Bilansowe zamknięcie roku 2023 – zdarzenia po dniu bilansowym zgodnie z Krajowym Standarem Rachunkowości nr 7.

13.12.2023 | 10:00-15:00 | Arkadiusz Lenarcik

Czy tematyka bilansowego zamknięcia roku już teraz spędza Ci sen z powiek? Znasz najnowszy krajowy standard rachunkowości? Potrafisz prawidłowo zaplanować i przeprowadzić inwentaryzację? Wiesz jak wykonać korektę ewentualnych błędów w sprawozdaniu finansowym?

To tylko kilka najważniejszych pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć przed wykonaniem bilansu. Wiemy, że jest to temat trudny, dlatego zapraszamy Cię na szkolenie, które pomoże Ci łatwiej przebrnąć przez rozliczenie Twojej organizacji.

Wiedza przekazana na szkoleniu będzie szczególnie przydatna dla:

 • głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • pracowników działów księgowości.
 • Wszystkie inne osoby zainteresowane tematem również będą mile widziane.


Na szkoleniu dowiesz się m.in. o:

 • prawidłowym sporządzeniu rocznego sprawozdania,
 • właściwej identyfikacji zdarzenia po dniu bilansowym,
 • przygotowywaniu rachunku przepływów pieniężnych,
 • najnowszym krajowym standardzie rachunkowości nr 15,
 • właściwym zaplanowaniu i przeprowadzeniu inwentaryzacji,
 • sposobach korygowania błędów w sprawozdaniach finansowanych.


Szczegółowe informacje odnośnie zakresu szkolenia znajdziesz w programie.

 

Zaprasza:

Arkadiusz Lenarcik – Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Opis

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie.

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.

  • Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
  • Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
  • Forma sprawozdania finansowego.
  • Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości.
  • Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Harmonogram zamknięcia roku.

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

  • Bilans.
  • Rachunek zysków i strat.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rachunek przepływów pieniężnych:
   • metoda bezpośrednia – jakie jest jej praktyczne wykorzystanie?
   • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
   • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – rozbudowany przykład praktyczny.
  • Informacja dodatkowa – jak sporządzić ją w sposób kompletny?

Zagadnienia szczegółowe.

  • Zmiany zasad rachunkowości, korygowanie błędów w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, zmiany wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
  • Ujmowanie przychodów zgodnie z nowym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”:
   • zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
   • umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach – pośrednictwo, sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż ze wstrzymaną dostawą, sprzedaż promocyjna, przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji,
   • zmniejszenia przychodów – pomniejszenie przychodów o zwroty, sprzedaż wysyłkowa, rabaty i opusty, dodatkowe ustalenia umów sprzedaży.

Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji.

  • Spis z natury.
  • Potwierdzenie sald.
  • Jak ustalić i sprawdzić stan aktywów i pasywów w drodze weryfikacji?
  • Rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych.

Pytania i dyskusja.

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca