Analiza Przepływów Pieniężnych z Wykorzystaniem KSR 1: Bilansowa Zmiana Środków Pieniężnych a Suma Przepływów Pieniężnych Netto

23.11.2023 | 09:00-14:00 | Arkadiusz Lenarcik

Celem tego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do zrozumienia, interpretacji oraz analizy bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych
w kontekście KSR 1 oraz związków między tymi informacjami a rachunkiem przepływów pieniężnych. 

Podczas szkolenie ekspert zapozna uczestników z:

 • kluczowymi aspektami związanymi z rachunkowością przepływów pieniężnych, 
 • standardami Krajowych Standardów Rachunkowości,
 • sposobem analizy tych informacji.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności: 

 • księgowych, analityków finansowych, 
 • menadżerów firm oraz audytorów, 
 • wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z rachunkowością finansową.

 

Zaprasza:

Arkadiusz Lenarcik – Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu na obszar Wrocław/Zabrze; karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej, gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), a także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw; brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych; autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Program na szkolenia:

Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych. 

Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 

Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych: 

 • działalność operacyjna, 
 • działalność inwestycyjna, 
 • działalność finansowe. 

Analiza finansowa w oparciu o Cash flow – przewidywanie ryzyka: 

 • cykl życia przedsiębiorstwa na podstawie Cash flow, 
 • powiązanie pomiędzy bilansem a rachunkiem przepływów pieniężnych. 

Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce: 

 • metoda bezpośrednia, a praktyczne jej wykorzystanie, 
 • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej, 
 • przepisy ustawy o rachunkowości, 
 • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. 

Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie – całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych. 

 

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca