Prowadzenie spotkań z pracownikami – Szkolenie

Szkolenie “Prowadzenie Spotkań z Pracownikami” skierowane jest do menedżerów, liderów zespołów oraz wszystkich pracowników odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie spotkań w miejscu pracy. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego planowania, przeprowadzania i zarządzania spotkaniami z pracownikami.

Cele szkolenia Prowadzenie spotkań z pracownikami:

 1. Zrozumienie znaczenia efektywnych spotkań z pracownikami dla komunikacji i zaangażowania w miejscu pracy.
 2. Nabycie umiejętności planowania i organizacji spotkań, w tym ustalania celów, agendy i harmonogramu.
 3. Doskonalenie technik moderacji spotkań i zarządzania czasem w celu utrzymania efektywności i zaangażowania uczestników.
 4. Zapoznanie się z praktycznymi strategiami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami podczas spotkań.

 

Szkolenie “Prowadzenie Spotkań z Pracownikami” ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do skutecznego planowania, przeprowadzania i zarządzania spotkaniami z pracownikami. Poprzez zdobycie tej wiedzy i praktycznych umiejętności, uczestnicy będą w stanie efektywniej komunikować się z zespołem, budować zaangażowanie oraz osiągać lepsze rezultaty w pracy zespołowej.

Dodatkowe informacje o szkoleniu z prowadzeniu spotkań z pracownikami:

Szkolenie dla menedżerów, właścicieli firm, kadry zarządzającej  trwa 2 dni po 6 godzin zegarowych –  9:00 – 15:00

Otrzymujesz materiały szkoleniowe – kluczowe informacje w wersji elektronicznej.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zamkniętej w Twojej firmie. Sprawdź zakładkę dofinansowanie i umów bezpłatna rozmowę.

Program

UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW SPOTKANIA

 • Warunki formułowania celów. Język ustalania celów, wizji i motywowania – jak go używać, aby zaangażować pracowników w cele organizacji.
 • Rodzaje celów uczestników – czyli po co oni tam będą 
 • Strategia ustalania priorytetów jako narzędzie organizacji pracy własnej i uczestników zebrań. 

 

PRZYGOTOWANIE SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI

 • Określenie celów zebrania, ról i obowiązków prowadzącego oraz uczestników 
 • Przygotowanie planu zebrania i harmonogramu działań
 • Ustalenie optymalnego czasu trwania zebrania  
 • Metody prezentowania, a rodzaj prezentacji
 • Struktura wystąpienia
 • Dynamika prezentacji
 • Organizacja treści prezentacji
 • Posługiwanie się pomocami, materiałami, 
 • Jak rozpocząć prezentację, aby wzbudzić zainteresowanie i przykuć uwagę?
 • Jak zakończyć wystąpienie?
 • Metody i style prowadzenia zebrań – aby dzięki nim osiągać założone cele w sposób atrakcyjny dla prowadzącego i uczestników 
 • Ustalenie zakresu oczekiwań w stosunku do uczestników zebrania 
 • Dobór uczestników i ich roli w zebraniu (ustalenie ważności uczestnictwa ze względu na cele zebrania)
 • Określenie czasu i miejsca zebrania – dlaczego to takie ważne
 • Budowanie zaangażowania i ciekawości – zaproszenie uczestników
 • Przygotowanie materiałów i sprzętu 

 

PROWADZENIE SPOTKANIA

 • Zaczynaj z wizją końca … jak otwierać i zamykać zebrania 
 • Sposoby dochodzenia do celu 
 • Kierowanie aktywnością uczestników – jak wykorzystać wiedzę, umiejętności i osobowość uczestników
 • Zachowania ludzi uczestniczących w zebraniach a kształtowanie zachowań ludzi w grupie
 • Autorytet formalny i nieformalny 
 • Aktywizowanie uczestników i dyscyplinowanie „nadaktywnych” 

 

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI

 • Radzenie sobie z obiekcjami
 • Negatywne postawy uczestników wystąpienia
 • Narzędzia językowe do obrony własnego stanowiska
 • Zbijanie zarzutów
 • Jak radzić sobie z atakiem?
 • Ćwiczenia w radzeniu sobie z utrudnieniami podczas prezentacji

 

WIZERUNEK OSOBY PODCZAS WYSTĄPIENIA

 • Wizerunek zawodowy, a wizerunek osoby prezentującej
 • Świadomość własnego ciała
 • Mowa ciała, a odbiór danej osoby przez słuchaczy
 • Postawa ciała, mimika
 • Gestykulacja, złe nawyki, a gesty wzmacniające

W 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 7500 pracowników z ponad 1600 firm, którzy ocenili przekazywanie wiedzy Naszych Trenerów na:

 • 5,6/6 ocena za wiedzę i kompetencje
 • 5,7/6 – ocena w jaki sposób przekazywana jest wiedza

Państwa opinia jest dla nas ważna.
Dziękujemy za zaufanie!

Szkolenie obecnie dostępne jest w formie zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy! Następnie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zweryfikować poziom Twojego dofinansowania na kursy/szkolenia podczas rozmowy!

5/5

Proponowane kursy i szkolenia:

Od 2011 roku zaufało nam ponad 15 000 firm i instytucji

Opinie

o nas!

Szkolenie z podatków jest realizowane na bardzo wysokim poziomie. Wszystko bardzo sprawnie zorganizowane a dostarczone materiały po szkoleniu rzeczywiście są bardzo pomocne i przydatne do wykorzystania dla innych pracowników w firmie. Polecam.

Robert Śmiechowski

Klient, przedsiebiorca