3 pakiety zmian w fakturowaniu w 2021 – szkolenie

1 lipca 2021 zapraszamy na szkolenie online ze zmian w fakturowaniu. Faktura stanowi fundamentalny dokument rozliczeniowy w obrocie gospodarczym. W trakcie niniejszego szkolenia i zmianach w fakturowaniu 2021 omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z wystawianiem faktur, z uwzględnieniem zmian istotnych dla fakturowania, które weszły w życie w 2020 i 2021 r., a także z uwzględnieniem zmian, które dopiero wejdą w życie i są związane z Krajowym Systemem e-Faktur, nowelizacją JPK oraz pakietem SLIM VAT 2.0.

Udział w szkoleniu pozwoli w sposób kompleksowy zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z procesem fakturowania, w tym także z najnowszymi oraz mającymi wejść w życie zmianami.

Zmiany w fakturach 2021 – szkolenie

Oznaczenia GTU i TP, faktury zaliczkowe, uproszczone, do paragonów, korygujące

Szkolenie dedykowane jest do pracowników działów finansowych i księgowości przedsiębiorstw i instytucji, a także osób prowadzących biura rachunkowe i ich pracowników. Wiedza zdobyta na szkoleniu istotna jest również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą, a także osób przygotowujących się do zawodu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Opis

Więcej informacji o szkoleniu ze zmian w fakturowaniu:

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00
Jeśli termin nie odpowiada, otrzymasz nagranie ze szkolenia do obejrzenia do 7 dni po szkoleniu.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

 

 

1. Wystawianie faktur:
• Obowiązek wystawienia faktury,
• Naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
• „Podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
• Problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. „pustych” faktur,
• Refakturowanie a stawka vat na fakturze,
• GTU, a znakowanie faktur,
• Oznaczenia GTU i TP oraz MPP w JPK – zmiany od dnia 01.07.2021 r.:
o Zmiany techniczne od dnia 01.07.2021 r. (dot. GTU),
o Zmiana zakresu GTU_01,
o Zawężenie towarów objętych oznaczeniem GTU_03,
o Doprecyzowanie GTU_06,
o Doprecyzowanie GTU_07 w odniesieniu do pojazdów,
o Zawężenie towarów objętych GTU_08,
o Doprecyzowanie towarów objętych GTU_09,
o Rozszerzenie znacznika GTU_10,
o Powiązanie GTU_12 z pkwiu,
o “kosmetyczne” zmiany dot. GTU_13,
o Zawężenie znacznika “TP”,
o Rozszerzenie znacznika “MPP”,
• Data sprzedaży, data nabycia i inne „wrażliwe” pola w JPK,
• Bilety za przejazdy autostradami jako faktury – możliwość zbiorczego raportowania w JPK od 01.07.2021 r.
• Likwidacja „duplikatów faktur” od dnia 01.10.2021 r.
• Co zrobić w przypadku zagubienia faktury od dnia 01.10.2021 r.?
• Wystawianie faktur przed sprzedażą – po zmianach jeszcze wcześniej,

2. Faktury zaliczkowe:
• Obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
• Zaliczka, a WDT,
• Zaliczka, a eksport,
• Faktura „eksportowa”,
• Kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
• Zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
• Zaliczka na 100% – czy trzeba wystawiać fv końcową?
• Zaliczki na media a fakturowanie,
• Faktura zaliczkowa a MPP,
• Faktura zaliczkowa a biała lista podatników vat,
• Faktury zaliczkowe w JPK – na co zwrócić szczególną uwagę?
• Faktury zaliczkowe bez ceny jednostkowej netto od dnia 01.10.2021 r.

3. Faktury do paragonów:
• Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
• Brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,
• Termin na wystawienie faktury do paragonu,
• Paragony z nip nabywcy o wartości powyżej 450 zł – zagadnienia problematyczne,
• Raportowanie faktur do paragonów w JPK,
• Faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.

4. Problematyka faktur uproszczonych:
• Zakres danych na fakturze uproszczonej,
• Jakich danych nie musi zawierać faktura uproszczona?
• Korygowanie danych na fv uproszczonej,
• Faktura uproszczona a nota korygująca,
• Paragon z nip jako faktura uproszczona w JPK do 30.06.2021 r.,
• Paragony z nip jako faktury uproszczone i ich raportowanie od dnia 01.07.2021 r.
• Wystawienie faktury do paragonu z nip.

5. Faktury w walucie obcej:
• Kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
• Faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
• Kurs waluty dla faktur w walucie obcej – dostępne rozwiązania,
• Nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

II. FAKTURY KORYGUJĄCE
1. Zasady wystawiania faktur korygujących:
• Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
• Korekta, czy „anulowanie” faktury?
• Kilka faktur korygujących do jednej faktury,
• Faktura korygująca a nota korygująca,
• Korekta fv z błędnym nip/nabywcą,
• Faktura korygująca – jak ująć korektę w JPK
• Korekta JPK i czynny żal – jak to zrobić i ile mamy na to czasu?

2. Zasady rozpoznawania faktur korygujących in plus:
• Faktury korygujące in plus od dnia 01.01.2021 r.
• Faktury korygujące in plus w zakresie eksportu towarów i WDT od dnia 01.01.2021 r.
• Co z korektami in plus przy imporcie usług i WNT?
• Co z fakturami korygującymi wystawionymi przed 01.01.2021 r.?

3. Zasady rozpoznawania faktur korygujących in minus:
• Zasady rozpoznawania faktur in minus przez sprzedawcę od dnia 01.01.2021 r.,
• Zasady rozpoznawania faktur in minus przez nabywcę od dnia 01.01.2021 r.,
• Obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
• Jak korygować WNT oraz import usług od dnia 01.01.2021 r.?
• Korekty wystawione przed 01.01.2021 r. A nowe zasady,
• Korekty po dniu 31 grudnia 2020 r., ale dotyczące zdarzeń zaistniałych przed 01.01.2021 r,
• Możliwość „utrzymania” dotychczasowych zasad – roczny okres przejściowy r.
• Fv korygujące WNT in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
• Fv korygujące import usług in minus: rabaty, skonta, zwroty towarów, błędy – zmiany od dnia 01.10.2021 r.,
• Przepisy przejściowe: korekty dot. WNT i importu usług wystawione przed zmianą, korekty wystawione po zmianie.

4. Faktury korygujące a kurs waluty:
• Kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
• kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
• Problematyka zbiorczej faktury korygującej.

III. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)
1. Charakterystyka nowego rozwiązania
• Istota KSeF,
• Funkcjonalność systemu KSeF,
• Od kiedy?
• Dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
• Oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
• W jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

2. KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

3. Faktura ustrukturyzowana:
• Sposób wystawiania,
• Sposób przesyłania do nabywcy,
• Zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
• Korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
• Korygowanie vat naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
• Archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
• Faktury „ustrukturyzowane” w JPK

4. „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Prowadzący

Wojciech Safian – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie jako wicedyrektor poznańskiego biura, odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Obecnie prowadzi własną kancelarię w Poznaniu.

Dofinansowanie

Od ponad 10 lat wspieramy osoby uczestniczące w naszych kursach w drodze do uzyskaniu środków finansowych na rozwój ich kompetencji. Nasi klienci oszczędzają między 50-100% kosztów kursu dzięki dofinansowaniom.

Nasi specjaliści wyjaśnią Ci jak wygląda cały proces ubiegania się o środki na sfinansowanie kursu lub szkoleń zamkniętych oraz pomogą w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Wystarczy, że umówisz rozmowę. Sprawdź swoja szanse na dofinansowanie:

[popup_trigger id=”10254″ tag=”button” do_default]Kliknij tutaj i umów BEZPŁATNĄ rozmowę teraz![/popup_trigger]

W 2022 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

  • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
  • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej. Aby porozmawiać na temat szkoleń w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym doradc lub umów rozmowę:

Aleksy Kotala
tel: 17 283 10 23
a.kotala@wektorwiedzy.pl

5/5

Klienci nas oceniają na 4,9/5   Zobacz >>

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca