Profesjonalne kursy rachunkowości

Profesjonalne kursy rachunkowości

Solidne przygotowanie do wykonywanego zawodu i podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno być zawsze pożądaną cechą u pracownika. Aby posiadać aktualną wiedzę i prawidłowo wykonywać obowiązki w pracy, warto cyklicznie brać udział w kursach doszkalających z rachunkowości. Uczestnicząc w takich kursach, nie tylko można zaktualizować wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Wiedza teoretyczna i praktyczna po odbyciu kursu

Aby być dobrze przygotowanym do zawodu, dobrze jest posiadać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Znajomość i opanowanie teorii pozwala sprawnie wykonywać powierzone zadania, zwłaszcza w pracy księgowej. Przepisy, na których bazuje ona w swojej pracy, są aktualizowane i modyfikowane co pewien czas. Bardzo ważne jest więc bieżące zapoznawanie się z modyfikacją przepisów. Albo we własnym zakresie, albo podczas organizowanych profesjonalnych kursów i szkoleń z rachunkowości, na których przekazywana jest aktualna wiedza, wraz z przykładami. Praktyczne umiejętności natomiast pozwalają zweryfikować, czy osoba w dostateczny sposób zapoznała się z przepisami i posiada wiedzę w tym kierunku.

Czego można oczekiwać, zapisując się na profesjonalne kursy rachunkowości?

Uczestnik, który wyraża chęć wzięcia udziału w kursie rachunkowości, w celu zaktualizowania wiedzy, z pewnością chce otrzymać na zajęciach aktualną wiedzę, przekazaną w przystępny sposób. Dodatkowo, dobrze, jeśli osoba prowadząca szkolenie, usystematyzuje posiadaną wiedzę. Dodatkowo istotne jest, by uczestnicy szkolenia mogli pod okiem fachowca, wykonać zadania praktyczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Dla kogo jest kurs rachunkowości?

Kurs rachunkowość organizowany przez przez firmę szkoleniową Wektor Wiedzy adresowane są do osób zajmujących się rachunkowością zawodowo. Tacy pracownicy zazwyczaj mają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w powyższym zakresie. Chcą się jednak doszkolić lub poszerzyć swoje umiejętności. Program oferowanych przez nas profesjonalnych kursów rachunkowości, został precyzyjnie opracowany przez ekspertów. Przekazane informacje pozwolą na uporządkowanie posiadanej wiedzy, a tym samym uniknięcie błędów podczas pracy rachunkowej.

Zobacz nasz kurs rachunkowości.

Jak przebiega nasz kurs rachunkowości ?

Zdajemy sobie sprawę, jak istotną kwestią jest przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia. Zajęcia, które organizujemy są przeprowadzane w formie warsztatów. Pozwala to na aktywizowanie uczestników, którzy mogą nie tylko porozmawiać na temat poruszanych kwestii, jak i omówić przedstawione przypadki. Uczestnicy mają też możliwość pracy indywidualnej, dzięki czemu na bieżąco weryfikują nabyte umiejętności.

Jakie kursy rachunkowości mamy w swojej ofercie?

Posiadamy w swojej ofercie trzy oferty kursów, które są adresowane dla osób pracujących już w księgowości lub finansowych działach firm. Na kursie rachunkowości dla średniozaawansowanych uczestnicy mają możliwość analizować praktyczne przykłady prawa bilansowego z elementami prawa podatkowego. Oferujemy również Kurs specjalisty ds. MSR/MSSF w praktyce oraz Kurs zarządzania środkami trwałymi oraz wartością niematerialną i prawną w przedsiębiorstwie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursach doszkalających, mogą wybrać najodpowiedniejszy dla siebie. Dodatkowym atutem jest fakt, że szkolenia mogą odbywać się online.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Wiemy, że bieżące aktualizowanie wiedzy, w celu efektywniejszego wykonywania obowiązków, jest bardzo znaczące dla pracowników, zwłaszcza realizujących się w działach finansowych, umów bezpłatna rozmowę o dofinansowaniu kursu dla Ciebie:

 

 

 

 

Wektor Wiedzy

https://wektorwiedzy.pl/kontakt

Od lat wspieramy naszych kursantów w drodze po środki, dzięki którym nasi klienci oszczędzają między 50, a 100% wartości inwestycji. Jesteśmy w stanie pomóc Ci w formalnościach zarówno w przypadku starania się o dofinansowanie na szkolenia zamknięte, dla księgowych, kadr.