów i zasady ich dokumentowania,
 • dobór rodzaju odpoczynku w zależności od rodzaju transportu,
 • najkorzystniejsze sposoby organizacji przewozów w załogach.

 

Dokumentowanie czasu pracy kierowców

 • rozkład czasu pracy dla kierowcy przewożącego rzeczy oraz przewożącego osoby,
 • rozliczanie składników wynagrodzeń kierowców po zmianach ze stycznia 2022 roku,
 • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu zgodne z wymogami UE,
 • karty drogowe i ich znaczenie w praktyce,
 • oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu.

 

Czas pracy

 • obowiązujące zmiany związane z COVID-19 w okresie pandemii,
 • nowa dyrektywa dot. transportu i jej wpływ na planowanie operacji transportowych w UE,
 • pojęcie czasu pracy kierowców,
 • systemy i rozkłady czasów pracy kierowców,
 • ewidencja czasu pracy w kontekście rozliczania czasu pracy.

 

Podróż służbowa 

 • rozliczanie podróży służbowych w Polsce,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych w nawiązaniu do wprowadzonych zmian,
 • metody naliczania i rozliczania delegacji.

 

Kontrola czasu pracy przez ITD i PIP

 • zasady i różnice pomiędzy kontrolą czasu pracy kierowców dokonywaną przez ITD oraz PIP,
 • pojęcie kierowcy dla PIP i dla ITD,
 • najczęstszy zakres kontroli ITD oraz PIP,
 • sankcje grożące za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców,
 • strategia kontrolna w zakresie czasu pracy kierowców – zasady współpracy PIP i ITD.

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje

 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Zarezerwuj miejsce wybierz termin i ilośc uczestników!

Cena dla użytkowników platformy: 0,00 zł
Szczegóły >>

Cena szkolenia [netto]:

347,00 

5/5

Podobne kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca