Celem szkolenia z nowego prawa zamówień publicznych jest zapoznanie uczestników szkolenia związanych z zamówieniami publicznymi z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) ze wszystkimi zmianami w szczególności z czynnościami związanymi z prowadzeniem postępowania w ujęciu praktycznym nie wykluczając zamówień bagatelnych, wyłączonych (covid 19), a także dofinansowanych z UE.

Masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości i rozterki dotyczące stosowania przepisów prawo zamówień publicznych po nowelizacji? Koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia, kursu obejmującego zmianę przepisów prawa. Podczas zajęć nasz ekspert przekaże Ci najważniejsze kwestie dotyczące omawianego zagadnienia w tym: omówienie metodą porównawczą starych i nowych przepisów, SWZ a OPW różnice i w jakich trybach je stosujemy, zamówienia publiczne bez negocjacji, z negocjacjami fakultatywnymi, obowiązkowymi, zamówienie powyżej progów UE – zasady i procedury, szacowanie wartości zamówienia, zasady opisu przedmiotu zamówienia, regulamin zamówień bagatelnych, inne.

Zapraszamy Cię na nasze szkolenie z nowej ustawy prawo zamówień publicznych 2021.

Szkolenie z prawa zamówień publicznych po zmianach 2021

 

Czas trwania szkolenia
6 godzin zegarowych

9:00 – 15:00

Termin:

Szkolenie nieaktualne. Aktualna lista kursów i szkoleń << sprawdź TERAZ!

 

Darmowe konsultacje mailowe
w ciągu 7 dni od szkolenia
z prowadzącym

 

Materiały szkoleniowe
kluczowe informacje
w wersji elektronicznej

 

Cena szkolenia online
349 zł + 23% VAT
za osobę

Program w PDF

 

 

Marcin Więckowski – Nieprzerwanie związany z zamówieniami publicznymi: szkoli przedstawicieli administracji publicznej i wykonawców-przedsiębiorców. Audytuje, kontroluje – pracuje przy udzielaniu zamówień na zlecenie różnych jednostek-w tym przedsiębiorców. Prowadził szkolenia dla różnych podmiotów, zamówienia publiczne to jego pasja. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na stanowiskach doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych, obsługiwał Regionalną Komisję Dyscypliny Finansów Publicznych przy Wojewodzie i RIO, po czym przeszedł na stanowisko kierownicze do Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nadzorował wszystkie przetargi realizowane na rzecz Urzędu.

 

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie nieaktualne. Aktualna lista kursów i szkoleń << sprawdź TERAZ!

Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy.
Potwierdź wpisane informacje, klikając przycisk ‘Zgłaszam się’.
Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz od nas potwierdzenie zgłoszenia oraz numer konta, na które należy przelać opłatę za szkolenia.
Przelej opłatę na podane konto i wyślij nam potwierdzenie przelewu.
Dzień przed szkoleniem wyślemy Ci zaproszenie do ‘wirtualnej sali szkoleniowej’. Link w niej zawarty należy kliknąć w dzień szkolenia, aby otworzyć stronę, na której będzie ono transmitowane.